Inici Política i Societat Llagostera aprova les ordenances fiscals, congelant la majoria de tributs

Llagostera aprova les ordenances fiscals, congelant la majoria de tributs

1676
El Niu. Foto: Èdgar Ribot.

Es milloren les condicions per aconseguir bonificacions a la taxa d’escombraries que poden arribar fins el 40% i l’IBI s’incrementa per sota del IPC.

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera del mes d’octubre tenia com a punt mes destacat l’aprovació de les ordenances fiscals per l’any 2019. Seguint la política de contenció fiscal que s’ha seguit durant tota la legislatura, la majoria d’impostos no s’han modificat o s’incrementen per sota del IPC.

l’IBI s’incrementa per sota del IPC

La quota íntegra de l’IBI serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:

Tipus de béns immobles Ordenança fiscal
Béns immobles urbans 0,66%
Béns immobles rústics 0,52%
Béns immobles de característiques especials 1,22%

Amb aquesta modificació, el rebut de l’impost d’un habitatge urbà s’incrementarà un 1,5%. Tenint en compte que l’IPC interanual de setembre és del 2,2%, en termes reals, una vegada restat l’efecte de la inflació, l’IBI baixa.

Cal tenir present que la majoria de serveis que presta l’ajuntament s’incrementen en funció  del IPC, per aquest motiu, que l’IBI no s’apugi per sobre de la inflació, comporta un esforç que vol afavorir que la població de Llagostera perquè no pateixin una càrrega fiscal important.

Millores en la taxa de recollida d’escombraries.

La posada en marxa del nou sistema de recollida d’escombraries, l’any 2018, va permetre introduir importants bonificacions en la taxa de recollida d’escombraries. Aquestes bonificacions tenen com a objectiu millorar la recollida selectiva i premiar les llars que facin una correcta recollida d’escombraries.

A l’ordenança del 2019 es simplifica el nombre de recollides per assolir la bonificació i no es tindrà en compte la fracció de paper. Un habitatge urbà que faci la recollida selectiva correctament i tregui el cubell d’orgànica 48 cops l’any i el d’envasos 40, gaudirà d’una bonificació del 30% del rebut, això vol dir que traient orgànica un cop a la setmana i els envasos 3 cops al més, es pot assolir la bonificació.

A aquesta bonificació se n’hi sumen altres com les reduccions a persones jubilades, les bonificacions per compostatge casolà o ús de la deixalleria que varien en funció de la tipologia d’habitatge i poden arribar a un màxim del 40%.

Contenció fiscal durant tota la legislatura

Amb la voluntat de no carregar d’impostos a les famílies en aquests anys de crisi econòmica, l’ajuntament de Llagostera ha fet un esforç de contenció fiscal molt important.

En tota la legislatura no s’han modificat ni els impostos d’activitats econòmiques, ni l’impost de construccions, ni els guals ni les entrades de garatge, que no es modifiquen des de l’any 2009.

En el cas del IBI, que suposa el 25% dels ingressos ordinaris de l’ajuntament de Llagostera, en tota la legislatura s’ha mantingut estable i fins i tot, l’any 2017, es varen abaixar els rebuts d’urbana un 2,2%.

En els darrers 4 anys, els rebuts del IBI han pujat un 1,2%, quan l’IPC ha estat del 3,4%. En termes reals, descomptant la inflació, l’IBI de Llagostera ha baixat un 2,2% durant aquesta legislatura

Moció en relació a les subvencions a les llars d’infants municipals

“L’educació és un dret fonamental que ha de ser preservat i que les institucions han de vetllar de manera especial, ja que la formació és un element indispensable per assegurar el desenvolupament personal i col·lectiu.

Atesa la importància que es dona des de l’ajuntament de Llagostera a l’educació i conscients de la necessitat de facilitar-hi l’accés a tota la població en edat escolar, l’ajuntament hi destina nombrosos recursos, d’on es destaquen les beques per fer front a les quotes de les llars d’infants, sortides i material escolar de les escoles de primària i secundària, ajudes directes a les AFA dels diferents centres educatius, ajudes directes als centres i pagament de professionals externs que presten serveis de formació en horticultura, idiomes o psicopedagogia.

Les llars d’infants municipals son el primer pas i una eina fonamental per començar l’itinerari educatiu de la nostra població. Aquest servei municipal suporta uns costos molt importants que han de ser satisfets per els usuaris de la llar d’infants i les institucions públiques, ajuntament i Generalitat.

Malauradament, les aportacions per fer front a aquest servei son molt desiguals, ja que la Generalitat ha anat reduint les subvencions directes que concedia per alumne. Si el curs 2009/2010 es subvencionaven 1.800 euros per  alumne, el curs 2010/2011 varen ser 1.600, el 2011/2012 1.300 fins arribar als 875 euros per alumne que s’estan subvencionant actualment per part de la Diputació de Girona.

