Inici General Polítiques d’emergència

Polítiques d’emergència

2266

El d’abril va ser un ple inusual; per la realització telemàtica, per la durada i, sobretot, per la importància del seu contingut, centrat en l’afrontament de la crisi de la covid-19. En primer lloc volem aprofitar, també des d’aquí, per manifestar el nostre condol als veïns i veïnes que han perdut persones estimades, en un context —a més— especialment difícil a causa de les mesures de distanciament social. 

La crisi sanitària provocada per la pandèmia ens situa, també, davant d’una situació d’emergència social i econòmica molt greu. Des del govern municipal treballem, des del primer dia, per donar-hi la millor resposta possible. Com vam exposar al ple, això passa per l’atenció urgent de necessitats diverses, però també per una nova planificació de les polítiques municipals a mitjà termini. En aquest sentit, destaquem les convocatòries del Consell de Promoció Econòmica i del Consell Social, per abordar l’excepcionalitat obrint-nos a la participació i buscant el consens de tots el agents implicats en cada àrea, així com de totes les formacions polítiques del consistori, al govern o a l’oposició. Evidentment i a causa de les mesures establertes per l’estat d’alarma, el propi funcionament de l’Ajuntament i dels seus serveis s’ha vist alterat; tanmateix, fem una valoració positiva de com hem pogut adaptar-nos-hi. En aquest sentit, volem destacar els esforços realitzats per part dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament. Com també, per altra banda, el de la ciutadania de Llagostera, que no només ha complert estrictament —de manera molt majoritària— les dures mesures decretades, sinó que ha destacat per una resposta solidària remarcable. Després d’una primera detecció de necessitats (en què es va contactar amb totes les persones grans que viuen soles), des la regidoria de Drets Socials es va obrir una borsa de voluntariat que va satisfer ràpidament les necessitats detectades (ara mateix compta amb unes 70 persones voluntàries i uns 30 serveis actius) i han sorgit iniciatives tant rellevants —i mereixedores d’agraïment— com els grups de confecció de mascaretes i viseres. 

Un cop més, es posa de manifest que les polítiques públiques i l’organització popular són les nostres úniques proteccions davant qualsevol situació d’emergència.

Inevitablement, les previsions de govern s’han vist fortament alterades. Des de les activitats previstes i que s’han hagut de cancel·lar, posposar o adaptar —com a exemple destacat, el ple va aprovar el canvi de dates de la Festa Major, que esperem poder celebrar amb la màxima normalitat possible a l’octubre— al propi pressupost aprovat per enguany. És segur que les previsions de què partia han quedat obsoletes: comptarem amb menys ingressos i amb més necessitat de despesa. Això obliga el govern a adaptar els comptes, alhora que estableix com a prioritat absoluta l’afrontament de les necessitats derivades de la crisi. Així, de moment s’han mobilitzat 100.000 euros de romanent per a ajudes relacionades amb l’emergència. Aquesta xifra no és definitiva, i esperem poder-la incrementar en la mesura que la situació ho faci necessari. L’esforç pressupostari serà evident, però malauradament hem de ser conscients que aquesta partida no podrà ser il·limitada. D’aquesta quantitat inicial, 5.000 euros ja s’han derivat a Càritas, sumant-se als 10.000 d’aportació anual amb què compta l’entitat, destinada bàsicament al subministrament d’aliments (actualment se’n beneficien 161 famílies). La modificació pressupostària també compta amb la inclusió de 3.400 euros per al Patronat de la Residència Geriàtrica Josep Baulida, fruit del retorn que han fet dues entitats (G.E. Bell-Matí i El Butlletí de Llagostera) de part o la totalitat de les seves subvencions. Per altra banda, de moment s’ha renunciat al projecte previst d’instal·lació d’una nova caldera de biomassa a l’escola Lacustària. També destaquem la flexibilització de terminis en matèria d’impostos i taxes municipals: els relatius a circulació, guals, animals de companyia, escombraries i cementiri s’amplien fins el 15 de juny per als rebuts no domiciliats; i en l’IBI s’estableix un major fraccionament dels rebuts. Finalment, al ple vam posar de manifest que estem estudiant noves bonificacions i subvencions per a diferents col·lectius que les requereixin.

Sens dubte, la crisi que afrontem és greu i d’una enorme complexitat. Com en la de 2008, de la qual les classes populars encara no ens havíem recuperat, el risc de fractura socioeconòmica s’amplifica greument. Mentrestant, s’evidencien les mancances i perversitats a què ens aboca el capitalisme, la manca de sobirania que patim i els riscos de derives autoritàries. Són i seran indispensables, doncs, polítiques valentes per fer-hi front a tots els nivells, també el municipal. El nostre capteniment continuarà sent el de treballar, amb les eines de què disposem, perquè ningú no quedi enrere, per a construir un poble més just i cohesionat malgrat l’adversitat. I, alhora, fer-ho sempre buscant la màxima participació de tothom, el debat constructiu i els consensos més amplis possibles.