Inici Política i Societat Comentari del ple de maig

Comentari del ple de maig

1168

Comencem aquest escrit amb l’esperança que tots i totes hàgiu gaudit dels concerts, activitats i exposicions de la Festa Major d’enguany. També volem donar les gràcies a la Comissió de Festes, a les diverses entitats col·laboradores i als treballadors de l’Ajuntament que van fer possible la celebració. 

Ordenança reguladora del servei de prevenció d’incendis.

Amb les darreres disposicions, a Llagostera tenim els mecanismes necessaris per actuar en les franges perimetrals de les zones urbanitzades, com demana la normativa de prevenció d’incendis. El que no teníem regulat era el manteniment d’espais interiors, sovint motiu de queixa dels veïns. Per aquesta raó, vam aprovar una ordenança reguladora que pretén agilitar i millorar la neteja de les parcel·les interiors i de les zones verdes.

Ordenança reguladora del procediment d’inspecció i intervenció sobre els habitatges buits.

A Llagostera, la demanda d’habitatge de lloguer ha augmentat considerablement els darrers anys. Per altra banda, els bancs i grans tenidors són propietaris de 110 habitatges tancats del poble. Si a això sumem la convicció d’aquest govern que gaudir d’un habitatge digne és un dret inherent a la ciutadania, ens trobem davant d’un repte sobre el qual aplicar el màxim de les nostres energies.

En aquest sentit, han començat les obres de construcció de 16 pisos de protecció oficial destinats a persones de més de 60 anys, amb espais compartits amb la voluntat d’afavorir la convivència. Aquest projecte, fet amb col·laboració de l’Ajuntament, pretén millorar la qualitat de vida d’un col·lectiu que sovint es troba aïllat en uns domicilis de dimensions poc adequades a les necessitats del moment. Alhora, es proposa als nous residents que els habitatges actuals es destinin a habitatge social.

Tot habitatge ha de complir una funció social descrita per la Llei, i els edificis tancats òbviament no la compleixen. Per aquesta raó, al ple vam aprovar una ordenança encaminada a aconseguir la mobilització d’aquests o, en última instància, poder imposar les sancions i multes que preveuen la llei. 

Convocatòria de personal

Diversos dels punts de l’ordre del dia d’aquest ple tenien a veure amb la convocatòria de diferents llocs de treball. En concret vam aprovar les bases de contractació d’un agent cívic, un paleta per a la brigada i del personal necessari pel Casal d’estiu “Matins d’Art 2021” i per posar en funcionament les piscines municipals.

La contractació de tot aquest personal queda sobradament justificada en pro de la gestió diària del municipi. Un agent cívic ens permetrà, entre moltes altres coses, poder detectar algunes conductes incíviques, poder realitzar tasques d’informació a la ciutadania o ajudar a controlar i gestionar el mercat setmanal.

Pel que fa al paleta per la Brigada municipal, la seva incorporació ens permetrà poder realitzar diverses tasques de manteniment o petites obres de forma més ràpida i àgil, sense haver de realitzar els tràmits per a la contracció de tercers.

Finalment el personal del casal és indispensable per a poder realitzar aquesta activitat. Òbviament aquesta activitat, que dura tot l’estiu, complirà amb totes les mesures de seguretat i les ratios marcades per la Generalitat.

Amb la contractació del personal de les piscines tindrem el personal necessari per tenir obertes les dues piscines de què disposem.

Moció contra el bloqueig a Cuba

Juntament amb el grup CUP-Alternativa vam presentar una moció a favor de la declaració institucional per l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer que Estats Units manté contra Cuba. 

El bloqueig es va iniciar a l’època de la guerra freda i encara no s’ha resol. Des de l’Ajuntament no el podrem solucionar, però tenim el dret i el deure de denunciar els conflictes internacionals. Volem que s’acabi aquesta situació que perjudica milers de ciutadans cubans. A més a més, també demanem unes relacions basades en el respecte de la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre els dos estats. 

Llagostera lluita contra les violències masclistes

Llagostera és un municipi feminista, per això, participem en el programa d’assessorament per a l’elaboració i implementació de protocols per a l’abordatge de les violències masclistes en espais públics d’oci. Una de les primeres accions per a l’elaboració d’aquest protocol és una enquesta sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

Beques activitats d’estiu i escolars del curs 2021-22

Per acabar aquest escrit, volem recordar que s’ha iniciat el període per sol·licitar les subvencions universals per a les activitats d’estiu, pel material escolar, les sortides escolars i per les activitats extraescolars de cara al curs 2021-22. Les sol·licituds es poden fer per via telemàtica o via presencial al Servei d’Atenció Ciutadana, al Passeig Romeu, 6. Aquest període finalitza el 13 de juny.