Inici General Què passa amb les urbanitzacions?

Què passa amb les urbanitzacions?

1733

En els darrers anys s’ha procedit a Catalunya a la legalització de moltes urbanitzacions que, iniciades als anys 60 i 70, van poblar tot el país. En aquest sentit, Llagostera no va ser diferent, i en pocs anys es va promoure la construcció de fins a 6 Urbanitzacions, que després d’uns inicis fulgurants, van anar quedant endarrerides per causa del poc manteniment realitzat. En alguns casos fins i tot no es va completar una urbanització mínima que permetés uns serveis suficients per als seus habitants.

Quaranta anys després, la Generalitat, conscient del problema, va iniciar un procés de rehabilitació de les nombroses urbanitzacions no legalitzades, que previ arranjament de les mateixes, permetés una recepció per part dels Ajuntaments responsables, que un cop realitzat aquest procés, n’han de ser els mantenidors.

A Llagostera, des del 2009 i fins a dia d’avui, s’han iniciat processos de reforma i millores a Llagostera Residencial, La Canyera i Font Bona. El procés, que es va impulsar de forma decidida durant els anys de mandat del nostre grup, pot veure frenar el seu impuls ara que s’acosta la recepció per part de l’actual Ajuntament.

És per això, que des de Junts per Llagostera vàrem presentar una moció en el darrer ple del mes de febrer on demanàvem que es renovés i revitalitzés la zona esportiva municipal de la Urbanització La Canyera. Creiem que la demanda d’equipaments i de serveis que permetin la pràctica de l’esport ha esdevingut una necessitat creixent en els darrers temps. Pensem que l’Ajuntament de Llagostera disposa d’aquest espai que pot adaptar-se a certes activitats esportives de forma relativament senzilla. Els espais municipals situats a l’entrada de la urbanització poden jugar un paper rellevant, vista la seva dimensió i ubicació, i pel fet de disposar ja d’una piscina construïda. La seva posta a disposició seria doncs relativament ràpida i molt menys costosa que si s’hagués d’iniciar el projecte des de zero. 

La nostra petició, per no ser excessivament generalista, va fer esment a unes necessitats concretes de la citada urbanització. Però aquest nou impuls necessari, per no malmetre feina realitzada anteriorment, també és aplicable a les restants urbanitzacions del nostre municipi. 

Els objectius de la moció que hem presentat són els següents:

  • Revitalitzar la urbanització.
  • Descongestionar la zona esportiva del poble, amb la possibilitat d’habilitar un nou camp de futbol 7.
  • Mantenir en bon estat els equipaments.
  • Adequar i dignificar la zona de la piscina, així com la zona del bar.
  • Potenciar els equipaments actuals per una major explotació, com són les pistes de tennis.
  • Potenciar l’ús d’aquest equipament com a zona d’esbarjo familiar, construint-hi zones infantils, pista voleibol, i d’altres serveis, com els actuals de la zona de pícnic.

En la nostra moció hem proposat a l’equip de govern que prioritzi les gestions oportunes i prengui el compromís de dignificar la zona, dotant-la de capacitat per oferir espais i oferta per a la realització d’activitats lúdic esportives. També hem reclamat la creació d’un espai de participació on els veïns de Llagostera puguin opinar i també decidir la definició dels usos de l’esmentada zona esportiva i d’esbarjo. Creiem que és cabdal també fer-ho de la mà dels clubs esportius, per tal de desenvolupar una proposta d’usos adaptada a les actuals i futures necessitats. Finalment hem demanat que s’elabori i es  publiqui un calendari on es concretin les actuacions amb un termini que no sobrepassi els 2 anys.

La resposta de l’equip de govern, formada per els grups d’ERC i la CUP,  ha estat contrària al que es demanava a la nostra moció, argumentant que no és viable construir un camp de futbol en dos anys i que no es disposa de pressupost. A més a més,  argumenten que abans de prendre cap compromís cal elaborar el MIEM (Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals). I és aquí on creiem que rau el principal problema: no volen adoptar compromisos. 

Si es dediquen 5 minuts a llegir la moció es pot veure que enlloc es demana la construcció d’un camp de futbol 7, i menys en un termini de dos anys. De fet, es proposa aquesta actuació com a una possibilitat a valorar. La intenció de la moció és començar a posar fil a l’agulla per dignificar aquests equipaments que ara funcionen a mig gas. També és necessari resoldre d’una forma ràpida la recepció de La Canyera i altres urbanitzacions, i dotar-les d’equipaments que afavoreixin la vida en comú.

Resumint, ens sembla que el fons de la moció no encaixa en la llista de les seves prioritats, tot i reconèixer mancances en els equipaments. Malauradament poca cosa es farà en aquesta línia en els propers anys. És més, estem convençuts que s’acabarà l’actual mandat sense que s’hi hagi actuat.