Inici General Llagostera, municipi d’acollida

Llagostera, municipi d’acollida

639

Com ja hem dit en repetides ocasions, la gestió de l’Ajuntament és complexa i es fa compaginant la gestió de les urgències, imprevistos i del dia a dia; la qual cosa implica tenir capacitat de poder-se adaptar a les noves situacions i necessitats i paral·lelament, cal poder planificar projectes a mig i llarg termini en les diferents polítiques públiques que volem prioritzar (polítiques socials, d’habitatge, medi ambient…) per tal que perdurin en el temps;  aquesta és una de les coses que hem anat fent i de la qual ens sentim més orgullosos.

 

D’aquestes qüestions que afecten al dia a dia, n’hi ha hagut uns quants exemples en aquest darrer ple del mes d’abril, com la modificació de crèdit que es va aprovar per a la residència geriàtrica per poder cobrir aquelles necessitats que afecten de forma quotidiana als residents i per tal d’oferir-los més qualitat de vida i, paral·lelament, des de l’equip de govern estem planejant com volem que sigui el geriàtric del futur. Tenim clar que ha de ser de titularitat pública, amb un model centrat en les persones i tenim la voluntat d’anar-ho projectant de forma participativa amb tots els agents implicats (personal de l’àmbit de les cures,  residents i familiars, càrrecs electes i ciutadania) i per aquest motiu, aquest mes de maig es duran a terme dues  jornades participatives.

També es va aprovar una altra modificació de crèdit del pressupost d’enguany per poder cobrir les despeses derivades de la redacció de plànols i projectes tècnics (per disposar de crèdit suficient per poder encarregar la redacció del projecte del nou geriàtric), el manteniment de l’enllumenat públic i la licitació per a la gestió d’activitats esportives per aquest estiu.

Dels aspectes que definíem al principi com a projectes que tenen un abast de curt i mitjà termini, en trobem dos exemples com l’aprovació de la cessió gratuïta d’una finca propietat del Patronat de la residència geriàtrica per poder desenvolupar l’aparcament que està projectat en la zona del PAU-2 ( allò que tot llagosterenc coneix com el «caminito») i fer així  realitat de poder esponjar d’aparcament el centre de la vila i la  zona comercial molt concorreguda per persones que venen de fora del nostre municipi.

En aquesta línia també de projectes de futur, es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM en l’àmbit del sector discontinu SUD-11 perquè sigui viable el seu desenvolupament per poder disposar de parcel·les industrials de major dimensió que les inicialment projectades, i que es pugui iniciar al més aviat possible un cop es tingui l’aprovació d’Urbanisme.

Un dels temes més rellevants d’aquest ple va ser la moció presentada pel grup Junts per Llagostera per demanar mesures de suport a les persones refugiades d’Ucraïna. Hi vàrem votar en contra ja que la moció reflectia un gran desconeixement per tot allò que ja s’està fent des del Servei d’Acollida i reflectia també una gran confusió de les competències que no tenim com a ens local en matèria d’estrangeria i refugi i que li pertoquen al govern de l’Estat espanyol.

És important recordar que el servei d’acollida va ser un servei creat pel govern d’Entesa ja fa molts anys i que tenia la voluntat de poder acompanyar les persones nouvingudes per tal d’ajudar-les en la seva integració, ja que des de fa dècades Llagostera ha estat un municipi que ha rebut molts ciutadans de diferents nacionalitats.

El que hem fet en el nostre mandat és augmentar les hores d’aquest Servei d’Acollida i contractar una tècnica especialista per poder atendre totes les persones que s’empadronen  al nostre municipi oferint un circuit d’acollida. Des que va esclatar la guerra a Ucraïna, s’acompanya de forma molt acurada (tant a través d’entrevistes grupals com seguiment intensiu) a totes aquelles famílies que ens arriben procedents d’allà, es valoren les seves necessitats i s’ofereix acompanyament econòmic, formatiu, jurídic i emocional per la seva integració i poder pal·liar així el dol migratori que presenten.

Des del Servei d’Acollida i l’àrea de Drets Socials, des del primer moment, s’ha treballat de forma conjunta amb les iniciatives que van sorgir per iniciativa voluntària entre la ciutadania i  que van tenir un paper molt important sobretot durant els primers dies amb la recollida de roba, aliments, i de cessió d’habitatges particulars. L’Ajuntament, per responsabilitat, ha acompanyat aquestes tasques que feien les persones voluntàries tenint en compte que el voluntariat fa una gran feina però costa que es sostingui en el temps i  ens hem trobat diferents situacions que hem hagut d’atendre i gestionar de forma immediata com la pèrdua d’habitatges cedits per particulars.

L’Ajuntament està fent un esforç considerable per poder atendre a totes les 20 persones que han arribat d’Ucraïna aquestes últimes setmanes i s’han assumit totes les despeses derivades d’aquestes (medicació, escolarització, alimentació, despeses de transport…). S’ha fet també una aportació de 10.000€ a través del Fons Català de Cooperació per desenvolupar projectes de cooperació a Ucraïna i fronteres.

Considerem que a part de tot el què s’està fent, cal exigir al govern de l’Estat espanyol, que és qui té competència en refugi, que ofereixi més recursos habitacionals, que plantegi una línia d’ajuts a les persones voluntàries que han cedit els habitatges particulars i que pugui accelerar tràmits tan bàsics com l’obtenció del permís de residència i treball per tal que les persones ucraïneses puguin accedir a una vida autònoma.

Des de l’Ajuntament i des del Servei d’Acollida continuarem apretant les institucions supramunicipals per tal que aportin els recursos necessaris per poder desenvolupar les competències que tenen aquests altres ens i, com a administració que som més propera a la ciutadania, continuarem acompanyant totes les persones refugiades provinents d’Ucraïna  i a totes les altres que arriben al nostre municipi perquè tenim clar que Llagostera és municipi d’acollida.