Inici General Comentari del ple de mes de febrer de 2019

Comentari del ple de mes de febrer de 2019

1847

És difícil parlar d’un ple quan l’equip de govern no porta cap punt a tractar llevat de l’acta de la sessió anterior. Moltes vegades ens hem queixat que la majoria de les decisions les pren l’equip de govern sense tenir en compte els regidors de l’oposició. Tot i que aquesta manera d’actuar s’ajusta a la legalitat, és evident que no té en compte la riquesa de la participació dels representants del poble de Llagostera.

El ple del mes de febrer va estar buit de contingut. Ni es va portar cap tema a aprovació ni els regidors van explicar la feina feta durant el mes, com és habitual. Només podem, doncs, parlar de les preguntes fetes pel nostre grup.

Una de les qüestions que vam plantejar va girar al voltant d’un mòdul que l’equip de govern va retirar d’una parcel·la del poble. Aquest mòdul es va instal·lar al camp de futbol i es va arreglar sense parlar amb el propietari que, com és lògic, el va reclamar. L’ajuntament ha hagut de retornar-lo, per la qual cosa la despesa efectuada ha estat inútil. En el proper ple esperem que se’ns digui el cost total d’aquesta actuació.

Un dels problemes que té relació amb els residus és la gestió del fibrociment (la uralita). Com tots sabem, l’ajuntament no es fa responsable de la gestió d’aquest tipus de material. Qui tingui uralita i se’n vulgui desprendre ha d’anar a un gestor de residus privat i pagar perquè reculli aquest material. En molts casos, aquest fibrociment es llença en qualsevol marge, com és el cas de la uralita que algú ha llençat al pont de Can Gotarra. Al ple del mes de gener es va demanar que es retirés. Al més de febrer s’ha tornat a demanar. Esperem que al mes de març no hàgim de reclamar que es retiri.

Un cop tractades aquestes i altres preguntes dels grups de l’oposició, el públic assistent al ple va reclamar la solució a dos problemes que fa temps que s’arrosseguen. Un consisteix a buscar una solució a un problema vinculat amb la tinença de gossos, i l’altre té a veure amb problemes vinculats amb l’activitat d’una granja. Creiem que és bo que la població faci ús d’aquest dret que té de plantejar amb correcció, com ha estat ens els casos plantejats, els problemes que els afecten, així com plantejar propostes que afectin al bé comú.