Inici Política i Societat Unes ordenances fiscals responsables

Unes ordenances fiscals responsables

1144

L’aprovació per unanimitat de les ordenances que ha de regir la fiscalitat de cara al 2022 ha suposat un reconeixement de la feina feta per l’equip de govern en un moment en què havíem de contemplar dos aspectes: la necessitat d’un finançament local que permeti afrontar les actuacions que es consideren necessàries i la voluntat de no incrementar els impostos en un moment de crisi econòmica producte de la pandèmia.

El model de finançament local es caracteritza per una sèrie d’impostos i taxes d’escassa capacitat recaptatòria, amb l’excepció de l’impost sobre béns immobles. Aquest impost representa en el model actual més de la meitat dels ingressos per impostos.

Cal recordar que el sistema de finançament local presenta greus deficiències històriques que afecten directament el principi bàsic de suficiència financera. Amb l’actual crisi postpandèmica aquesta problemàtica s’ha accentuat. Però som conscients que no podem resoldre el problema incrementant la pressió fiscal als llagosterencs en l’actual conjuntura econòmica. Per aquest motiu hem decidit no incrementar l’IBI, en una aposta per mantenir el ritme d’activitat necessari i alhora continuar en aquest paper clau pel que fa al manteniment de la cohesió social i a un repartiment el màxim d’equitatiu dels recursos públics.

En resum, apostem per aconseguir una administració socialment responsable, introduint criteris que permetin avançar cap a una major cohesió social a Llagostera, com és l’impost que s’aplica a habitatges buits, per tal de mobilitzar el parc d’habitatges i resoldre un problema social importantíssim, com és el de la manca d’accés a habitatge de col·lectius desafavorits i de joves que no poden assolir la desitjada i necessària emancipació. Cal dir, però, que en aquesta política de recerca d’habitatge l’Ajuntament contribueix amb convenis i ajudes a propietaris per facilitar el lloguer o amb l’adquisició per part de l’Ajuntament d’habitatges de cara a assolir l’objectiu europeu de disposar d’un parc d’habitatges suficient.

Aquesta recerca de la cohesió social ha de partir d’una diagnosi clara: moltes famílies han vist reduït el seu poder adquisitiu i tenen dificultats per accedir a determinats serveis públics, accentuant encara més les desigualtats. La proposta d’ordenances de cara al 2022 ha tingut en compte aquesta realitat, i ha introduït bonificacions i ajudes als sectors més desfavorits.

Un segon bloc de la fiscalitat dels ajuntaments és el de les taxes i els preus públics, en què el ciutadà contribueix d’acord amb la seva pròpia demanda de serveis públics (cursets, activitats esportives…) o d’acord amb el grau en què es beneficia de la prestació del servei públic (recollida d’escombraries, llars d’infants…). L’objectiu d’aquests taxes és cobrir amb els ingressos la despesa generada per l’activitat. En aquest cas el que s’ha vist sensiblement modificat és la taxa per la recollida de residus, sobretot a la zona rústica.

Si analitzem la diferència del que paga un resident de la zona urbana respecte a un que visqui a zona rústica, veurem que aquesta diferència és excessiva, i tenia la seva raó de ser pel fet que no se’n feia la recollida domiciliària. Si tenim en compte que la part important dels costos de gestió de residus no és la recollida, sinó el tractament, aquesta diferència perd la seva justificació. Per aquest motiu cal reduir aquesta diferència.

Hi ha un segon motiu més important que el que acabem de dir, i és que a partir del 2022 s’implementarà la recollida domiciliària a urbanitzacions i veïnats, en un intent de millorar l’eficàcia en la selecció dels residus. Podem dir que el servei s’equilibra, i per tant també cal equilibrar els costos que el conjunt dels llagosterencs ha d’assumir.

Realment és complicat dissenyar una política fiscal que atengui a les necessitats de la població, que doti els ajuntaments dels recursos suficients i que sigui un element de cohesió social i de defensa del medi ambient. L’esforç, amb altres modificacions puntuals menys rellevants, s’ha fet. El reconeixement d’aquest esforç per part de l’oposició, que ha votat favorablement la proposta, és un indici que possiblement hem trobat el camí adequat. Aprofitem aquest escrit per agrair el suport que els companys de Junts per Llagostera i del PSC han donat a la proposta.