Inici Política i Societat Negacions i somriures

Negacions i somriures

2639

Els plens municipals a Llagostera de vegades poden semblar des de fora molt pesats. D’altres, molt distesos. De vegades, fins i tot, productius. Però pràcticament tots tenen un denominador comú: les negacions a les nostres propostes sota l’agradable mantell d’un somriure. L’últim ple no ha fet més que constatar una realitat molt clara: l’oposició proposa i critica i els governants en majoria busquen excuses a la seva inacció. L’”Això ja s’està fent” s’ha convertit en la quotidiana resposta de l’equip de govern. Entre somriures i bones paraules, es dilueixen com un terròs de sucre les propostes del nostre grup.

La Costa Brava, Reserva de la Biosfera

Després d’una primera part del ple on s’aproven plàcidament els primers punts pràcticament sense oposició per part del grup d’Alternativa o del nostre propi, van arribar les primeres diferències, tot i que es tracta d’una qüestió de matisos sobre un tema que molt possiblement acabarà en consens. Es tracta de la proposta de suport a la Candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera.

És evident que obtenir aquesta distinció és una empenta considerable a favor del turisme de la zona, una font de riquesa indiscutible que cal preservar. També és inqüestionable, però, que l’aposta pel turisme ha posat en perill, de vegades, zones que caldria preservar i que sovint s’han pogut salvar gràcies a la lluita ciutadana.

Tot i que el reconeixement de Reserva de la Biosfera ha d’implicar contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics, el fet cert és que es mantenen les normatives de cada municipi, sense poder incidir directament en decisions que afecten el nostre entorn. Per altra banda, pensem que calia fer reunions prèvies amb els agents econòmics de Llagostera per informar d’aquest projecte, reunions que no s’han produït.

Per aquests dos motius que acabem d’exposar, i pel fet que no és una aprovació definitiva, ens vam abstenir com a manera de reivindicar la defensa del nostre territori i una participació més activa de la població. Els beneficis que pot aportar a la llarga la proposta, però, creiem que seran positius, i estem convençuts que al final tots remarem en la mateixa direcció.

Les ordenances fiscals

Les discrepàncies serioses van arribar amb les ordenances fiscals. El nostre grup va manifestar el seu desacord amb la taxa de recollida d’escombraries. L’equip de govern continua apostant per un model que no va en la línia de minimitzar els residus, que no aposta pel residu zero, que no busca la complicitat del comerç local a l’hora de reduir residus i que manté un sistema que caldria millorar substancialment, com massa vegades ens fan veure des de les xarxes socials.

Pel que fa a l’augment de les taxes proposat a les llars d’infants, de nou no s’aplica la proposta d’Alternativa d’aplicació d’una tarifació social, que en el seu moment vam aprovar per unanimitat i que mai s’ha aplicat. Per altra banda, sobta que l’augment del 10% en la quota no s’hagués portar a debat al Consell Participatiu de la Llar d’Infants, que es va reunir quan aquesta proposta ja era sobre la taula.

Aquesta manca de participació en els afectats també la vam criticar pel que fa a les taxes per utilització d’equipaments esportius. S’ha portat una proposta que hauria estat bé que es debatés prèviament al Consell de Participació. Per altra banda, s’hauria d’haver demanat el suport explícit dels pares a la demanda d’ampliació de les ajudes a l’escolarització a les Llars d’infants que es va aprovar també en aquest ple.

Un tema de què es parla durant el debat de les ordenances és la problemàtica de l’habitatge. Creiem que es podria fer més des del punt de vista fiscal per incentivar la posada a mercat dels habitatges. Esquerra sempre ha tingut aquest tema com a prioritari, i ja el primer any, per exemple, vam introduir la bonificació del 75% de l’IBI d’habitatges destinats a lloguer social. També hem intentat des del primer any, sense fortuna, l’aplicació d’un recàrrec de la quota de l’IBI per habitatges desocupats de manera permanent i injustificada.

El desplegament de la banda ampla a comarques gironines

El mes de setembre, Esquerra va presentar a la Diputació una proposta de desplegament de la banda ampla a comarques gironines, per evitar l’esquerda digital actual, en què grans zones de la població no disposen de la connectivitat mínima indispensable.

El grup d’Esquerra de Llagostera va presentar la moció aprovada a la Diputació, com s’ha fet en altres municipis, per tal de mostrar el suport a la proposta i manifestar la necessitat d’aplicar-la i, més tard, millorar-la amb noves iniciatives.

L’equip de govern va votar en contra de la moció perquè ja s’havia aprovat en la diputació de Girona i, per tant, per a ells no tenia sentit tornar a plantejar-ho. Nosaltres considerem que sí. Creiem que cal pressionar la Diputació de Girona perquè dugui a terme l’execució d’aquesta moció aprovada, ja que, com succeeix també a Llagostera, s’aproven mocions que després no acaben d’executar-se. L’aplicació d’una normativa que afavoreixi l’aplicació d’energies alternatives o la reducció del tipus d’interès d’un préstec amb Tàctica Pàdel, aprovades per ple de Llagostera després que Esquerra presentés les corresponents mocions, en són exemples.

Precs i preguntes

L’últim punt, com sempre, és el de precs i preguntes. Esquerra va presentar una sèrie de preguntes i d’inquietuds sobre temes del poble. Podem destacar la demanda de millores en el manteniment dels banys i vestidors del camp de futbol. Segons l’equip de govern tot està arreglat i en perfecte estat i es plantejarà fer ús dels vestidors de la piscina per als esportistes que facin ús del Municipal. La dada que va donar el regidor, que es fan 1.000 usos setmanals dels vestidors, i que molt sovint se’n fa un mal ús, ens hauria de fer reflexionar per buscar-ne una solució per tal que no arribem a situacions com les que hem pogut veure darrerament. I el mateix podríem dir de la resta d’instal·lacions del camp de futbol.

També hem fet peticions a aspectes que fa massa temps que s’arrosseguen, com la reclamació d’una factura astronòmica de l’aigua de la piscina de la Canyera que es reclama a l’Ajuntament, la resposta i tancament de la proposta de poder gestionar els aparcaments subterranis de la Plaça de Catalunya, la resolució d’un problema d’aplicació de la normativa pel que afecta a una determinada granja o la redacció d’una normativa que promogui les energies alternatives). Malgrat el temps que fa que s’arrosseguen aquests temes, la promesa de resoldre-ho properament es manté. I ens temem que es mantindrà.

Creiem que la cultura del “Estem estudiant el tema, ja li direm” s’ha instal·lat de manera perillosa dins l’equip de govern de l’Ajuntament de Llagostera i sol·licitem solucions i treball per poder millorar els serveis i solucionar els problemes quotidians amb què ens trobem tots dia a dia. Aquí no valen només els somriures i les bones paraules. Necessitem seriositat i treball. El poble no necessita més promeses incomplertes o ajornades.