Inici General Un pressupost valent i ambiciós

Un pressupost valent i ambiciós

840

Tot i que en el passat ple de desembre hi havia altres punts en l’ordre del dia, el més destacat com sempre va ser el de la discussió del pressupost municipal per a l’any 2022, un pressupost que posa l’èmfasi tant en un augment de la plantilla de personal, que permetrà dotar de més múscul els serveis generals i les àrees, com en qüestions clau com són les polítiques d’habitatge o els drets de les persones més vulnerables.

En termes globals el pressupost aprovat inicialment per al 2022 és molt similar al del 2021. El pressupost de l’Ajuntament s’enfila fins als 9.575.000 € i el de la Residència Josep Baulida és de 1.498.400 €, fent un pressupost total consolidat d’11.023.400 €. Les inversions totals previstes són de 925.295 €, les quals es finançaran en part amb un crèdit a llarg termini de 600.000 €, cosa que situaria el deute viu de l’Ajuntament en un 31,95 %, molt per sota del màxim permès del 110 %.

Per sobre de tot hauríem de destacar l’importantíssim increment del 48 % de la despesa en habitatge respecte el 2021 o de les subvencions en un 16 %, incloent una notable puja del 32 % de les subvencions destinades a reduir desigualtats socials o del 19 % de les dedicades al teixit cultural i associatiu llagosterenc.

Coneixedors que un dels problemes endèmics de l’Ajuntament els darrers anys és la manca de recursos humans en els serveis generals i en algunes àrees, hem volgut afrontar el repte amb la creació de fins a 10 places noves en la plantilla de l’Ajuntament (per als serveis generals, medi ambient, habitatge, policia, esports i brigada municipal), que es preveuen incorporar al llarg del 2022 i que han de permetre desenvolupar, a aquest i a futurs governs municipals, actuacions sense tenir la feixuga sensació d’estar sobrecarregant els i les treballadores públiques. Som conscients que encara farien falta més incorporacions, però aquest és l’esforç que hem pogut afrontar en aquest pressupost.

Certament durant l’any 2022 s’hauran de fer actuacions ja previstes en el 2021 i que per motius diversos van quedar pendents.

En l’àrea de medi ambient cal destacar la construcció d’un nou local d’oficines que permeti a les treballadores treballar en unes condicions laborals dignes pel que fa a l’espai i ambient. Es procedirà també al tancament de les àrees dels nous contenidors dels veïnats amb un tancat de fusta, d’accés exclusiu per als veïns, que millori el seu aspecte, redueixi els abocaments i quedin millor integrats en el medi rural. A partir del 31 de gener es produirà la incorporació de les urbanitzacions de la Canyera, la Mata i Mont-rei i els veïnats petits al sistema de recollida porta a porta, i el vidre passarà a recollir-se PaP en el nucli, Llagostera Residencial i en aquestes noves zones. En els propers dies s’iniciaran les campanyes informatives.

Volem continuar avançant cap a la reducció de residus i per fer-ho preveiem la compra de Boc’n’Rolls per repartir-se a l’IES i el desenvolupament al llarg de l’any de diverses accions emmarcades en la campanya JoSóc CoCo (Consum Conscient) per adquirir hàbits de consum responsable. També es preveu dur a terme una campanya d’esterilitzacions de gats, per a la qual cosa s’ha habilitat una partida un 150 % superior a la de l’any passat.

Respecte a l’àrea de drets socials i feminismes, continuem apostant perquè sigui un dels pals de paller de la nostra acció de govern i per aquest motiu s’ha incrementat el pressupost en un 13 % respecte l’any anterior. Es continua impulsant el servei d’acollida i el centre obert per tal de poder atendre tots els infants que presenten vulnerabilitat social. S’ha augmentat també la dotació econòmica adreçada a Serveis Socials per poder millorar el servei d’atenció domiciliària a la gent gran i que es pugui fer amb més celeritat i arribant a més població que ho requereix.

Un altre dels punts forts de l’àrea és l’increment de pressupost (s’hi destinen 70.000 €)) per a subvencions dirigides a activitats extraescolars, casals estiu i material escolar a tots els infants que provenen de famílies que presentin dificultats econòmiques per tal de poder fomentar la socialització i la igualtat d’oportunitats per tots els menors. S’ha augmentat també el pressupost a les entitats socials, ja que complementen la tasca que es fa des de l’Ajuntament i és molt necessari per poder pal·liar la crisi socioeconòmica en la qual estem immersos. En relació a la cooperació internacional, atenent el compromís que vam manifestar a l’inici del mandat de poder destinar-hi el 0’7 %, s’ha dotat de més recursos econòmics. Es continuen fent prevaldre les subvencions adreçades a les entitats arrelades al municipi i fent una aposta per OpenArms, amb la qual hi ha la contraprestació de poder oferir activitats de sensibilització adreçades als infants del municipi.

En l’àrea de cultura, és un pressupost continuista, que manté i vol potenciar aquelles activitats que defensen el patrimoni i ens enriqueixen personalment i col·lectivament. Pretenem fer créixer, de la mà dels nostres tècnics, l’Arrima’t (setmana dedicada a la poesia), l’Arrela’t (festa del segar i el batre), les Revoltes d’Octubre i tota la intensa programació cultural de música, dansa, teatre i cinema. S’ha previst també una programació a l’alça de cursos, tallers, exposicions i de les activitats que s’organitzen des de l’Escola d’Art Pere Mayol, la Biblioteca i Can Caciques. També incrementem les publicacions de l’Arxiu.

Augmenten sensiblement els recursos destinats a habitatge, conscients com som que cal combatre un dels grans problemes que tenim com a municipi i com a país. L’objectiu és consolidar els serveis de l’Oficina d’Habitatge per tenir mans per atendre les emergències que es desencadenen a diari i també per desenvolupar polítiques que ens permetin augmentar el parc d’habitatge social amb la compra i la mobilització de l’habitatge tancat. El de particulars, mantenint els avantatges per a aquells propietaris que ens el cedeixin, i el dels grans tenidors mitjançant inspeccions i sancions.

I en relació a l’objectiu central de guanyar sobiranies des del municipi i evitar la mercantilització dels serveis que s’ofereixen recuperant tots aquells que és factible recuperar per gestionar-los en benefici de tota la població llagosterenca i no de negocis allunyats, tenim previst que el 2022, finalment, es concreti la recuperació de la Zona blava.

Aquest pressupost i els anteriors ens permeten anar desenvolupant tot un seguit de polítiques que, més enllà de què formin part del programa de govern o no, estem convençudes que serveixen per pal·liar les conseqüències més perverses del sistema capitalista envers les persones i el medi ambient.