Inici Cultura Comentari d’Esquerra del ple de gener-2019

Comentari d’Esquerra del ple de gener-2019

1750

El Ple del proppassat 30 de gener va ser una demostració del que venim advertint des del grup municipal d’Esquerra, i és que hi ha una inactivitat per part de l’equip de govern que fa que moltes actuacions es vagin ajornant o que senzillament, caduquen per acompliment de terminis.

Efectivament, en el darrer ple es van haver d’arxivar i deixar sense efectes diferents expedients sancionadors per incompliment de la normativa en matèria de gossos per no tirar endavant l’expedient (per anar sense lligar, o sense morrió, o per no recollir les defecacions del gos en la via pública). Malauradament, no és la primera vegada que s’han d’arxivar expedients per incompliment de terminis. En aquest cas, a més, estem parlant d’una problemàtica que preocupa i és motiu de queixes per part de una gran part de la població, que ha vist com alguns veïns patien lesions per atacs de gossos o que es queixen de les constants defecacions que es troben pels carrers del nostre poble. És evident que, quan la via de la conscienciació no dona resultats, cal anar a la via punitiva per tallar determinades conductes. Això és el que s’espera d’un equip de govern que diu preocupar-se de les persones.

El tema, com es pot deduir, afecta també a l’economia de l’Ajuntament. El total del que s’ha deixat d’ingressar per aquest descuit ha estat de més de 901,50 euros, però no ha estat l’únic cas, com hem dit abans. Tampoc s’ha fet servir la potestat de l’Ajuntament de sancionar econòmicament l’empresa de neteja i la de recollida d’escombraries per dèficits en el servei. I si a això li afegim els diners gastats per actuacions derivades de manca de cura en el seguiment de les actuacions municipals (trasllat de pantalles digitals, trasllat de marquesina de la carretera per no complir amb el projecte aprovat, construcció d’un gual que s’havien deixat de fer i que també constaven al projecte, pagament d’un préstec a un interès per sobre del de mercat…), podem concloure que la gestió econòmica d’aquest ajuntament és francament millorable.

Modificació del contracte de lloguer del local del Carrer Major, 11

El Grup d’Esquerra hem presentat una moció per posar remei a una errada en el plec de condicions que va aprovar l’equip de govern, on es deia que les despeses de llum i aigua anaven a càrrec de l’Ajuntament. El pacte verbal amb el propietari del local era que era ell qui pagava la despesa dels subministraments d’aigua i llum. Si bé és cert que fins ara no s’han pagat cap d’aquestes factures, també és cert que en altres casos aquestes factures s’han reclamant al cap d’un temps i l’ajuntament les ha hagut de pagar. En qualsevol cas, i tenint en compte que a partir de les eleccions de maig hi haurà un canvi en els integrants de l’equip de govern, convé que els papers especifiquin correctament els pactes que s’han fet de paraula.

Què ha passat amb el mòdul del camp de futbol?

En l’apartat de precs i preguntes, vam demanar sobre la retirada d’un mòdul prefabricat que s’havia col·locat en el camp de futbol. Per instal·lar aquest mòdul, necessari per a tenir espais per desar material, es va haver d’adequar el terreny i es va haver de reparar l’interior del mòdul. Per les notícies que tenim, aquest mòdul es va portar al camp sense cap mena d’autorització del propietari. Un cop feta la despesa i arreglat el mòdul (amb un cost important per a l’ajuntament), s’ha hagut de retornar al seu propietari, amb la qual cosa ens hem quedat sense mòdul i sense els diners que ens ha costat reparar-ho. Les explicacions del Sr. Alcalde no ens van convèncer de la idoneïtat d’aquesta actuació.

Una altra pregunta que vam formular té a veure amb els problemes de sorolls que genera una activitat de turisme rural propera al poble. En reiterades ocasions, i al llarg de dos anys, veïns de l’entorn s’han queixat de les molèsties que aquesta activitat provoca. El Sr. Alcalde va dir que estava resolt. Esperem que aquesta vegada aquesta promesa sigui una realitat.