El balanç econòmic de les llars d’infants municipals de Llagostera per el curs 2017/2018 presenta un desequilibri econòmic de -301.707,05 euros que ha de ser assumit per l’ajuntament de Llagostera.”

La reducció de les subvencions ha afectat molt negativament a la sostenibilitat econòmica d’aquest servei, posant en perill la seva continuïtat i obligant a l’ajuntament de Llagostera a fer front a uns costos molt elevats.

Amb aquestes argumentacions, el grup municipal del PDeCAT a l’ajuntament de Llagostera va presentar una moció, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups, per instar el Govern de la Generalitat i a la Conselleria d’ensenyament a recuperar la subvenció de 1.800 euros per alumne i treballar per equilibrar les aportacions que fan usuaris, ajuntament i departament d’ensenyament al finançament de les llars d’infants municipals.

Aquesta reclamació, junt amb l’increment d’un 10% de les quotes de la llar d’infants per al curs 2019/2020, son les mesures que s’han proposat des de l’equip de govern de l’ajuntament per fer front al desequilibri econòmic de les llars d’infants municipals. Sense aquestes mesures, el dèficit previst per els serveis tècnics municipals hauria superat els 342.000 euros. La voluntat d’oferir uns serveis educatius de qualitat ha d’anar acompanyada dels recursos necessaris per poder fer-hi front. Cal dir que en aquest tema, ha sobrat molta demagògia i s’han trobat a faltar propostes realistes per part d’algun grup de la oposició, que més enllà de la queixa a tot, no te cap proposta viable ni un model de poble que no sigui el de la confrontació permanent. Aquest no és el nostre camí.

El dèficit de la llar d’infants: pot ser que ERC ens hagi estat enganyant?

Després d’estar mesos acusant l’equip de govern d’exagerar les previsions del dèficit de la llar d’infants, quan finalment des de la intervenció municipal s’ha fet pública, amb dades oficials,  la liquidació del curs 2017/2018 amb un desequilibri econòmic de -301.707,05 euros, enlloc de rectificar el seu discurs, reconèixer els errors i plantejar propostes per solucionar aquesta problemàtica, la reacció del grup municipal d’ERC ha estat negar l’evidència, refugiar-se en les mitges veritats i continuar les campanyes de difamació de qualsevol que no els rigui les gràcies.

Quan al mes de maig i juny es va debatre la oportunitat d’obrir les dues llars d’infants municipals per el curs 2018/2019, es va fer una previsió del resultat que suposaria a nivell econòmic, en base a les despeses del curs 201/2018 que estava en marxa. Tenint en compte que les preinscripcions ja indicaven una reducció important del nombre d’alumnes, propera al 30%, es va dir que el dèficit podia arribar a 350.000 euros i això obligava a ser molt curosos amb les decisions que es prenguessin. Caldria optimitzar els recursos, incrementar les quotes i fer una gestió molt acurada per evitar que aquest dèficit es fes realitat.

Aquestes previsions varen posar en peu de guerra al grup d’ERC, que va voler fer d’aquest tema una eina de desgast polític, encara que fos a costa de desinformar als pares i a tothom que se’ls escoltés, menystenint les previsions econòmiques i donant a entendre que l’ajuntament s’inventava les dades, sense cap base, per tal de guanyar un debat. Només cal llegir alguns dels articles que han escrit en aquest butlletí per poder fer memòria.

Tant la regidora d’ensenyament com l’alcalde, varen dir en reiterades ocasions que no es podien donar per bones les dades fins que no es tingués la liquidació definitiva del curs 2017/2018 i una vegada es sàpigues, del cert, quants alumnes hi havia matriculats realment per al curs 2018/2019. Aquestes dades es tindrien al mes de setembre.

Què ha passat quan s’ha fet la liquidació al mes de setembre?

 El resultat econòmic del curs 2017/2018 ha estat de -301.707,05 euros amb un total de 121 alumnes a les dues llars d’infants.

Els alumnes matriculats per al curs 2018/2019 han baixat molt. Al mes d’octubre de 2018 hi ha 86 alumnes matriculats a les llars municipals de Llagostera, 35 alumnes menys que el curs 2017/2018. Si tenim en compte que les despeses serà pràcticament les mateixes i que, amb un 29% menys d’alumnes que el curs anterior els ingressos baixaran, no cal fer masses càlculs per veure que el resultat del curs 2018/2019 serà molt pitjor i que el dèficit s’incrementarà notablement.

Malauradament, les previsions d’un dèficit de 350.000 euros podrien ser una realitat si no s’haguessin pres les mesures que s’han adoptat.