Inici General El compromís amb el poble

El compromís amb el poble

1548

Malgrat el full de ruta que representa un programa electoral, les circumstàncies poden fer variar les prioritats en l’actuació d’un equip de govern. En alguns moments allò que cal dur a terme no està directament vinculat a les promeses electorals, sinó a situacions sobrevingudes. La pandèmia en què ens trobem actualment n’és un clar exemple. Les seves conseqüències econòmiques per molts dels llagosterencs ens han obligat a modificar les nostres prioritats, per prestar les ajudes necessàries davant aquesta crisi. I aquí és on es pot veure una de les característiques de l’actual equip de govern: la proximitat. Són moltes les reunions que hem dut a terme amb diferents sectors de la població per trobar les millors solucions que pal·liïn la gravetat econòmica i social conseqüència de la COVID-19.

Aquesta voluntat de proximitat s’està visualitzant en les consultes que estem duent a terme, en els consells participatius que estem impulsant, en el fet que, des que governem, a l’ajuntament sempre hi ha com a mínim un regidor per atendre urgències de la població. I això exigeix temps i dedicació. Per tal que això sigui possible, dos dels regidors actuals, per la seva situació personal, han pogut fer aquesta dedicació sense necessitat de rebre cap retribució. Dos més, han hagut d’escurçar la seva jornada laboral per dedicar-la a les tasques pròpies de les regidories que ostenten. Òbviament, en aquest cas reben una retribució que compensi la reducció de sou que implica la reducció de jornada. Volem deixar constància d’això per evitar la sensació que alguns poden tenir que “venim a guanyar-nos la vida a l’ajuntament”.

Dedicació parcial de la Sílvia Fà

Tot el que acabem de comentar té a veure amb un punt de l’ordre del dia del ple, en què es va aprovar la dedicació parcial de 18,75 hores setmanals de la Silvia Fà, regidora del nostre grup. En la discussió sobre aquest punt la portaveu del grup de Junts per Llagostera va dir que no podíem convertir l’Ajuntament en una agència de col·locació.

La Sílvia és professora d’un centre educatiu, del qual ha estat directora els darrers anys. Per poder dedicar més temps a les seves tasques com a regidora ha renunciat a la direcció. Aquest fet juntament amb la reducció d’hores per assumir la dedicació parcial a l’Ajuntament comporten que els seus ingressos mensuals disminueixin. Això és una mostra del compromís que els regidors de l’equip de govern tenen amb el projecte actual i que en cap cas es busca viure de la política local.

És més, tots els regidors amb dedicació que hi ha actualment al govern mantenen la seva feina fora del consistori, a diferència del mandat passat, en què fins a tres regidores tenien com a única ocupació una dedicació a l’Ajuntament, entre elles la pròpia Pilar Aliu. Sobta, doncs, una afirmació com la que es va fer al ple.

Una altra raó que va donar Junts per Llagostera per votar en contra és que, segons ells, la feina la fan els tècnics. Aquesta frase és inexacta. Si bé és veritat que els tècnics (i el conjunt de treballadors) són una baula importantíssima perquè funcioni l’Ajuntament, també és veritat que l’equip de govern marca les prioritats en funció del programa que es presenta al poble i que representa el compromís amb la ciutadania. De no ser així, no tindria cap sentit parlar de programa electoral, i tampoc no seria lògic demanar comptes als regidors responsables. Tots hem pogut veure els canvis de tota índole que es donen quan hi ha un nou equip de govern, malgrat mantenir-se els tècnics. 

 

Mocions sense perfil propi

El grup de Junts per Llagostera va presentar a aquest ple dues mocions, una primera sobre l’elaboració d’un pla estratègic en política esportiva i l’actualizació del MIEM (Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals) i una segona sobre l’ús que s’havia de fer amb els diners recaptats en les sancions de residus.

En el cas de la primera vàrem donar suport a la moció ja que era una proposta que nosaltres mateixos havíem fet el 2018. En aquell cas va ser rebutjada amb el vot en contra de l’espai postconvergent. A més a més, la proposta constava al nostra programa electoral i a l’acord de govern. Per tant ens alegrem que les nostres propostes siguin el camí per el qual el grup de Junts vol transitar. 

La segona moció no aportava cap proposta substancial però el fet de reconèixer les oportunitats que s’obren ara que es poden cobrar sancions per abocaments de residus, ens va portar a votar-hi a favor.

Una justícia qüestionable

El ple, que tenia altres punts a tractar (modificacions del POUM i una bonificació del permís d’obres del Casino), va començar amb dues protestes davant dues actuacions de la justícia espanyola que no podem més que condemnar: l’arxivament de la causa per la mort de 15 immigrants a la platja de Tarajal i la supressió del tercer grau dels presos polítics catalans