Inici General Propostes per a la gestió esportiva a Llagostera

Propostes per a la gestió esportiva a Llagostera

2413
Pavelló Josep Mir.

A Llagostera tenim, i hem tingut, un teixit esportiu envejable. Al llarg dels anys hem assolit nombrosos èxits esportius, tant per equips com a títol individual, fet que ens demostra que el treball i la constància donen els seus fruits. Lluny del vessant competitiu, però, l’esport també és important pel fet que a través de la pràctica esportiva es practiquen els valors del respecte, el cooperativisme i el joc net. Aquest aspecte formatiu és tant o més important que el competitiu.

L’ajuntament, doncs, no només té la responsabilitat de posar a l’abast de tothom les instal.lacions més adients perquè la pràctica esportiva es faci en les millors condicions. Cal també fomentar l’esperit esportiu, de joc net, tant a través de l’Escola de l’Esport com de la interrelació entre els clubs. I aquest és el paper que ha de fer el Patronat Municipal d’Esports, on, des de l’any 1989 han confluït, fins a la seva desaparició, totes les entitats esportives de Llagostera.

Esquerra, quan l’Ajuntament va decidir dissoldre el Patronat Municipal d’Esports de Llagostera, va lamentar la desaparició d’aquest organisme. El Patronat Municipal d’Esports s’encarregava de la gestió de les instal·lacions municipals, tant a nivell de manteniment com de presa de decisions sobre noves inversions. També aprovava la part del pressupost que tenia a veure amb l’esport, tot i que lamentablement aquest paper s’anava diluint i l’anava agafant l’Ajuntament. I finalment, com ja s’ha dit, era un lloc de trobada entre totes les entitats esportives de la població. Alguns dels que integrem la llista d’Esquerra vam participar activament en un període en què en Toni Navarro, el nostre cap de llista, era el gerent del Patronat. Es va viure llavors una etapa de participació que, quan en Toni va presentar la seva dimissió per motius personals, tothom va reconèixer. I tots sabem com és de difícil aconseguir aquesta unanimitat de criteri.

Creiem que cal recuperar el funcionament del Patronat d’Esports. Certament, la tasca administrativa de gestió del pressupost es pot fer des de l’Ajuntament, però la planificació esportiva, l’anàlisi de les necessitats pel que fa a instal·lacions –tant les concentrades a la zona esportiva com les disseminades per la resta del poble– i, en definitiva, la política esportiva participativa es pot aplicar a partir del Patronat d’Esports.

Es evident que cal disposar de noves instal·lacions que en resolguin la mancança o que cal fer manteniment de les instal·lacions existents. En aquest sentit, el Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) és l’eina per permetre determinar les necessitats i planificar les actuacions a fer en l’àmbit esportiu. Creiem que cal actualitzar-lo, consensuadament entre tots els agents esportius i educatius, per tenir clar quin és el full de ruta de la gestió esportiva en els propers anys. L’actual es va aprovar el 2008 i des de llavors ni s’ha tingut en compte ni s’ha actualitzat, malgrat que l’acord era revisar-lo el 2013.

Cal també apropar l’esport a tots els racons del poble. Quan parlem de noves instal·lacions o de manteniment de les existents molt sovint pensem en la zona esportiva. És evident que caldria disposar d’altres àrees per practicar esports. La majoria de les urbanitzacions no tenen aquests espais, i les que en tenen estan mancades d’un manteniment necessari. I el mateix podem dir pel que fa a altres zones del poble.

A més d’aquests espais a què fèiem referència, A Llagostera tenim àrees, algunes de titularitat pública i altres de privades, que permetrien solucionar el problema de mancança d’espais per a la pràctica del futbol. Des del nostre punt de vista, caldria buscar el sistema per tal que els nostres fills no s’hagin de desplaçar a pobles veïns per entrenar. D’aquesta manera, els més de 11.000 euros que l’ajuntament es gasta com a compensació per l’ús del Camp del Caldes es podrien invertir en la millora de les instal·lacions del poble.

Com podeu veure, és molta la feina a fer, i aquesta s’ha de fer amb la participació de tots a través del Patronat d’Esports. Això és el que en explica en el següent vídeo l’Angie, ex-presidenta del club de patinatge. Una de les que va formar part del Patronat quan era un òrgan decisori i participatiu.