Inici Política i Societat Mocions i responsabilitats

Mocions i responsabilitats

1432

Les mocions són una eina d’expressió que els partits polítics, en la vida parlamentària, fan servir com a recurs per tal de marcar de forma pública el seu posicionament en temes que necessiten, segons el seu criteri, d’una clara definició ideològica o política.

Aquesta eina es fa servir també en la política municipal per als mateixos objectius, i algun cop també, com forma de pressió sobre els altres grups municipals que s’han de pronunciar a favor o en contra de les propostes que s’hi recullen, en àmbits en els que sovint voldrien no haver-se de definir.

No és aquest el cas de la moció que es va presentar en el darrer ple, ja que va ser presentada conjuntament per tots els grups polítics presents a l’ajuntament, i que en la seva exposició i motius fa una defensa dels drets civils i polítics, ressaltant especialment el paper fonamental que les administracions més properes als ciutadans, és a dir entre altres les corporacions municipals, tenen en la defensa d’aquests drets.

La defensa dels drets civils i polítics és cosa de tots, però són especialment les administracions les que han de vetllar, en els seus àmbits de competència, per que els ciutadans tinguin aquests drets garantits en les seves relacions amb l’administració, i com ja s’ha dit, és especialment important el paper dels ajuntaments.

La moció aprovada descriu tres tipus d’actuacions per aconseguir els objectius a assolir, que de forma resumida són:

  • Vetllar de forma proactiva per la protecció , defensa i coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania.
  • Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors municipals per tal d’incorporar el seu coneixement en tots els àmbits d’actuació i gestió.
  • Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores que atenen a la ciutadania.

Ara cal prendre les mesures efectives per dur a terme els compromisos adquirits amb l’aprovació de la moció, i per tal de garantir la plena eficàcia d’aquestes mesures, controlar que la formació que es proposa per als treballadors municipals condueix a una efectiva defensa dels Drets Civils i Polítics, que són patrimoni de tots.

I això és el que esperem de l’actual equip de govern.