Inici Política i Societat Comentari del ple del mes de setembre

Comentari del ple del mes de setembre

1929

El plenari de l’Ajuntament és l’espai on els diferents grups polítics, representants del poble de Llagostera, discuteixen públicament sobre afers relacionats amb el municipi. És també el lloc on el govern ha de retre comptes sobre les decisions i actuacions dutes a terme. L’oposició, per la seva banda, té l’obligació moral de fiscalitzar l’acció de govern per tal de garantir un bon funcionament de la institució.

Òbviament el ple és obert a tots els ciutadans, tot i que la presència de públic és pràcticament nul·la. Potser estaria bé que des del consistori s’animés la gent a assistir-hi. Nosaltres us hi convidem enèrgicament. Tot i que, com ara explicarem, sembla que no hi ha massa interès per part d’alguns partits que així sigui.

De fet, la sensació que un té és que l’equip de govern té molta pressa a l’hora de tractar els punts. Hi ha un temps estipulat i tant és si el regidor que intervé parla d’una qüestió crucial o vital pel poble. L’alcalde, rellotge en mà, recorda constantment que s’ha exhaurit el temps. Sens dubte ha d’haver-hi un control, només faltaria, però aquesta voluntat que tot passi ràpid és molt palpable durant el plenari.

I segurament això es conseqüència de l’elevat pes que té el grup de PdCat dins de l’actual composició de l’Ajuntament. Lamentablement, el fet de tenir 9 dels 13 regidors provoca que no hi hagi gaire voluntat de diàleg per part de l’equip de govern.

LA TAXA D’ESCOMBRARIES

Per a mostra un botó. El nostre grup va defensar una proposta per analitzar la taxa d’escombraries, ja que en un estudi presentat per l’ajuntament – i que podeu veure en la imatge que acompanya el text- es deia que s’ingressen més diners que no pas es gasten en el tema de residus. Considerant que darrerament hi ha hagut una pujada considerable en el rebut d’escombraries, la nostra proposta anava encaminada a rebaixar el rebut de cara a l’any vinent o a fer millores substancials en el servei.Tot i que les xifres que presentàvem demostraven el superàvit de l’ajuntament en el concepte de recollida, el regidor d’Hisenda va negar aquestes xifres. La nostra proposta de fer una reunió dels tres partits del plenari per contraposar les dades i fixar una posició comuna es va desestimar, relegant aquesta reunió al mes de març del 2019, quan ja serà impossible rebaixar la taxa, si fos el cas.

Aquesta negativa a trobar-nos i contraposar propostes diferents de l’equip de govern i d’Esquerra no és la primera que es dóna al llarg del mandat. En altres casos hem demanat trobar-nos per arribar a acords (subvencions i ajudes a entitats o política esportiva pel que fa al futbol) i ens hem trobat amb el rebuig a parlar-ne.

Tots sabem l’opinió publicada en alguns casos des de les files del PdCat sobre l’escàs dret que tenim a incidir en la política local atès el resultat de les eleccions. En canvi, nosaltres creiem que una bona oposició ajuda a fer un bon govern, i per això treballem mes rere mes per presentar propostes constructives i per col·laborar en el dia a dia de la política local. Sobta que el PdCat no sigui conscient d’aquesta feina i que afirmi que no es fan propostes des d’Esquerra quan moltes de les propostes que hem presentat han estat aprovades i algunes, tot i que rebutjades inicialment, s’han acabat desenvolupant.

LA DESPESA DE LES LLARS

Un punt important que es va tractar a l’apartat de precs i preguntes va venir en relació, de nou, a l’obertura de la llar d’infants de “El Niu” per aquests curs 2017/18. De nou vam demanar a l’equip de govern qui havia realitzat el càlcul dels “més de 350.000 euros” de dèficit.

Fa unes setmanes l’Alcalde va confirmar que havia estat el regidor Ramon Soler, però aquest ho negà. Finalment aquesta setmana s’ha reconegut que “segurament la calculadora va fallar” i l’Alcalde n’ha assumit la responsabilitat, tot i que no l’autoria. La gravetat de tot aquest assumpte és que, al nostre entendre, es va intentar manipular les xifres per tal de guanyar un debat polític amb un grup de pares del poble.

L’1 D’OCTUBRE I EL CORRELLENGUA

Durant el ple es van presentar els actes de l’1 d’octubre. Creiem que l’equip de govern ha de tenir determinació i ser més agosarat a l’hora de reivindicar aquestes dates. Organitzar una efemèride com aquesta i no disposar de recursos econòmics per part de l’ajuntament no ajuda a la col·laboració de les entitats.

Malgrat tot, la comissió que es va crear va ser capaç d’organitzar una celebració en què l’element festiu es va compaginar amb la reflexió i la reivindicació i suport als nostres polítics presos i exiliats. A partir d’ara, a més, l’arxiu disposa d’una urna de les utilitzades fa un any perquè la població de Llagostera expressés majoritàriament la seva voluntat sobiranista.

També es van presentar els actes del Correllengua. Els realitzats fins ara han estat un èxit. Esperem que els que encara falten mantinguin aquest nivell de qualitat. Animem la població a participar-hi.