Inici Política i Societat Ple del mes de juny del 2018

Ple del mes de juny del 2018

2454

Abans que el campanar toqués les nou del vespre, la sala ja presentava un aspecte ben diferent que de costum: entre el públic no érem els quatre gats de sempre, sinó que hi havia una bona colla de cares noves que venien a escoltar el punt estrella de l’ordre del dia: la moció presentada de forma conjunta per Esquerra Republicana i Alternativa per Llagostera, per a l’assumpció del compromís d’obertura de les dues llars d’infants de Llagostera.

Eren les 21:14 quan es va encetar el “caramel” de la jornada. L’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, anunciava que el següent punt de l’ordre del dia era la moció conjunta d’ERC i d’ALL. I David Parron (ALL) prenia la paraula, aclarint des d’un principi que la moció es presentava en nom de l’AFA de les Llars d’Infants. El motiu de la moció era senzill: demanar que el proper curs s’obrissin les dues llars d’infants amb tots els serveis.

Parron va enfocar el discurs centrant-se en la vessant econòmica i va demanar a l’equip de govern que assumís l’obertura d’ambdues llars com una inversió en l’educació dels infants i no com una despesa. Va recordar que el cost s’havia d’assumir, segons marcava el compromís històric, de la següent manera: un terç per part l’Ajuntament, un terç a càrrec de les famílies i, finalment, un terç des de la Generalitat. Així mateix va fer palès que, actualment, qui no estava assumint la part que li pertocava era la Generalitat. La moció continuà amb el torn de paraula de la Sílvia Fa (ERC), que va realitzar una exposició basada en arguments educatius. Fa també va recordar la importància d’oferir un servei que ajudi a la conciliació familiar i va reflexionar que potser seria el moment de “fixar-se en les ràtios de mínims i no en les de màxims”.

Després de gairebé 10 minuts d’intervenció per part de l’oposició, va ser el torn de l’equip de govern. L’alcalde va recordar que feia 10 anys que des de l’Ajuntament no s’incrementaven les quotes de la llar d’infants, fet que evidenciava que tenien “claríssim que es tracta d’un servei públic”. També, va explicar que, a l’actualitat, bona part del terç que hauria d’assumir la Generalitat (per allò del compromís històric al que feia referència en David), estava essent pagat per la Diputació. Tot seguit, la regidora d’educació, Anna Hereu, va explicar que després de reunir el Consell de Participació i d’organitzar una sèrie de trobades amb les famílies i l’equip directiu, es va acabar arribant a un compromís per escrit amb l’AFA, text que va procedir a fer-ne la lectura:

“En relació a la reunió realitzada el passat 14 de juny sobre a les llars d’infants municipals de Llagostera, tal i com vam manifestar, l’Ajuntament prioritza la prestació de tots els serveis accessoris de forma universal, per totes les persones inscrites amb l’obertura d’ambdues llars d’infants. Si els propers cursos, en motiu de la baixa natalitat, el nombre d’inscripcions fos molt reduït, de forma que es poguessin oferir de forma universal els serveis accessoris en una sola llar d’infants sense alterar-ne la seva distribució i organització, únicament es procediria a l’obertura d’una sola llar de forma consensuada amb l’AFA i la direcció del centre”.

L’ambient es va començar a caldejar en el segon torn de paraula de l’oposició. ALL sol·licità la possibilitat de realitzar tarificació social en les quotes de la llar d’infants. ERC demanà aclariments sobre la xifra que s’havia publicat referent a que l’obertura d’El Niu suposava un cost extra de 350.000€, malgrat que les dades del curs 2016-2017 revelaven que havia estat de 116.000€. En aquest sentit, l’alcalde va voler tancar el tema dient que la resposta se li donaria en un altre moment i que en relació a la tarificació social es miraria si és possible aplicar-la de cara a propers cursos, basant-se en formules aplicades per altres ajuntaments.

No obstant això, la discussió encara no es va donar per acabada. L’alcalde va convidar a les famílies a dir-hi la seva. Belén Maldonado, en representació de la plataforma Salvem el Niu, va voler deixar clar que el moviment no era fruit d’un tema polític, sinó que havia sorgit per tal de garantir el benestar dels infants i les famílies de Llagostera. En les seves paraules, Maldonado va voler agrair el suport de la direcció de les llars d’infants, de les educadores, de les persones que han participat a la recollida de signatures i a les convocatòries reivindicatives realitzades, així com als grups de l’oposició per presentar la moció i a l’equip de govern per rectificar la decisió de tancar la llar d’infants El Niu.

Finalment, l’alcalde sol·licità a l’oposició que retirés la moció, ja que el compromís que es demanava estava garantit. I a les 21:51, i després de 37 minuts de debat, l’oposició retirà la moció després que l’AFA considerés que l’acord al que s’havia arribat era satisfactori.

