Inici Cultura Temps extraordinaris, decisions extraordinàries

Temps extraordinaris, decisions extraordinàries

2162
Foto: Xevi Casas.

Benvolgudes lectores, benvolguts lectors,

Són temps fràgils, que han dut molta gent del nostre entorn a situacions complexes i, en ocasions, tristes. Malauradament, les persones més vulnerables en seran les més perjudicades. En concret, la gent gran.

La quarta publicació d’aquesta etapa d’El Butlletí (desembre de 2019) parlava precisament d’això: la vellesa. I no en va. Entenem la nostra revista com un recull d’allò que som, d’allò que vivim, pensem o anhelem. Un espai que, modestament, també es pot aprofitar per intentar canviar-nos, cap a millor. El que preteníem amb el darrer número era posar de manifest que, tot sovint, ens oblidem de les persones amb més experiència i del seu benestar: aquells qui ens han fet créixer, i a qui devem molt, queden lluny de les prioritats de la societat.

El Butlletí no és aliè al seu entorn. Per això hem cregut convenient replantejar-nos objectius i prioritats, optant finalment per renunciar a un 40% de la subvenció econòmica que rebem anualment de l’Ajuntament de Llagostera, com a entitat cultural que som. Prenem aquesta decisió de retornar uns diners públics i, per tant, de totes i tots, acompanyada d’una demanda explícita: el nostre desig és que aquesta contribució modesta es destini a qualsevol dels col·lectius de risc davant les crisis que vivim, preferiblement als nostres avis i àvies de la Residència Josep Baulida.  

Per poder fer efectiu aquest retorn, com dèiem, hem renunciat a les partides pressupostàries que teníem reservades pels actes de presentació dels números 5 (maig-juny de 2020) i 6 (desembre de 2020) de la revista en paper. Addicionalment, hem pres la decisió d’imprimir el sisè número en blanc i negre. Tot plegat ens ha permès estalviar aquests 1.400 euros  que posem al servei de les necessitats del moment present. Un sisè exemplar, per cert, que ens comprometem públicament a destinar-lo, en bona part, a analitzar la situació actual i totes les conseqüències que se’n derivin.

De les emergències i urgències d’aquesta cruïlla històrica, pensem, n’hauríem d’aprendre algunes coses. Per aquesta raó fem una crida a tothom, persones i entitats, individus i grups, a reconsiderar els nostres objectius i prioritats a partir d’ara. A sumar, segons les possibilitats de cadascú, esforços per al bé comú.  

Esperem que compartiu la nostra reflexió. 

I mentre no surt el cinquè butlletí, ens trobareu al digital: www.elbutlletidellagostera.cat

Cuidem-nos. Cuidem-los.