Inici Política i Societat Comentari del ple del mes de novembre

Comentari del ple del mes de novembre

1379

Entre altres temes, en el darrer ple es va aprovar, amb el nostre vot favorable, la renovació de 2 convenis que creiem prou rellevants. Un amb Dipsalut, per a la cessió d’ús dels desfibril·ladors que hi ha ubicats en diferents indrets del municipi i que permetrà que Llagostera continuï essent territori cardioprotegit. L’altre, amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió de dos habitatges. Tal com hem manifestat en diverses ocasions, compartim la necessitat de donar resposta a la necessitat d’habitatge social al municipi, i vam aprofitar per demanar de nou que es porti a ple l’aprovació del reglament que ho ha de regular. Esperem que un cop incorporat el nou secretari de la corporació, aquest tema es pugui accelerar.

Per la seva rellevància en termes econòmics i també d’estalvi energètic, volem destacar la licitació del manteniment de l’enllumenat públic, que suposarà també una important inversió pel canvi de lluminàries amb el conseqüent estalvi en el consum elèctric. En un moment on l’equip de govern semblava decidit a internalitzar aquest servei, ja vam manifestar la nostra aposta per treure’l a licitació assegurant la millor relació cost-benefici i els màxims requisits de qualitat del servei. En conseqüència el nostre vot va ser també favorable.

Per últim, des del grup de Junts per Llagostera vam presentar una moció per a l’adhesió a la declaració de Sabadell sobre la qualitat de l’aire. Aquesta declaració té com a objectiu avançar en les accions i estratègies de resposta des del món local a la primera causa de mort derivada de condicions ambientals de tota la Unió Europea, i compta ja amb més d’una seixantena de municipis catalans adherits.

La mala qualitat de l’aire ha esdevingut un problema creixent per a la població en general, però especialment per als residents en zones urbanes, problema que s’agreuja contínuament degut als efectes que generen especialment la indústria i el trànsit rodat, emissors de gasos i partícules que acaben afectant greument la salut.

Tot i que la reglamentació marca uns paràmetres de control de la qualitat de l’aire que haurien de garantir la seva innocuïtat per a les persones, aquest indicadors s’incompleixen regularment, especialment en les grans aglomeracions.

Sensibles a la protecció de la salut de les persones i al medi, des del grup municipal de Junts per Llagostera hem impulsat mesures de desenvolupament normatiu pel que fa a la protecció del medi en l’àmbit local, presentant mocions en aquesta línia i manifestant la nostra adhesió a les polítiques que des del municipi es poden activar.

La sensibilització per la protecció de la salut de les persones ha d’incorporar una atenció preferent als devastadors efectes que la mala qualitat de l’aire provoca. Les dades que defineixen aquesta anomalia com a primera causa de mort derivada de condicions ambientals possiblement no són prou conegudes, i amb aquesta finalitat vam presentar aquesta moció que busca, més que impulsar accions concretes de salvaguarda de la qualitat de l’aire, cercar un compromís polític per donar visibilitat a aquest problema i afavorir la presa de consciència col·lectiva. Celebrem la seva aprovació per unanimitat.