Inici General Reflexions postelectorals. Comença l’etapa del canvi!

Reflexions postelectorals. Comença l’etapa del canvi!

1843
Nou equip de govern, format per quatre membres d'ERC Llagostera i tres de la CUP-Alternativa per Llagostera.

Venim d’uns temps intensos a nivell de política municipal i, per a una formació jove, assembleària i plural com la nostra, han suposat la superació de diversos reptes ben ambiciosos: des del plantejament de la confluència entre la CUP i Alternativa per Llagostera fins a assolir la fita d’entrar amb força a l’Ajuntament. Aquest procés ha comportat mesos de molta feina, de la què en destaquem la redacció d’un programa transformador i exhaustiu per al poble i la realització d’una campanya electoral molt treballada. N’estem molt orgulloses, sobretot, perquè s’ha dut a terme d’una manera realment coral i oberta a tots els veïns i veïnes.

Amb l’ànim de mantenir la nostra aposta per la participació i la transparència vam considerar important fer una assemblea oberta per tenir en compte la voluntat del màxim nombre de persones a l’hora d’abordar les negociacions postelectorals. Ara, amb un govern municipal constituït recentment i del qual som part, és un bon moment per fer-vos partícips de les nostres impressions, compromisos i objectius per als propers mesos.  

Les eleccions del passat 26 de maig van suposar un canvi notori en la configuració de l’Ajuntament: amb més forces polítiques presents al ple, totes allunyades de la majoria absoluta i amb una clara victòria de les esquerres compromeses amb un canvi a nivell municipal. A més, els resultats s’acompanyen d’un increment de la participació en 10 punts respecte les eleccions de l’any 2015. És una bona notícia, per bé que la xifra continua allunyada de la desitjable i això fa que l’abstenció segueixi  sent una matèria a tenir en compte.

El període de negociacions per a la signatura de pactes postelectorals és sempre una època de nervis i presses, en què cada formació, lògicament, se sent amb la responsabilitat de fer valdre la força obtinguda. Això comporta la negociació de programes, repartiment de responsabilitats de govern, pactes pel funcionament del futur govern, pressions externes… moltes qüestions a afrontar en un temps menor a tres setmanes. Des de la CUP-Alternativa per Llagostera vam voler escoltar, valorar i agrair les propostes per a la conformació de govern de tots els grups amb qui vam tenir contacte. Tanmateix, el debat intern, així com l’assemblea oberta duta a terme, van marcar una línia clara que prioritzava un govern de canvi amb el qual poder desenvolupar polítiques transformadores. Una línia, cal dir-ho, coherent amb la nostra proposta i compromisos electorals. Això ens va permetre afrontar uns dies de diàleg intens amb ERC amb unes condicions i objectius clars. El fruit, com tots sabeu i malgrat les renúncies indispensables d’uns i altres, és un pacte de govern del què estem molt contentes. No obstant això i posant en valor el necessari hàbit de l’autocrítica, considerem que hi va haver una certa precipitació a l’hora de comunicar l’acord: ho vam fer ràpidament buscant la màxima transparència amb el poble i els altres partits, perdent —possiblement—una oportunitat per explicar millor la complexitat de l’acord aconseguit.

Així, el dissabte 15 de juny al migdia es va presentar el nou equip de govern format per 7 regidors: quatre per ERC (en Toni, la Sílvia, l’Eduard i la Glòria) i tres per la CUP-Alternativa (l’Enric, en David i l’Anna). Són un grup de persones amb diverses sensibilitats que, entre d’altres, comparteixen la responsabilitat de mantenir cohesionat el govern de canvi que han demanat 1.924 llagosterencs i llagosterenques; un govern que sigui molt més que el repartiment d’unes àrees d’acció entre partits i que desenvolupi una acció política radicalment compromesa amb la participació ciutadana i la transparència. 

Tant ERC com la CUP-Alternativa apostem clarament per un govern coral, no cenyit en la figura de l’alcalde, i això s’ha dut a terme des del primer moment: una de les primeres decisions preses pel nou govern va ser acordar el traspàs del màxim de competències possibles a la Junta de Govern i al Ple com a ens per a la presa de decisions, en detriment dels Decrets d’Alcaldia. A més, s’ha pactat que s’obriran processos participatius per a la presa d’algunes decisions i ambdues formacions tenen la voluntat de retre comptes periòdicament amb els veïns i les veïnes de Llagostera. 

L’experiència de les primeres setmanes al capdavant de l’Ajuntament és molt positiva. Ha començat una etapa d’adaptació, en què tothom va adquirint la responsabilitat de les àrees acordades, es va fent al nou càrrec i aprenent-ne les possibilitats i limitacions; i queden per davant uns mesos clau per a la redacció i aprovació del programa de govern. Amb aquest, explicitarem els compromisos programàtics que guiaran la seva acció, partint dels nostres programes electorals i l’acord aconseguit. A partir del setembre, i malgrat estar condicionats pel pressupost aprovat per l’anterior govern el que resta d’any, s’inicia el gruix d’un mandat que, n’estem convençudes, suposarà importants avenços a nivell social i democràtic per a Llagostera. La CUP-Alternativa treballarem, des de la institució i des del carrer, perquè sigui així. Amb el compromís de la feina diària i amb la mà estesa als grups de l’oposició i al conjunt de vilatans i vilatanes.