Inici General Els nostres pals de paller

Els nostres pals de paller

737

En el ple d’aquest mes es va aprovar el compte general de l’any 2021, que ve a ser la liquidació de l’any 2021 i l’estat econòmic i financer de l’Ajuntament. En números rodons, podem destacar que el romanent de tresoreria va ser de 1.907.494€, que el deute viu representa el 20,99% dels ingressos corrents i que l’execució d’ingressos i despeses va ser del 88,83% i del 76,52%, respectivament.

D’altra banda, com a mer tràmit es va aprovar un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès de Treball i Formació i l’adhesió a un pla de serveis del mateix ens en matèria de promoció econòmica.

A propòsit de la mort d’una quarantena de cigonyes aquest passat estiu, a proposta del grup del PSC es va aprovar una moció en què l’Ajuntament manifesta la seva preocupació i malestar per les morts d’aus electrocutades en el nostre entorn i en què s’insta Endesa a aplicar mesures correctores per evitar la mort d’aus, aplicant el protocol acordat amb la Generalitat. Val a dir que el govern municipal ja va posar en coneixement del cos d’agents rurals la mort a Llagostera d’aquestes aus tan aviat com ens en vam assabentar, i posteriorment vam mantenir amb ells una reunió en què, entre d’altres assumptes, ens vam interessar de nou pel tema.

Després de molts entrebancs, finalment es va poder aprovar per urgència l’adjudicació del nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic, que ha de comportar una disminució important de l’actual despesa i una millora substancial de la seva eficiència energètica.

Junts també va presentar una moció, en aquest cas contra les ocupacions delinqüencials d’habitatges, a la qual també ens vam sumar després d’acordar un seguit de canvis en el text original. Així, vam expressar la nostra preocupació pel tema i ens vam posar al costat dels veïns i veïnes que les pateixen, tal com els hem mostrat en les diverses reunions que hem mantingut amb ells. Tal com vam dir en el ple “El nostre esforç per intentar que el dret fonamental bàsic de l’habitatge arribi a tots els llagosterencs, no té res a veure amb cap presumpta complaença o afavoriment de les activitats delinqüencials”. Però també vam voler deixar palès que la causa principal de les ocupacions és l’existència, durant molts anys, d’un enorme parc d’habitatges buits propietat de grans tenidors, incomplint la funció social que han de tenir els habitatges d’acord amb la llei de l’habitatge i, per contra, considerant-los com a meres mercaderies amb què fer les seves operacions especulatives. Per això vam tornar a deixar clar que un dels pals de paller de les nostres polítiques és l’habitatge, d’aquí la conveniència d’incrementar el parc d’habitatge municipal.

De les regidories que gestionem vam donar compte del programa de les Revoltes d’Octubre; en matèria de medi ambient, vam anunciar que les àrees de contenidors dels veïnats ja estan tancades i les claus s’estan repartint, que s’avança l’horari de recollida de la fracció vidre, que aquest mes d’octubre s’inicia una campanya de foment del residu zero, i l’èxit de participació en la 14a Festa de la Mobilitat Sostenible; finalment, de la regidoria de drets socials i feminismes vam destacar la represa dels tallers de memòria i l’obertura del centre obert d’infants, conveniat amb el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, que ja es durà a terme durant tot l’any i té la finalitat d’oferir un acompanyament socioeducatiu als infants de 3 a 12 anys de les famílies més vulnerables del nostre municipi.

En definitiva, un altre ple on vam reivindicar les nostres polítiques d’habitatge, cultura, medi ambient i drets socials, els nostres pals de paller.