Inici General Llagostera, municipi feminista

Llagostera, municipi feminista

1801

Dels diversos punts del ple de gener, en destaquem en primer lloc l’aprovació (per unanimitat) de la moció que vàrem presentar els grups d’ERC i CUP-Alternativa per declarar Llagostera municipi feminista. Amb aquesta, el municipi s’adhereix a la Carta Europea per la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local, i estableix una sèrie de compromisos. Com vam exposar, la moció té una vessant simbòlica –que considerem important, en la mesura que visibilitza i ens compromet amb la lluita feminista, d’actualitat tant per la seva extrema necessitat per fer front a la xacra de totes les violències masclistes com per l’esperançadora força que està prenent. Però també, i especialment, ens serveix per assumir una sèrie de compromisos: l’establiment de clàusules que garanteixin la lluita contra l’escletxa salarial entre dones i homes en els contractes públics, la redacció i implementació del pla d’igualtat LGTBIQ municipal i la promoció de polítiques feministes de manera estructural i transversal en el conjunt d’àrees de l’Ajuntament. Per últim, també es fa constar que es traslladaran els acords a la Generalitat, a l’Institut Català de les Dones i al SIAD (Consorci de Benestar Social), la qual cosa afavoreix el municipi a l’hora d’obtenir recursos d’altres administracions per aprofundir en polítiques de transformació en aquest àmbit.

Un altre punt destacat del ple va ser l’aprovació, també per unanimitat, d’una bonificació del 95% sobre l’impost de construccions per a un projecte d’habitatges de protecció oficial al carrer Roser. Des de l’Equip de Govern, i de la regidoria d’Habitatge en particular, considerem que la iniciativa resulta molt positiva per ajudar a fer front a la problemàtica habitacional que vivim i que el promotor, la Fundació Privada Patronat Santa Creu de la Selva, té dret a la bonificació demanada pel criteri de circumstàncies socials, establert en la normativa. Aprofitem per explicar que, a banda de 20 aparcaments i 2 trasters, aquest projecte preveu la construcció de 16 habitatges, tots de protecció oficial, adreçats a persones majors de 60 anys i amb un lloguer d’uns 320 euros mensuals. Aquests comptaran amb espais i serveis comuns.

Per altra banda, el ple també va aprovar la moció presentada per ERC, JxLl i CUP-ALl (amb el vot favorable dels mateixos grups) de rebuig a la resolució de la JEC en relació al president Torra i a l’eurodiputat Junqueras: no deixarem de denunciar la greu i sistemàtica repressió i vulneració de drets per part de l’Estat espanyol mentre no aconseguim revertir-la.

Altres punts del dia varen ser l’aprovació d’una modificació de les ordenances relativa a la taxa d’escombraries a comerços (aprovades prèviament amb un error material) i l’aprovació de bases reguladores referents a llocs de treball de l’Ajuntament, que ens encaminen a una estabilització de places.

Finalment, el ple també va estar marcat pel pas recent del temporal Glòria. En aquest sentit, vam explicar les actuacions d’urgència que s’havien realitzat durant la setmana per tal d’habilitar alguns camins, prèvies a una revisió exhaustiva que es durà a terme aquesta setmana. Per altra banda, i gràcies a la participació en el torn obert de paraula d’un grup de veïnes i veïns de Selva Brava, també es va abordar amb detall la incidència en la xarxa de subministrament d’aigua (dependent de l’empresa Rec Madral Companyia d’Aigües) que va afectar aquesta i altres urbanitzacions de Llagostera i municipis veïns els dies 28 i 29. L’alcalde va exposar les gestions realitzades per part de l’Ajuntament, tot agraint la feina dels treballadors municipals que varen allargar la seva jornada fins a solucionar el problema, fet que es va produir la mateixa tarda un cop Rec Madral va haver demanat la preceptiva llicència d’obres, i que l’Ajuntament la concedís immediatament. Ens sumem a l’agraïment, que fem extensiu a les persones que van acudir al ple per exposar les seves queixes o preguntes. Aquest és un espai obert a la ciutadania i a la seva participació, aspirem a potenciar-lo en aquest sentit i, per això, convidem tothom a assistir-hi.