Inici Política i Societat El model de recollida d’escombraries de Llagostera, un debat històric

El model de recollida d’escombraries de Llagostera, un debat històric

1951

Des que l’Entesa per Llagostera va introduir la recollida porta a porta l’any 2003, el debat sobre el model, les taxes i el cost del servei de recollida han estat molt presents en els debats del Ple municipal.

En el ple de setembre es va tornar a plantejar el debat, per la presentació d’una moció del grup d’ERC que plantejava un suposat superàvit en el servei, a partir dels càlculs del Pla de prevenció de residus de Llagostera. La moció demanava que es fes públic el balanç econòmic del servei de recollida dels anys 2017 i 2018, i si es confirmava aquest superàvit, plantejava una reducció de la taxa de recollida de cara a l’any 2019.

Prèviament al ple, l’equip de govern havia fet una reunió amb els grups de la oposició per contrastar les dades, donar explicacions del balanç econòmic del servei i traslladar-los que els càlculs dels serveis d’intervenció no coincidien amb la valoració feta pel grup d’ERC.

Mes enllà dels càlculs que pugui fer cadascú, cal dir que és impossible fer el balanç econòmic del servei de recollida per l’any 2018….perquè encara no s’ha acabat l’any, i fins al mes de maig del 2019, no es tindrà la liquidació feta.

Pel que fa a la resta de peticions de la moció, la resposta va ser que no era procedent atès que s’estava demanant que es fessin actuacions que ja s’han dut a terme.

Tampoc té sentit discutir sobre si s’ha generat dèficit o superàvit l’any 2017, ja que el model de recollida i la taxa d’escombraries han canviat completament l’any 2018, i es pot rebaixar substancialment el pagament de la taxa gràcies a la introducció de noves bonificacions.

Un nou model de recollida d’escombraries, mes barat i eficient

A les ordenances fiscals del 2018, aprovades inicialment el dia 24 d’octubre de l’any 2017, l’equip de govern del PDeCAT va proposar una ordenança fiscal amb la taxa de recollida i tractament d’escombraries totalment renovada, i amb moltes novetats respecte del model que existia fins l’any 2017.

La modificació del model de recollida d’escombraries, introduint novetats en el servei i noves mesures de control, ha possibilitat la introducció d’importants bonificacions que permeten premiar les llars que fan una recollida eficient dels residus.

La novetat més important de les ordenances del 2018, va ser la creació d’una nova bonificació de fins al 30% de la quota per als habitatges que facin una correcta separació dels residus i un bon ús del servei.

Sumades a les bonificacions ja existents per compostatge casolà (5%), ús de la deixalleria (5%), persones jubilades (5%) o unitats familiars amb ingressos inferiors al SMI (5%), la reducció de la taxa d’escombraries pot arribar a ser del 40% en els habitatges del nucli urbà que compten amb el servei de recollida porta a porta. En aquest cas, un cop aplicades les bonificacions, l’import final que acabaran pagant pel servei de recollida d’escombraries de l’any 2018 serà de 81,99 euros.

Posada en marxa del Pla de transició al treball

 L’aposta per un model educatiu universal i de qualitat continua essent una aposta estratègica per a l’equip de govern, tot i que no tingui la competència en l’àmbit educatiu.

La posada en marxa del Pla de Transició al Treball (PTT) ha tingut una molt bona acollida i ja hi ha 13 alumnes fent classe. Aquest és un projecte adreçat a joves amb risc d’abandonament escolar i està co-finançat per el departament d’ensenyament, que hi invertirà 160.000 euros en 4 anys.

El pla de barris es prorroga fins l’any 2019

S’ha demanat la pròrroga del Pla de barris fins al 31/12/2019 per poder finalitzar el projecte. Actualment hi ha un 95% executat i s’ha presentat un nou pla financer, que permetrà executar el 100% de les obres previstes, per un import total de 281.310,16 euros

Les actuacions que es preveuen són la millora de l’espai públic i dotació d’espais verds per un import de 100.000 euros. Dins d’aquestes obres, es preveu la millora de l’asfaltatge dels carrers Santiago Rusiñol, Sant Felip Neri i Girona.

Quan s’hagin executat aquestes actuacions, s’haurà fet millores urbanístiques en tot el perímetre de carrers que conformen el Pla de barris.

També es preveu una línia de subvencions de 30.000 euros per la millora de façanes, actuacions ocupacionals, formatives i de cohesió social per 39.000 i la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament per un import de 110.000 euros.

Aquestes actuacions estan pendents d’aprovació per part de la oficina tècnica, i el termini d’execució acabarà a finals del 2019.