Inici Política i Societat Sobiranies i ordenances fiscals

Sobiranies i ordenances fiscals

1279

El ple d’octubre de 2020 ha estat marcat, de nou, per la tornada als plens telemàtics per les restriccions de la pandèmia de la covid-19.

Això pel que fa al format, però el contingut ha estat força rellevant, com ho solen ser tots els plens del mes d’octubre, en què es debaten les modificacions de les ordenances fiscals per a l‘any vinent.

A banda de les ordenances però, un punt mereix també la nostra atenció. El primer, l’adhesió a l’AMEP (l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública), entitat que pretén difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible. Els objectius de l’associació no volen quedar-se en una mera declaració d’intencions, com alguns ens retreuen, sinó que vol ser una eina d’allò més útil en la recuperació de la sobirania energètica, com ho estan sent totes les lluites que es duen a terme per a la remunicipalització del serveis d’abastament d’aigua potable arreu del territori. L’enemic és poderós i no serà un camí fàcil, però no hi ha dubte que hi posarem tots els esforços que calguin.

Pel que fa a la modificació de les ordenances fiscals, cal destacar que l’IBI s’ha congelat per al proper any. S’ha proposat però, un canvi en el redactat de l’article on es regula l’aplicació del recàrrec del 50% als immobles d’ús residencial desocupats permanentment, per facilitar-ne l’aplicació efectiva. Val a dir que aquesta mesura no té cap afany recaptatori sinó que el que pretén és mobilitzar el parc d’habitatges buits existents al municipi, dels grans tenidors sobretot i en primer lloc, però també de particulars, per la manca evident d’oferta d’habitatges de lloguer i, sobretot, a un preu assequible. L’Ajuntament posa a disposició de les persones propietàries garanties al lloguer, la possibilitat de col·laborar via subvenció en fer reformes si fos necessari i, fins i tot, aplica una bonificació de fins al 95% de l’impost si l’habitatge s’inclou dins la borsa de lloguer municipal. Esperem que la mesura serveixi per reduir l’especulació amb un dret bàsic com és el de l’habitatge.

La modificació que va provocar una major discussió va ser la pujada de la taxa d’escombraries, que va proposar un augment d‘entre el 5 i el 10% de la taxa, tot i que també es produeixen algunes reduccions (es redueix un 17% la taxa per als locals sense ús específic i en el cas de bars, pubs i similars i de comerços amb gestor privat es redueix del 60 al 40% la seva taxa específica).

Llistem  a continuació les principals raons que han motivat aquesta puja:

  1. S’ha previst una pujada salarial del 2% per al personal de la deixalleria i l’àrea de medi ambient, igual a la pujada del 2020, tot i que encara no hi ha acord entre patronal i sindicats.
  2. Es preveu augmentar la plantilla de l’àrea de medi ambient en un terç de jornada laboral d’una persona, per dedicar més recursos humans a tasques d’educació ambiental.
  3. Cal fer front a un increment de salari per als treballadors de la recollida d’escombraries per adaptar-lo al conveni col·lectiu marc del sector i a la legalitat vigent.    
  4. L’increment de la taxa incorpora una part de les despeses i les noves inversions per la millora en el sistema de recollida de residus de les urbanitzacions de la Canyera, Mata i Mont-Rei, on s’implantarà la recollida Porta a Porta, previsiblement al llarg de la segona meitat del 2021, així com de les inversions i millores que es faran en les àrees de recollida dels veïnats, amb àrees tancades i amb control d’accés. 
  5. El cànon de l’Agència de Residus de Catalunya per dur els residus a l’abocador s’incrementa un 12,7% respecte al 2020. Cal tenir en compte que aquest cànon continuarà augmentant un 10-12% anual en els propers anys. 

L’any 2019 Llagostera va dur 1.641 tones de residus a l’abocador, provinents del rebuig, la recollida de trastos o els voluminosos de la deixalleria. La previsió per a finals del 2020 és que aquesta xifra està augmentant. És necessari prendre consciència de les 4R per rebaixar aquesta quantitat de residus: reduir, reciclar, reutilitzar i recuperar.

La producció de residus orgànics (838 tones el 2019) també suposa un cost important de tractament, així com els residus plàstics, deixant de banda el seu cost mediambiental. Una selecció incorrecta dels residus orgànics (recollida amb bossa de plàstic o altres impropis no orgànics) incrementa el cost de tractament de manera molt important.

Fer una correcta recollida selectiva i, sobretot, reduir residus, esdevé cabdal si volem contenir la taxa de recollida d’escombraries.

El medi ambient, és a dir, nosaltres mateixos i el nostre entorn, és el principal beneficiat de la reducció de residus i de la reutilització. Cal prendre consciència, també, que els recursos del planeta són finits i que la producció incontrolada de béns i mercaderies no respon a cap necessitat concreta sinó a un model econòmic determinat. Hem de repensar, com a societat, quin model econòmic volem.

D’altra banda, participar de manera correcta en la recollida selectiva o tenir hàbits evidents de reducció de residus pot suposar un estalvi en la taxa d’escombraries de fins al 40%, tal com recull l’ordenança.

Per contra, cal recordar que l’abandonament de bosses d’escombraries o de trastos al carrer comporta una sanció de 400 a 4.000 €.

En resum, hem de prendre consciència que no seleccionar els residus de manera correcta suposa un cost mediambiental, un increment dels costos de tractament i, per tant, un increment de la taxa, mentre que reduir residus i fer una correcta recollida selectiva redueix les despeses associades a la generació de residus i, en conseqüència, frena l’augment de la taxa.

Les modificacions de les ordenances també van incloure l’equiparació de la taxa per als paradistes del mercat, de manera que en endavant parades fixes i eventuals pagaran el mateix, la qual cosa també suposa una rebaixa per als paradistes eventuals.

El ple també va aprovar per unanimitat una moció de Junts x Llagostera per convocar el Consell Municipal de Salut de manera immediata i una del PSC per regular l’ús de vehicles de mobilitat personal, com patinets o bicicletes.