Inici General Comentari d’Esquerra al ple del mes de febrer de 2020

Comentari d’Esquerra al ple del mes de febrer de 2020

1602

Propostes i acords

Al ple del proppassat mes de febrer s’han aprovat per unanimitat diverses assumptes de tràmit, per donar compliment a propostes impulsades des d’altres administracions supramunicipals. Així, vam aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera al Consorci de la Costa Brava, adhesió necessària per continuar abastint-nos de l’aigua del Consorci. Igualment, vam nomenar els representants del CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient), depenent de la Diputació, i que comptarà amb David Parron com a titular i Toni Navarro com a suplent. 

Seguidament es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per acollir-se al projecte de professionals de joventut compartits. Amb aquest conveni assegurem el manteniment d’un especialista que dinamitzi programes dirigits al jovent i la continuïtat de la bona feina que es fa des de Ca la Viudi.

Acords d’urgència

S’aprovaren en aquest ple dos acords d’urgència. Amb el primer acord s’aprovà la modificació puntual del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) per tal de modificar les distàncies respecte a habitatges i zones urbanes de determinades activitats i infraestructures. Essencialment, el canvi permetrà construir una estació transformadora que donarà servei a La Canyera i ajudarà a poder recepcionar aquesta urbanització. 

El segon acord d’urgència fa referència a la modificació de les bases per a l’oposició de la plaça de TAG (Tècnic d’Administració General). Amb aquesta modificació podrem obtenir una borsa de treball del propi ajuntament, que la formaran els aspirants que no hagin quedat en primer lloc i, per tant, no hagin assolit la plaça. Es proposa aquesta millora en les bases per ajudar a accelerar futures contractacions evitant que el personal de l’ajuntament hagi de fer la mateixa feina diverses vegades. 

Moció de Junts per Llagostera

Junts per Llagostera va presentar una moció per fer determinades actuacions de millora dels equipaments esportius de La Canyera. Aquesta moció va permetre visualitzar la diferència de procediment entre el grup de Junts i l’equip de govern. 

ERC i CUP-ALL hem manifestat en diverses ocasions la necessitat de millora de la zona de la Canyera. De fet, i tenint en compte la important despesa que implica recuperar unes instal·lacions que han estat abandonades massa temps, vam incloure com a proposta de subvenció del PUOSC la reforma dels equipaments de la Canyera. Però no podem comprometre’ns a res en concret fins a saber si podrem comptar amb aquesta subvenció.

Però hi ha un altre aspecte que no ens va permetre votar favorablement aquesta moció. Creiem necessari, i així ho vam dir quan estàvem a l’oposició i també durant la campanya, fer un plantejament general de les necessitats del poble en matèria urbanística. Per aquest motiu plantegem una elaboració del MIEM (Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals) de Llagostera per definir entre tots les necessitats i prioritats d’actuació en matèria esportiva i d’oci. Les necessitats són variades, i són a totes les urbanitzacions. Llagostera Residencial, per exemple, té unes pistes abandonades de fa temps; Mont Rei té un espai per jugar a futbol que necessita manteniment; i tenim una urbanització que en un temps proper estarà recepcionada per l’ajuntament. Creiem important, doncs, fer un plantejament general en l’àmbit esportiu, amb la participació de les entitats esportives i interessats, que ens marqui les actuacions i prioritats.

Un altre argument és econòmic. Som conscients que hi ha altres necessitats a què hem de fer front: carrers que hem de fer més transitables per als vianants, problemes d’enllumenat que impliquen una forta inversió, millora en la xarxa d’aigua i de sanejament, nous equipaments… La llista és llarga i, malauradament, difícil de trobar-hi els recursos. Una injecció de diners tan important com la que es planteja, sense una subvenció que l’acompanyi, aturaria aquestes actuacions. 

En resum, vam acabar votant en contra de la moció tot i estar plenament d’acord amb la necessitat d’una actuació a la zona. Però la diferència està en el fet que la nostra manera de treballar per tots els àmbits municipals se centra en la planificació coherent i que tingui nen compte el llarg termini. I si ens fixem en la globalitat de l’ajuntament hi ha necessitats urgents que cal atendre, i el pressupost és finit i cal prioritzar en cada moment. Volem planificar, compartir amb la població, diagnosticar necessitats i mica a mica anar fent tot allò que Llagostera necessita. 

Malgrat votar en contra de la moció, es just agrair la tasca de l’oposició per proposar aquest debat, i van oferir-nos per parlar-ne per consensuar una proposta de treball en l’àmbit esportiu. 

Preguntes al ple

Com es pot deduir pel que s’ha dit, la part més interessant del ple fins ara va estar el debat de la moció de Junts per Llagostera. L’apartat de precs i preguntes, però, també va tractar alguns temes que convé destacar.

A pregunta del grup socialista sobre l’enllumenat, es va tenir ocasió d’explicar quin és el problema que fa que molts dies molts carrers estiguin a les fosques a diferents punts del poble (Ganix, carrer Nou, Carrilet, Llagostera Residencial…). El fet és que el cablejat de la línia elèctrica està en molt males condicions. Segons l’empresa encarregada del manteniment de l’enllumenat, fa molt de temps que s’havia reclamat una inversió per solucionar el deteriorament del cablejat. Aquesta inversió no es va fer i ara el problema és molt greu, amb apagades que com deveu recordar fa més d’un any que duren. L’actual equip de govern ha fet l’encàrrec per arreglar aquests dèficits, i es planteja una actuació a mig termini per deixar la xarxa en perfectes condicions, amb un pressupost que puja a un milió dos-cents mils euros.

El grup de Junts per Llagostera va comentar les queixes de veïns de la Canyera pels senyals de trànsit col·locats al mig de la vorera, impedint el pas dels vianants. Efectivament, alguns veïns han manifestat la sorpresa per aquesta barrera arquitectònica en una obra nova. Com va comentar l’alcalde, en inciar el mandat va fer una visita a l’urbanització, i va observar aquesta irregularitat, no detectada malauradament per l’antic equip de govern. El compromís del nou equip de govern és no recepcionar la urbanització fins que els senyals de suposen una barrera arquitectònica es ressituïn.

Finalment, i com a més destacable, es va explicar que a Llagostera Residencial ja arriba la fibra òptica, cosa que suposa una gran millora per a la connectivitat dels veïns.