Inici Política i Societat Garantir la funció social de l’habitatge

Garantir la funció social de l’habitatge

1289

Volem centrar l’atenció d’aquest escrit en un dels punts del darrer ple municipal de Llagostera que certament està essent un dels veritables cavalls de batalla del nostre grup i de l’equip de govern durant aquest mandat: procurar que l’habitatge compleixi amb la seva funció social. És en aquest marc que es va portar a aprovació una ordenança que permetrà dotar l’Ajuntament d’un cos jurídic per tal de poder mobilitzar els habitatges buits dels grans tenidors que hi ha al municipi o, si això no és possible, imposar les sancions coercitives previstes a la llei. Creiem que aquesta ordenança és un instrument molt necessari que ens permetrà anar avançant en el compliment del nostre objectiu. 

Cal recordar que a Llagostera hi ha més d’un centenar d’habitatges buits propietat de grans tenidors i, a la vegada, una demanda enorme d’habitatges de lloguer a preu assequible, un problema que malauradament és general a la nostra societat. Pel que fa als particulars, també hem constatat que n’hi ha molts que tenen pisos buits i, en aquest sentit, recordem que des de l’Ajuntament s’han fet campanyes per tal d’aconseguir que s’incloguin a la borsa d’intermediació o se cedeixin al consistori de forma directa;  i hem de dir que aquestes campanyes estan començant a donar resultats. Però el gran problema el tenim en l’àmbit dels grans tenidors, amb qui des del consistori s’han mantingut diversos contactes. De moment, aquests no han estat reeixits, excepte en el cas de la Sareb que,  com explicàvem en el darrer resum de ple, ha firmat amb l’Ajuntament un conveni per a la cessió d’alguns habitatges (i que esperem que en el futur es pugui ampliar). 

És per tot plegat que s’ha decidit impulsar aquesta ordenança, que es va aprovar per unanimitat en el darrer ple, per poder regular la tramitació dels expedients de verificació en la utilització anòmala de l’habitatge. L’objectiu, insistim, és el de garantir que l’habitatge compleixi amb la funció social que té recollida per llei; i que els immobles tancats no l’estan complint. Amb l’ordenança, des de l’Ajuntament podrem estar coberts en cas que finalment s’hagin d’instar expedients sancionadors.  

La consideració de l’habitatge com un actiu financer o com un bé especulatiu és, al capdavall, la raó que explica la carència d’habitatges a preu assequible i la dificultat de les classes populars per accedir-hi. Procurar corregir aquest estat de les coses que causa desigualtat, exclusió i empobriment, és una de les prioritats de la nostra acció de govern. Per fer-ho, entenem que cal ser actius, portar la iniciativa i no estalviar esforços  perquè aquest problema comenci a deixar de ser-ho.

El de l’habitatge és, certament, un problema que ve de lluny i sorgeix de les contradiccions d’un sistema econòmic que crea béns mercantils però es mostra incapaç de satisfer necessitats bàsiques. Les polítiques públiques a diferents nivells no només no ho han corregit sinó que, especialment d’ençà la crisi del 2008, han creat la condicions  perfectes per abocar-nos a la situació actual. També hem de dir, però, que si en l’actualitat la nostra oficina d’habitatge es veu desbordada pels casos d’emergència residencial és també perquè a escala local, en els darrers mandats, malgrat la gran inversió pública feta, no es va impulsar cap política d’habitatge, ni començar a crear un parc públic, ni reconèixer la gravetat del problema. Com a representants municipals pensem que tenim l’obligació de posar-hi remei.

A l’actualitat a Llagostera hem aconseguit que tots els grups municipals fem front comú davant aquesta problemàtica i això cal remarcar-ho. Cal evitar que els habitatges buits segueixin degradant-se per manca d’ús i puguin realitzar la seva funció de ser posats al mercat com a béns d’ús i  no com a eines de mercadeig i especulació. La campanya que l’ordenança aprovada ens ha de permetre impulsar, es centrarà en els grans tenidors, veritables responsables de la magnitud actual de la crisi d’habitatge, però entenem, i en això ja no hi ha tanta unanimitat, que és perfectament legítim i convenient que en el futur es penalitzi amb un recàrrec de l’IBI a aquells propietaris particulars que mantinguin sense justificació els habitatges tancats. Pensem que des de l’Ajuntament, amb les limitades eines que tenim a l’abast, cal afavorir els interessos col·lectius que en aquest cas passen per mobilitzar el màxim nombre possible d’habitatges buits i tancats. 

Problemàtiques fora de les nostres fronteres que també ens incumbeixen

Creiem que des de Llagostera també ens hem de sensibilitzar davant conflictes que succeeixen més enllà de les nostres fronteres i denunciar-ho. En aquest cas ho vam fer amb una injustícia enquistada que, malgrat pronunciaments d’organismes internacionals influents com les Nacions Unides, no s’atura. Parlem del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a què el govern dels EUA està sometent Cuba des de fa massa temps. La moció que vam presentar en el darrer ple, a favor de la declaració institucional per a l’aixecament d’aquest bloqueig, es va fer des de la solidaritat, pensant en els ciutadans d’aquell país que són ciutadans del món, un món que ens incumbeix des del moment en què en formen part. Així es va entendre, també, a la darrera assemblea general del Fons Català de Cooperació que es va adherir al mateix text.