Inici Política i Societat Un poble net, cosa de tots

Un poble net, cosa de tots

1154

Una de les prioritats de qualsevol grup polític, governi o no, és escoltar i ser conscients de les demandes i queixes dels veïns i veïnes del municipi, que cerquen en els seus representants públics respostes i solucions als seus problemes. Deixant de banda les inquietuds provocades per la crisi de la covid-19, en els darrers mesos diverses persones ens havien traslladat la mateixa protesta: el poble està brut. Certament no ens venia de nou, ja que en distintes ocasions havíem traslladat aquesta mateixa preocupació a l’equip de govern. Passats uns mesos, i veient que la problemàtica continua, en el darrer ple vam presentar una moció sobre l’estat de neteja dels carrers del poble, urbanitzacions i de certes dependències municipals. 

Les tasques de manteniment dels espais d’ús comú, com són els carrers, dependències municipals, i espais a l’aire lliure d’esbarjo i trobada públics, que han de realitzar els serveis de neteja i manteniment de l’Ajuntament, haurien de garantir unes condicions mínimes de neteja i salubritat. El seu manteniment en condicions adequades pel que fa a neteja i higiene són una necessitat que tothom percep com a essencial per tal d’afavorir l’ús segur d’aquests espais, tan importants en aquests moments de pandèmia. 

Les dificultats creixents per a les trobades en espais confinats, les limitacions del nombre de persones que es poden trobar en espais tancats, i el risc que l’ús d’aquests darrers espais comporta, converteixen els espais a l’aire lliure en molt més segurs, i per tant l’estat en què es mantinguin és essencial per al seu bon ús. 

És evident que les rutines de neteja i manteniment s’han vist alterades en aquests darrers mesos per causa de la pandèmia, i les noves tasques que s’han hagut de programar han suposat per al personal de l’Ajuntament una càrrega addicional de feina que ha impedit un desenvolupament satisfactori de la seva tasca. 

Aquesta situació d’acumulació de feina, que és comprensible durant els primers temps de crisi, deixa de ser-ho després de sis mesos, i el que es podia pensar inicialment que era una emergència de curta durada s’ha convertit en un problema estructural amb el qual haurem de conviure durant alguns mesos o possiblement alguns anys. 

I el que era comprensible fa sis mesos deixa de ser-ho quan els recursos que s’aporten a aquestes tasques de neteja i desinfecció són francament insuficients. I és palès que el poble està brut. I les urbanitzacions també. La desinfecció d’espais, tan necessària en aquestes èpoques actuals, no és possible sense un màxim estat de neteja que permeti mantenir sota control els aspectes sanitaris. 

Abans de l’inici de la pandèmia, el poble començava a brutejar. Començava. Ara està brut del tot. Demanem que es retorni no únicament a l’estat de neteja anterior a la pandèmia, sinó al nivell que ens els darrers anys s’havia assolit, i que per tant, es reforcin els mitjans destinats a aquestes tasques de neteja tan necessàries ara i sempre.

Per tots aquets motius, proposàvem al ple que es doti la Brigada dels recursos necessaris per a garantir que els programes de manteniment i neteja es poden realitzar amb la freqüència necessària, acompanyat d’un pla de neteja i manteniment reforçat que contempli tant les actuacions de neteja al Casc Urbà com especialment a les urbanitzacions. 

També que s’endegui una campanya d’informació a la població de Llagostera per conscienciar tothom de la necessitat de mantenir els espais comuns en un correcte estat de neteja: ús de papereres, evitar embrutar els espais públics, no fumar-hi. 

I per últim, la creació d’un canal d’atenció al ciutadà per tal que els llagosterencs puguin denunciar les conductes incíviques.

La moció, aprovada per unanimitat, demostra que el problema existeix. Nosaltres com sempre vetllarem perquè més enllà de les bones intencions, els acords es compleixin.