Inici Política i Societat Comentari del ple d’ordenances fiscals 2022

Comentari del ple d’ordenances fiscals 2022

702

Quan s’acosta el final d’any és quan els ajuntaments aprovem les modificacions de les ordenances fiscals pel següent any, en aquest cas pel 2022. A Llagostera, per primera vegada en molt de temps, es varen aprovar de forma unànime per part de tots els grups polítics en representació municipal, tant per part del govern d’ERC i CUP-ALL com pels grups de l’oposició de Junts per Llagostera com per nosaltres mateixos, PSC per Llagostera.

Un cas possiblement excepcional, degut a les circumstàncies actuals amb una pandèmia mundial, que han fet que en aquesta ocasió hagin sigut unes modificacions de contenció majoritàriament.
Sobretot valorant positivament que s’aposti per les bonificacions amb diferents criteris, depenent de l’impost o taxa on es realitzi dita bonificació. A trets generals, han sigut més modificacions del redactat per fer-lo més entenedor o bé més actual pel fet que feia anys que existia el redactat inicial.

Realitzarem una pinzellada de les més destacables. Tret de la taxa que més ressò pot arribar a tenir, que és la taxa de recollida i tractament de deixalles, que en parlarem a posteriori.

En primer lloc ens ha sorprès que no hi hagi hagut cap increment de l’IBI, l’impost que realment més ingressos genera als ajuntaments. Perquè si en plena crisi sanitària varen pujar la taxa de recollida i tractament d’escombraries pel 2021, no ens hauria sorprès gens que augmentés l’IBI.

Amb l’IBI es continua apostant per les bonificacions per a les famílies amb baixos ingressos i sobretot per aquelles persones que apostin per les energies renovables a les seves llars, una bonificació que fa anys s’està realitzant i creiem que ha de continuar així.

L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica s’augmenta a l’edat dels vehicles a 28 anys per considerar-se clàssics; com bé es va parlar a inicis del mandat que es realitzaria fins als 30 anys de forma progressiva anualment. Per diferenciar els vehicles vells dels clàssics. On la circulació, per tant la contaminació és molt més reduïda per part dels clàssics i així estar exempts de l’impost.

Es modifica la taxa de tinença d’animals de companyia on es diferencien gossos de gats i fures, passant aquests dos últims a pagar la meitat, a causa de la diferència de feina que donen als treballadors i treballadores municipals. Contemplant la incorporació de l’exempció de la taxa esmentada a persones majors de 65 anys que visquin soles, famílies on convisquin persones amb algun trastorn a qui els animals aportin una millora en la qualitat de vida , gossos guia per a persones invidents o persones voluntàries d’entitats protectores que es trobin en situacions d’acollida temporal.

En referència a la taxa per la utilització de la via pública per taules i cadires, on els bars i restaurants efectuen un pagament per poder-ne fer ús, es canvia la quantia diària per dos tipus de tarifació, o bé semestral o bé anual.

Per alleugerar la feina tant administrativa, com de control, etcètera, on hi ha hagut i hi hauria el canvi més important a destacar és sobre la taxa de recollida i tractament d’escombraries.
Un augment general del 4% per a les millores del servei, amb la incorporació de la recollida del vidre en el servei de porta a porta, i on cal destacar es veu augmentada una gran millora als veïnats i urbanitzacions. On urbanitzacions passaran a disposar del servei de recollida porta a porta com són: la Canyera, Mata, Mont-rei i els veïnats de Cantallops, Creu de Serra, Ganix, Pocafarina.
Amb zones de contenidors amb control d’accés i targetes d’identificació per a poder comptabilitzar les aportacions realitzades per a poder realitzar les bonificacions com a la resta de ciutadania, la resta de veïnats grans i urbanitzacions: Gaià, Bruguera, Panedes , Llobatera, Sant Llorenç, Font Bona i Selva Brava.

Unes millores que serviran per un millor tractament, selecció i comoditat dels veïns i veïnes de tota Llagostera.

On les bonificacions poden ser per a tothom, amb diferents percentatges depenent que realitzi degudament la selecció de les deixalles per un bon reciclatge, un bon ús de la deixalleria municipal, realitzin compostatge casolà o bé pels qui apostin pel compromís residu zero amb un màxim acumulable del 40%.

Apostem pel servei de recollida porta a porta perquè després de tants anys s’ha demostrat que és el més còmode i eficient, millorable evidentment, però aquest és el camí a seguir.
La resta de modificacions les veiem correctes al ser modificacions no gaire destacables, taxes i impostos que feia temps que no es modificaven  o bé com hem comentat inicialment es modifica redactat per fer-lo més entenedor i actual. Com l’ICIO, l’expedició d’impresos administratius, el redactat en referència a la  taxa de la llar d’infants, etc.

Restem a l’espera del ple de desembre on es presentarà el pressupost del 2022, que ben poc en sabem a data d’avui, i que si va en la línia del 2021 hi hauran sorpreses d’improvisacions al llarg de l’any.