Inici Política i Societat Comentari del ple del mes de març

Comentari del ple del mes de març

985

Un mes amb un ple extraordinari

Com es habitual el darrer dimecres de mes s’ha celebrat el ple ordinari. Tot i així, aquest mes de març ha estat un mes de dos plens, ja que el dia 15 vàrem celebrar-ne un d’extraordinari, per aprovar dues ordenances fiscals. La primera de les dues fa referència als preus públics per a la neteja de parcel·les i el manteniment de les franges, i és el final del procés que va començar per l’aprovació d’una ordenança que té com a finalitat solucionar el problema de les parcel·les que els propietaris no tenen cura del seu manteniment. Aquesta ordenança permetrà accedir a aquestes parcel·les i netejar-les a costa del propietari, que haurà d’abonar la corresponent taxa.

La segona proposta del ple extraordinari era l’aprovació d’una ordenança reguladora de l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). Els canvis de la normativa per part de l’estat ens obligaven a adequar la nostra ordenança municipal.

Una modificació de crèdit que permet avançar en el PUOSC i altre projectes

La modificació de crèdit que es va aprovar en el ple del dia 30 anava encaminada a dotar de recursos a alguns projectes d’aquest mandat. El més important per la seva quantia és el que té a veure amb la canalització del rec de Can Gotarra, que en no engolir tota l’aigua en períodes de fortes pluges provoca la inundació de la zona. Aquest projecte no només solucionarà aquest problema sinó que donarà resposta a necessitats futures de desenvolupament urbanístic a  la zona.

Igualment, aquesta modificació de crèdit servirà per ampliar les dependències de la deixalleria, amb unes oficines inapropiades per donar el servei necessari a l’àrea de medi ambient i que està en creixement donat el volum de feina a què ha de fer front.

Un altre aspecte a valorar és la millora en el mobiliari urbà de parcs infantils, renovant el parc de la Plaça Catalunya, molt usat per la mainada, i aprofitant alguns jocs per a altres zones amb el mobiliari molt desgastat.

I finalment, cal tenir present que aquest any es celebra la 20a edició de la Fira del Bolet. Davant d’aquesta efemèride d’una fira tan important per a l’economia local, l’equip de govern ha cregut convenient celebrar aquesta fita decorant una rotonda amb motius que la recordin.

Cap a l’estabilitat del personal al servei del municipi

L’actual marc legislatiu marca la necessitat d’eliminar la precarietat laboral amb la consolidació del personal, a fi de tenir plantilles estables i consolidades. En aquest sentit, al ple de març hem aprovat l’oferta pública d’estabilització d’una part de les places que actualment s’ocupen en interinitat. És un pas més per a la millora dels treballadors que, juntament amb l’augment de la plantilla ja aprovada als pressupostos d’enguany, ajudarà a agilitar tràmits que fins ara estaven encallats.

Un pas mes en defensa del dret de l’habitatge

En l’actual mandat estem avançant fermament en la lluita contra un problema que fins fa poc poca gent es plantejava. Ja en l’anterior mandat vam demanar insistentment que es treballés per tenir un parc públic d’habitatge, i en aquest sentit vam començar a posar fil a l’agulla demanant que es destinés una part dels recursos al parc municipal d’habitatges. Aquest interès per resoldre el problema era plenament compartit per tota l’oposició. És lògic que actualment continuem treballant per pal·liar el problema de l’habitatge. Afortunadament, la visió de la problemàtica ara és compartida pel conjunt de forces del consistori, que va aprovar per unanimitat la proposta presentada per l’equip de govern per aplicar una taxa per al servei públic d’habitatge.

Una visió solidària cap a l’exterior

L’obligació dels polítics locals no és només de vetllar pels interessos del pobles i administrar els recursos per a la millora de la població i dels seus habitants, sinó oferir una mirada crítica a les injustícies que es donen fora de l’àmbit estrictament municipal. En aquest sentit, el ple del mes de març va aprovar dues mocions, una en suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí i un altre de suport al poble d’Ucraïna i per a la fi de la guerra.