Inici Política i Societat Gestionar el present amb la mirada al futur

Gestionar el present amb la mirada al futur

955

En el darrer ple es va aprovar per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal atenent a la necessitat d’adaptar-les a la decisió consensuada entre famílies i educadores de les llars d’infants municipals, respecte als horaris. Tal i com hem expressat des del principi, nosaltres respectem aquesta decisió que satisfà a totes les parts.

Aprofitant el debat al voltant d’aquest canvi, i tenint en compte el pes econòmic que tenen les llars d’infants dins el pressupost municipal, vam reclamar un cop més que es puguin fixar uns criteris pel que fa a l’obertura o no de les dues llars, o de si ho fan o no amb tots els serveis cadascuna. Creiem que això evitaria futures polèmiques i garantiria una decisió tècnica, consensuada i lògica sobretot a l’hora de quadrar el pressupost, qüestió cada cop més difícil. 

Fa uns mesos vam votar a favor de les normes de funcionament de les llars, que ja fixen unes ràtios més baixes que les que demana el Departament d’Educació. Pensem que aquest seria un bon punt de partida per començar a treballar-hi.

També en aquest ple, es portava a votació la contractació d’oficials de jardineria, per tal d’ampliar la plantilla de la brigada. Ja en les nostres intervencions en el ple de pressupostos, i més recentment al cas de la contractació de lampistes, ens vam mostrar recelosos de l’important increment de la plantilla de treballadors que suposava la internalització d’alguns serveis, entre ells el del manteniment de l’enllumenat públic i el de jardineria. Creiem que l’objectiu fonamental d’un procés d’aquest tipus ha de ser aconseguir una qualitat òptima en el servei que rep la ciutadania. És en aquest punt on dubtem que la relació cost-benefici d’aquesta internalització sigui més positiva que la d’una licitació per concurs públic a una empresa externa, bo i sabent que aquestes licitacions es poden fer amb els màxims requisits de qualitat del servei i de garanties pels treballadors. 

Valorem a més com a molt positiva la tasca que s’havia portat a terme fins ara des de la Fundació Ramon Noguera, amb el valor afegit que aporta el fet de donar feina a persones discapacitades o amb risc d’exclusió social. Ens sap greu que no es valori aquest fet a l’hora de municipalitzar el servei.

És per coherència amb el que creiem que hauria de ser una correcta administració dels recursos públics, i per aquesta falta de sensibilitat amb el compromís social que es desenvolupava fins ara, que el nostre vot va ser en contra.

Finalment, més enllà d’apreciacions puntuals com les que hem exposat, creiem preocupant que des de l’equip de govern es vagin prenent decisions per motius més orientats a marcar un perfil ideològic que no pas a la resolució efectiva i eficient dels problemes de gestió que van apareixent. Des del nostre grup intentem allargar la mirada, i ho fem qüestionant un pressupost cada vegada més hipotecat.

No es resol el present, es compromet el futur.