Inici General Manifest de la CUP-ALL

Manifest de la CUP-ALL

2294

Les persones que donem suport a l’espai de confluència CUP-ALL volem que aquest sigui el punt de partida d’una nova forma de compromís en la política municipal de la nostra població, prescindint de les quotes de partits, estimulant la participació en els afers públics i actuant de manera oberta i transparent en tots els àmbits municipals. CUP-ALL pretén anar més enllà de la conformació d’una candidatura municipal per convertir-se en un espai de confluència de sensibilitats diverses i diferents intensitats de compromís, on es pensi, es debati i es proposi un model de poble que transcendeixi els candidats i les candidatures circumstancials. Un model fonamentat en els convenciments polítics que definim en el decàleg següent:

1. POLÍTIQUES SOCIALS I RECONEIXEMENT DE DRETS. Necessitat d’ Aplicació de polítiques socials basades en la justícia i els drets socials dels nostres veïns i veïnes: passar d’una política assistencialista basada en el repartiment de prestacions socials, beques i caritat, al reconeixement dels drets i l’apoderament de les persones. Cal posar a abast universal un sistema de prestacions econòmiques per tal que tothom tingui cobertes les necessitats bàsiques. És rellevant entendre que les polítiques socials són l’eix vertebrador de qualsevol municipi a nivell de cohesió i transformació social i que les pròpies persones han de ser les protagonistes dels seus processos i per tant, haurem de comptar amb la seva implicació i participació a l’hora de dissenyar projectes, programes i accions tant individuals, grupals com comunitàries.

2. POLÍTIQUES FEMINISTES I D’IGUALTAT. DRETS DE CIUTADANIA PER TOTHOM. Aplicació de polítiques feministes i de defensa dels drets de les dones, del col·lectiu LGTBIQ i de les persones migrades en tots els àmbits municipals. Som partidaris d’una Llagostera acollidora amb les persones refugiades i solidària amb els altres pobles del món. Que tothom tingui accés als drets de ciutadania. Entenem també, que totes les persones empadronades al nostre municipi, han de ser ciutadans de ple dret (independentment de l’origen i de la situació administrativa en la que es trobin).

3. DRET DE L’HABITATGE I ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS. Hem d’intentar garantir el dret a l’habitatge i els subministraments bàsics. Apostem per un parc públic d’habitatge de lloguer municipal suficient i assequible. Entenem que cal plantejar diferents accions d’impuls del lloguer i que convé l’aplicació decidida de les sancions i de les lleis que permeten mobilitzar els habitatges propietat d’entitats bancàries o grans tenidors. Defensem l’aplicació immediata de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica ja que en l’actualitat, per a un nombre molt important de famílies del nostre municipi, aquests són els problemes més determinants de la seva vida.

4. Com un element fonamental de la CONSTRUCCIÓ DE SOBIRANIES, som partidaris de la GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS. Entenem el municipalisme com un instrument per construir sobiranies i per fer-ho, apostem per la gestió pública dels serveis i per incorporar-nos a l’onada de municipalitzacions i remunicipalitzacions que, a Catalunya, però també a París, Berlin, Atlanta o Buenos Aires s’ha proposat revertir l’externalització dels serveis cedits a les grans empreses. Per guanyar qualitat, eficiència, sentit social, estalvi econòmic i millorar les condicions laborals dels i de les treballadores. Perquè els serveis bàsics són un dret i no una mercaderia.

5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. APODERAMENT POPULAR. Promoció de la participació ciutadana com una eina d’expressió de la ciutadania i no com una eina de propaganda. Apoderament de la gent per implicar-la en les decisions municipals. Com a marca d’identitat de la nostra confluència, creiem fervorosament en la participació de la ciutadania i que aquesta no s’ha d’exercitar d’una forma simbòlica en una partida concreta dels pressupostos sinó que ha de ser activa en els diferents àmbits ( Pressupostos participatius, consells veïnals o sectorials, participació en assemblees obertes per prendre decisions polítiques…). Entenem que la participació genera responsabilitat i l’apoderament popular és bàsic per transformar la societat.

6. ECONOMIA LOCAL, SOCIAL I COOPERATIVA. S’ha de combatre l’atur i fomentar l’OCUPACIÓ DE QUALITAT. Si el sentit últim del model econòmic hegemònic és la recerca del benefici i l’interès privat, des de les administracions públiques i, en la mesura del que sigui factible des de l’administració local, pensem que s’han de defensar les possibilitats del sector públic amb la gestió directa dels serveis – que comentàvem -, fomentar l’economia social i cooperativa, estimular les activitats econòmiques arrelades, respectuoses amb el territori i que afavoreixin els interessos col·lectius. Així com protegir i promoure el comerç i productes locals i fomentar l’agricultura ecològica i de proximitat.

7. COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALS I TRANSICIÓ ENERGÈTICA: Cal situar també en l’àmbit municipal les polítiques contra el canvi climàtic, incrementar la consciència sobre els efectes de la mobilitat, el consum o determinades pràctiques agrícoles, comercials o industrials. Respectar els compromisos mediambientals municipals, reduir la dependència dels combustibles fòssils i les emissions de CO2; fomentar l’ús de les energies renovables, preservar el territori i apostar per una agricultura i ramaderia respectuoses amb el medi ambient i el benestar animal.

8. CONSUM SOSTENIBLE DEL TERRITORI. Pensem que convé un revisió estratègica i participativa del planejament urbanístic municipal, amb la voluntat de preservar l’interès col·lectiu, garantir un consum sostenible del territori, limitant fins on sigui possible el creixement desequilibrat i especulatiu.

9. MÀXIMA TRANSPARÈNCIA. CRITERIS ÈTICS EN LA GESTIÓ. Màxima transparència de la vida política municipal i aplicació de criteris ètics i socialment responsables en la gestió de govern i en les contractacions. Limitació de retribucions i de mandats dels càrrecs electes.

10. REPÚBLICA CATALANA, JUSTA, ACOLLIDORA I SOLIDÀRIA: Crear, des dels municipis, una institucionalitat republicana que basteixi contrapoders per superar el règim degradat i caduc del 78 i ens permeti avançar cap a la consecució d’una República Catalana socialment justa, acollidora i solidària.

Convoquem doncs a totes aquelles persones que es puguin sentir identificades amb aquest projecte municipalista i transformador, perquè amb independència de les seves possibilitats i grau de compromís, participin en les assemblees de treball que anirem celebrant durant els propers mesos per definir un programa electoral basat en els principis exposats.