Inici Política i Societat Un ple amb l’educació com a eix vertebrador

Un ple amb l’educació com a eix vertebrador

1249

El ple del mes de gener ha tingut l’educació com a eix de treball, després d’una feina de consens entre els diferents grups municipals que conformen el Consistori. Un cop més, la voluntat de participació a tot nivell marca les línies de treball de l’actual equip de govern, que ha comptat amb la col·laboració dels grups de l’oposició.

Un dels punts de l’ordre del dia ha consistit en la revisió de les normes de funcionament i organització de les llars d’infants, pel que fa a l’estructura organitzativa, que regula la participació de les famílies en l’espai educatiu, les mesures per promoure la convivència, i la definició de la línia pedagògica dels centres, entre d’altres.

Aquesta normativa és un document viu que es sotmet a una revisió constant per part de les educadores a través d’un rigorós treball d’autoavaluació. L’objectiu és definir la manera de gestionar tot l’espai per arribar a les fites educatives marcades. Aquest informe un cop redactat també és discutit en el Consell Escolar, on és tota la comunitat educativa, famílies incloses.

Dins del disseny d’aquesta guia hi ha una part que depèn directament del govern municipal. Estem parlant de la designació de la direcció dels centres, l’establiment de grups i ràtios o, per exemple, de com es fan els pagaments de quotes per part de les famílies.

Dins d’aquestes qüestions volem destacar l’acord que s’ha arribat amb les educadores per tal de reduir les ràtios que proposa el Departament d’Educació. El principal motiu és millorar l’atenció als infants i també les condicions laborals de les treballadores del centre.

Celebrem que aquest punt de l’ordre del dia fos aprovat per unanimitat ja que la seva vigència ha de ser major que el d’aquesta legislatura i per tant és important que tots els grups del consistori estiguem d’acord.

 

Cap a un Pla Educatiu Local 

En el següent assumpte que vam tractar al ple també va anar relacionat amb educació i formació, ja que vam acordar l’adhesió a Aliança educació 360 – Educació a temps complert. Aquest punt hem de dir que va arribar al plenari amb el consens de tots els grups, que havíem treballat conjuntament en la seva redacció.

L’objectiu d’aquesta adhesió és que tots tinguem més i millors oportunitats educatives més enllà de l’espai educatiu. Formar part d’Educació 360 ens ajudarà a iniciar el Pla Educatiu Local, una guia que portàvem al programa electoral, i que ens ajudarà a definir quines són les línies mestres que ha de seguir Llagostera en l’àmbit educatiu.

 

Denúncia pels greus problemes de subministrament d’aigua i llum

El mes de desembre ha estat un mes especialment dificultós per a molts veïns de Selva Brava i Font Bona que han patit continuats talls de llum durant el període nadalenc,  coincidint amb una important onada de fred. Aquest fet, generalitzat arreu de Catalunya, és una conseqüència directa de la manca d’inversió en la xarxa bàsica per part de la companyia Endesa. La situació es va veure agreujada per la impossibilitat de contactar amb la companyia per demanar informació i exigir responsabilitats.

Un segon problema, ja clàssic i que malauradament es dona amb més freqüència que l’anterior, és el del subministrament d’aigua per part de Rec Madral. Les contínues avaries que generen els dèficits en la xarxa de distribució suposen un servei clarament deficient pel que fa al subministrament d’aigua.

Davant d’aquests fets, el ple de l’Ajuntament de Llagostera ha aprovat una moció, presentada pels grups d’Esquerra i CUP-Alternativa, de denúncia d’aquests fets, reclamant a les dues companyies les inversions necessàries a la xarxa que evitin els continus talls de subministrament de llum i d’aigua. 

També es posa en coneixement del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya aquesta situació de talls continus en el subministrament elèctric perquè iniciï, si escau, els procediments sancionadors que corresponguin.

En el cas del subministrament d’aigua, s’estan fent totes les passes necessàries per construir una canonada de propietat municipal per poder gestionar el servei des del municipi. El projecte s’elaborarà durant aquest any i esperem que el 2022 es pugui executar al més aviat possible.

 

Sobre els animals de companyia

Durant el ple també es va aprovar una moció, presentada pel grup de Junts per Llagostera, per promoure una campanya de sensibilització i valoració dels beneficis dels animals de companyia, així com per reduir la taxa per a aquelles persones que en surtin beneficiades. L’equip de govern es va comprometre a estudiar, i ampliar ens els casos que no contempla la moció, aquests beneficis fiscals.