Inici Cultura Amagar el cap sota l’ala

Amagar el cap sota l’ala

3088

El Ple Municipal de gener va aprovar que Llagostera té oficialment 8.297 persones empadronades a data 1 de gener de 2018, 68 persones més que el 2017.

També es va discutir sobre una modificació de l’ordenança fiscal en relació a la taxa dels plafons publicitaris del pavelló d’esports, de manera que aquesta només es mantingui per a la publicitat gestionada directament per l’Ajuntament (abans pel Patronat Municipal d’esports), mentre que la resta, la que prové dels clubs esportius, la gestionarien ells directament. Però aquesta modificació representa, al nostre parer, una desregularització que no compartim, ja que d’una banda seran els clubs els que fixaran el preu de la publicitat que ells gestionen, i de l’altra no queda clar com es farà el repartiment dels espais de publicitat.

Ho expliquem. Per exemple, pot passar que un club li ofereixi a una empresa que fins ara tenia publicitat al pavelló gestionada per l’Ajuntament (i que paga, per tant, la taxa corresponent) la mateixa publicitat a un preu més baix, o fins i tot es pot produir una competència desproporcionada entre clubs, o entre clubs i el mateix Ajuntament. No cal ser gaire llest per veure que això anirà en detriment dels ingressos de l’Ajuntament, però probablement també dels mateixos clubs.

L’altre problema que veiem és com repartirà l’Ajuntament els espais de publicitat. Serà proporcional a tots els clubs? Serà ‘el que primer demani primer s’ho emporta’ (fórmula que sol adoptar el PDeCAT en altres àmbits)? Sigui quin sigui el mètode triat comportarà problemes a l’hora d’incorporar nous clubs o quan uns o altres demanin augmentar els seus espais de publicitat.

Fent-se seva, a petita escala, la falsa màxima capitalista de què “el mercat es regula sol”, l’equip de govern es desentén del seu paper de gestor dels espais públics.

Un altre punt destacat de l’ordre del dia fou aprovar la prescripció d’unes sancions en matèria de gossos perillosos. Nosaltres no vam voler tractar aquest tema només com un mer formalisme administratiu, sinó que vam voler posar de manifest un tema força greu, que és la responsabilitat de l’equip de govern perquè aquestes coses no passin, mentre que per a ells això passa perquè els treballadors municipals o funcionaris estan desbordats de feina. Per nosaltres, i així els ho vam dir, és la seva responsabilitat i han de posar els mitjans per evitar que aquestes coses passin. En aquestes sancions que han prescrit el més important no és la quantitat que deixarà d’ingressar l’Ajuntament per aquest concepte, poc més de 750€, sinó que aquestes mateixes sanciones ja van caducar el desembre del 2017, i tot i poder haver-se incoat de nou els expedients sancionadors l’Ajuntament no ho ha fet i, pel que sembla, a cap regidor de l’equip de govern no li ha preocupat gaire. I el tema encara s’agreuja més quan sabem que aquests gossos van provocar un atac a una persona. Cal aclarir que no és el mateix que un expedient sancionador caduqui (ja que en aquest cas es pot tornar a obrir un nou expedient) a què prescrigui (en què ja no hi ha res a fer). Tal i com els vam dir, això sembla o una negligència en tota regla o una prevaricació com una casa de pagès. No cal dir que hi vam votar en contra.

En aquests dos punts veiem una mostra del que ha sigut el tarannà de l’equip de govern en aquest mandat: treure’s responsabilitats de sobre o dir que la culpa és dels tècnics o, fent bona la dita popular, amagar el cap sota l’ala. 

D’altra banda, es va aprovar la caducitat (que no prescripció!) d’uns altres expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos, i els vam encoratjar a posar els mitjans i a assegurar-se que es tornessin a reobrir per tal que no prescrivissin.

ERC va presentar una moció, a què vam donar suport, perquè en el contracte de lloguer de Can Muntaner quedés recollit que serà el propietari qui pagarà les despeses d’aigua, electricitat i impostos.

Finalment, es va aprovar un conveni de treball amb el SOC per tal d’incorporar tres persones per treballar de manera temporal per a l’Ajuntament.