Inici General Comentari del ple d’abril

Comentari del ple d’abril

897

Durant el passat ple del mes d’abril, el nostre grup municipal va presentar una moció que expressava la condemna més enèrgica a l’atac militar de Rússia contra Ucraïna i demanava la retirada immediata de les forces militars russes del país. La considerem una agressió completament injustificada i una flagrant violació del dret internacional que posa en risc la seguretat i l’estabilitat europees i mundials.

Com a conseqüència de la guerra, més de 4 milions i mig d’ucraïnesos, especialment dones i nens, s’han vist obligats a emprendre la ruta de l’exili, sovint a països propers, especialment Polònia. Altres cops, i sense xarxa de suport, han marxat cap a països llunyans. Aquest és el cas dels refugiats que han arribat a Llagostera, i que han sigut acollits gràcies a iniciatives particulars que els han permès trobar un lloc digne on passar els llargs dies d’exili.

Cal remarcar que la col·laboració espontània de la població de Llagostera ha permès acollir una vintena de persones, que gràcies a la ciutadania ucraïnesa que ja hi residia s’han pogut integrar de la forma menys traumàtica possible dins de la vida del nostre poble.

És molt probable que la guerra s’allargui encara durant uns mesos, i és per aquesta raó que cal des de les institucions properes als ciutadans, planificar mesures de llarg abast  per tal d’acollir aquestes famílies que probablement seguiran a casa nostra durant força temps. És necessari garantir-los l’acollida digna que totes les persones refugiades que busquen una vida millor a Catalunya es mereixen. I per avançar en aquest objectiu, cal igualment comptar amb el pressupost necessari perquè es pugui garantir la seva eficàcia.

Per tal de permetre a les persones que han marxat d’Ucraïna a l’exili un encaix dins de la vida al nostre poble, es proposava que el Ple de l’Ajuntament aprovés un pla integral que permeti coordinar tots els serveis que actualment ja es presten des de l’àrea d’acollida, amb totes les iniciatives que sorgeixen des del teixit associatiu i de diferents iniciatives particulars.

A més, i per tal d’ajudar a totes aquelles famílies que de forma voluntària han decidit acollir a persones refugiades, sol·licitàvem aprovar una línia de subvenció extraordinària que compensés encara que fos mínimament l’esforç que els suposa aquest acolliment que ja fa unes setmanes que s’allarga i que sembla no té una fi propera. Iniciatives semblants a aquesta, per cert, ja han estat aprovades a municipis del nostre entorn.

Presentàvem aquesta moció essent plenament conscients de la feina que des de l’àrea d’acollida ja s’està fent des de l’inici, i que les competències en aquesta matèria no corresponen a l’administració local. Però també sabem que moltes vegades hem d’assumir-les per responsabilitat, més quan es tracta de l’atenció directa a persones refugiades.

És per això que la resposta per part de l’equip de govern ens va semblar com a poc, sorprenent. Després d’una intervenció realitzada amb certa suficiència, fent esment a un suposat desconeixement del cas que ens ocupa i que de cap manera assumim com a tal, es va emetre un vot “desfavorable”.

Entenem que els recursos municipals són escassos i compartim la indignació que hauria de ser el govern central qui n’assumís els costos, però aquesta no hauria de ser una excusa per inhibir-se’n.