Inici Cultura Comentari del ple del mes de maig

Comentari del ple del mes de maig

1835

Canvis de representants d’Esquerra en diferents òrgans col·legiats

Com a conseqüència de la dimissió d’en Quim Castelló, l’Esquilet, com a regidor d’Esquerra i de la incorporació en el seu lloc de la Sílvia Fà, calia modificar la representació dels regidors en diferents òrgans col·legiats. Així doncs, la representació en òrgans vinculats amb el món de l’ensenyament l’assumeix la Sílvia Fà, i en Toni Navarro assumirà, quan estigui en funcionament, la representació en el Consell d’Esports.

Volem destacar el paper que ha fet fins ara en Quim Castelló, paper reconegut per tots els grups presents al Consistori. L’Esquilet ha estat fonamental per a la cohesió del grup de regidors i continua tenint un paper important dins del grup municipal, la qual cosa li volem agrair públicament.

 

Moció d’Esquerra: Modificació de les condicions del préstec amb AUFUCE

L’Ajuntament de Llagostera va adjudicar, el 20 d’abril de 2011 un contracte de servei de cementiri municipal i explotació de l’actual tanatori.

Poc després d’haver fet l’adjudicació, i a petició de l’Ajuntament, l’empresa va adequar la zona d’aparcaments i de la via verda, amb un cost de 50.020,40€, segons valoració de l’empresa concessionària. Aquesta despesa, no contemplada en origen, l’havia d’assumir l’Ajuntament.

En no tenir l’Ajuntament capacitat financera, AUFUCE S.L. va proposar finançar l’obra a través d’un préstec a un interès del 4% en 40 anys, amb una despesa final per a l’Ajuntament de 101.088,21€, és a dir, més del doble del cost real de l’obra. Per fer front a aquest préstec, el 2012 es van incrementar les quotes anuals de conservació de nínxols o columbaris en un 6,85% (increment de 1,37€) i un augment de 3,45€ per manteniment de panteó. Aquest increment havia de ser només per un any, i mantenir-lo durant 40 anys. El 2013, però, es va tornar a incrementar la quota en 1,37€ i 3,45€.

Esquerra va detectar l’errada i va analitzar l’elevat tipus d’interès aplicat, excessiu comparat amb altres ofertes que, si calgués, podrien fer les entitats bancàries. Per això vam presentar una proposta al ple per refinançar amb AUFUCE, S.L. el préstec i per revisar les quotes augmentades per error per part de l’equip de govern.

El refinançament del deute amb AUFUCE SL suposaria, segons càlculs, un estalvi total de més de 40.000 euros durant el període d’amortització del préstec i una reducció considerable d’allò que hem de pagar els llagosterencs i les llagosterenques per les taxes de conservació del cementiri.

La proposta presentada per Esquerra va ser aprovada per unanimitat. Aquest acord de ple obligava l’equip de govern a negociar amb AUFUCE SL les condicions del préstec. Passats 16 mesos, però, l’equip de govern no ha fet les passes necessàries per acomplir el compromís adoptat en ple, com s’ha reconegut per part del regidor responsable de l’àrea cada mes que ho hem demanat al ple.

Per aquesta raó, Esquerra Republicana de Catalunya a Llagostera ha presentat el passat mes de maig una moció per accelerar les negociacions que ha de fer el regidor responsable.

L’estudi de la documentació referida a la gestió del Tanatori ens ha fet veure diferents errades en els comptes presentats per l’empresa, cosa que demostra, al nostre parer, poca cura en el seguiment per part de l’equip de govern de tot el que afecta a la gestió del Tanatori i del Cementiri. Hi ha dades que no quadren i no se’ns han sabut explicar, i errades de càlcul que fan que no rebem per part de l’empresa el que han de pagar pel cànon de gestió. És cert que es tracta de pocs euros de diferència, però mostren una manca de cura preocupant.

Tots recordem que el Cementiri municipal es gestionava directament des de l’ajuntament. L’externalització del servei ha fet que s’encareixi el servei i que l’estat de conservació del cementiri hagi empitjorant substancialment, com la pròpia regidora ha reconegut al darrer ple. Aque

sta experiència ens ha de fer reflexionar sobre el model de gestió pública o privada en els serveis que o

fereix l’Ajuntament. Des d’Esquerra tenim molt clar quina és la millor opció, i els fets, malauradament, ens estan donant la raó.

La gestió de residus

Un altre servei externalitzat és el de gestió de residus. Hem pogut comprovar el malestar que ha ocasionat l’empresa concessionària, ja que no ha estat capaç de controlar adequadament el bon ús que en fan els llagosterencs i llagosterenques.

Des d’Esquerra vam exposar des del primer moment alguns dubtes sobre la viabilitat de la proposta de l’ajuntament. Les cartes rebudes als diferents domicilis han demostrat que, en alguns casos, caldria polir els mecanismes de recollida de residus, tenint en compte la conveniència de mantenir, i ampliar si cal, la recollida porta a porta.

Esquerra va plantejar la necessitat d’obrir un debat amb la població per polir les deficiències del sistema. No es plantejava una reunió únicament informativa, com planteja l’equip de govern, sinó una reunió on tothom pogués plantejar els seus dubtes i solucions als problemes particulars. Això ajudaria a coresponsabilitzar-nos tots en un sistema que ha d’ajudar a trobar compromisos per reduir els residus generats.

Esquerra, davant la negativa a convocar aquestes reunions, va impulsar una recollida de signatures. En cinc dies vam triplicar el nombre de les que necessitàvem, i les vam presentar a l’ajuntament, que té fins a tres mesos per convocar la reunió. Ens agradaria que no esgotessin el termini i que aquesta reunió es fes al més aviat possible.