Altres punts de l’ordre del dia

D’altra banda, el ple va aprovar definitivament i amb el vot a favor de totes les formacions el projecte d’obra local ordinària d’ampliació de l’estació de bombament d’aigües residuals de Can Prats i la relació de béns i drets afectats. Segons va explicar l’alcalde, es tracta d’una estació en la qual hi ha problemes greus i que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja ha realitzat alguns advertiments perquè molt sovint està embossada. Així mateix, també es va aprovar per unanimitat assignar el nom de Ridaura al carrer situat entre Pocafarina i Maria Gay, i President Companys i Avinguda del Gironès. Finalment, el ple també va aprovar provisionalment, amb el fot favorable de PDeCat i ERC i el contrari d’ALL, la modificació puntual del POUM a l’entorn de l’accés est del nucli urbà de Llagostera.

En referència a la resta de punts de l’apartat de propostes, l’equip de govern (PDeCat) va sol·licitar deixar sobre la taula l’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal d’Esports, així com l’aprovació de la designació dels membres del Consell Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Llagostera, emplaçant la convocatòria d’una reunió amb tots els grups per fer un reglament consensuat. Després que l’alcalde adquirís el compromís de fer-ho abans del mes d’agost, a instàncies d’ERC, els grups a l’oposició van acceptar la petició.

Informes d’alcaldia

A l’apartat d’informes d’alcaldia, els diversos regidors i l’alcalde van explicar algunes de les gestions o fets més remarcables de la seva àrea durant l’últim mes. Fermí Santamaria va destacar la seva trobada amb el Director General de Carreteres i el compromís formal per part d’aquest d’incloure dins del pressupost pel 2019 el projecte de la rotonda de l’encreuament de la Casa Blanca (o també conegut com a Cal Portuguès). Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Xavier Vilella, va explicar que ja s’havien realitzat diverses proves en el sistema de lectura de la recollida porta a porta i que el sistema ja funcionava de forma correcta. En el transcurs dels propers dies s’informarà als veïns que el proper dilluns 9 de juliol i fins a final d’any es tornaran a realitzar les lectures que permetran la bonificació, el percentatge de la qual continuarà essent del 30%.

En relació a la regidoria d’Acció Social, Montse Vilà va informar que de les 17 persones inscrites al concurs per la plaça d’un Tècnic Social, només una s’havia presentat a la prova i no l’havia passat. Per tant el concurs quedava desert i els serveis haurien de continuar portant-se a terme des del Consorci, a l’espera de realitzar una contractació d’urgència i tornar a convocar el concurs. Vilà també va explicar que la setmana passada l’Ajuntament havia adquirit un pis gràcies al tempteig i retracte al carrer Lleida per destinar-lo a lloguer social. En el mateix sentit, va informar que s’havia contactat amb l’agència d’habitatge de Girona i amb el Patronat Santa Creu per incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer social al municipi. Referent a la regidoria d’Hisenda, comunicació i promoció local, Ramon Soler va voler recordar que aquest mes s’acaba el Pla de Barris i va voler agrair a tots els tècnics que en algun moment hi ha participat la feina feta durant tots aquests anys.

El regidor de Joventut, Robert Montiel, va informar que la valoració del primer any del projecte Recupera’t (un servei donat als alumnes que han estat expulsats de l’Institut) ha estat molt positiva, tant pel que fa al suport emocional com l’educatiu. Des de Cultura, Josep Aliu va destacar que les obres dels dos locals del carrer Sant Antoni ja estan a punt d’acabar-se. En relació a Serveis, Salut i Igualtat, Pilar Aliu va informar que el passat 16 de juny es va dur a terme la donació de sang en la qual hi va haver 80 donacions i 9 oferiments. I des d’Esports, es va explicar que tant la piscina municipal com la de la urbanització La Canyera ja havien estat obertes al públic. En referència a la primera, enguany s’han arrencat els desmais i s’han instal·lat para-sols. L’informe d’aquesta àrea el realitzà l’alcalde ja que el regidor Jesús Malagón no va poder assistir el ple per motius personals.

Precs i preguntes

El ple s’acabà amb el corresponent punt de precs i preguntes. Alternativa va preguntar quan es convocaria el Consell Social, i la regidora Montse Vilà va comprometre’s a convocar-lo d’urgència el proper mes de setembre, demanant disculpes per no haver-ho fet abans i explicant que hi hagut diverses situacions que ho han fet impossible.

Per la seva banda, entre moltes de les preguntes que va fer Esquerra a l’equip de govern, es va demanar si estaven segurs si el sistema de lectura de la recollida d’escombraries funcionava correctament, proposant que s’anés informant a la gent durant tot l’any si la separació de residus s’estava fent correctament o no a cada habitatge. El regidor de Medi Ambient, Xavier Vilella, va respondre que enviar cartes personalitzades a cada habitatge té un cost molt elevat, de més de 5.000€ per 3.000 comunicacions. Per tant, aquest tipus de comunicació no serà freqüent, realitzant-se només una vegada a l’any i dins de la campanya d’implantació del sistema.