Inici Política i Societat Llagostera i medi ambient

Llagostera i medi ambient

1031

El darrer ple ens ha mostrat la necessitat urgent de definir sobre quins eixos Llagostera vol construir les seves polítiques de Medi Ambient i Medi Rural, i com aquest posicionament hauria de guiar en els propers anys polítiques d’impuls econòmic.  Des de Junts x Llagostera creiem fermament en la salvaguarda del patrimoni natural i paisatgístic; considerem que és un dels principals actius amb els que comptem. Per aquest motiu creiem que l’hem de preservar i potenciar, per tant no és casualitat que des de Junts s’hagin liderat, durant l’actual mandat, diverses propostes que persegueixen aquests objectius.

Objectiu Residu 0.0

Fa aproximadament un any, en el ple del 23 d’octubre de 2019, es varen aprovar les ordenances fiscals per al 2020 on es va incloure una bonificació sobre la taxa per a habitatges adherits al Compromís Residu Zero. Des de Junts per Llagostera no podem estar més d’acord en l’objectiu final d’aquesta bonificació ja que creiem imprescindible fomentar polítiques mediambientals destinades a la reducció de residus. Així doncs, tot i que compartim el fons de la idea de bonificar el Compromís Residu Zero, tenim els nostres dubtes sobre l’eficàcia de la mateixa, si no ve acompanyada d’una política de difusió i sensibilització mantinguda en el temps.

Vist el resultat obtingut el 2020, on només 3 habitatges s’hi han adherit dels 44 que estaven previstos a les ordenances, el valorem com a totalment insuficient. El que ens sembla més preocupant és que la projecció de bonificacions per a l’any 2021 s’ha mantingut en aquests 3 habitatges. I per aquest motiu demanem ambició a l’equip de govern per tal d’aconseguir que el nombre de persones adherides a aquest projecte sigui, a finals del mandat, força superior.

Amb aquest argumentari des de Junts per Llagostera vàrem presentar una moció que va ser votada a favor per tots els grups, on va quedar palès doncs, que estem perdent un temps valuós per avançar cap a la minimització de residus. Tot i això més val tard que mai.

Modificació del POUM

L’equip de govern va dur a ple una modificació del POUM dirigida a permetre la presentació a tràmit d’una proposta d’activitat esportiva consistent en la creació d’un circuit de moto-cross. Desapareix la següent part de l’articulat, on es prohibien “Usos recreatius i esportius de caràcter permanent, que suposin un impacte important per al medi, especialment en forma de fums, soroll i erosió, amb l’excepció dels existents actualment.”, cosa que permet que una activitat que concentra fums, soroll i erosió es pugui desenvolupar en el futur. 

Volem aclarir que no estem en contra de les activitats puntuals de motor, però aquesta modificació de POUM va adreçada a permetre una activitat de motor de caràcter permanent, que no encaixa amb el model de protecció del medi ambient que des de Junts x Llagostera creiem que s’ha de desenvolupar al nostre municipi, orientat a la defensa dels valors paisatgístics, i a la promoció d’activitats lúdiques i de caràcter econòmic respectuoses amb el nostre entorn natural. 

Conclusions

Més enllà dels acords que es van sotmetre a l’aprovació del ple, i que amb petites modificacions sobre el text inicial es van aprovar, esperem que es defineixi amb claredat si la defensa del medi, tant pel que fa a polítiques de minimització de la generació de residus, com a la defensa del patrimoni natural i paisatgístic són objectius reals i prioritaris per l’equip de govern. No ens sembla coherent, que en un mateix ple es debati sobre l’adopció de mesures dirigides a la minimització de residus, i al cap de poca estona s’aprovi, sense cap justificació, la creació d’un circuit de moto-cross. Ens sembla alarmant la falta de criteri que hi ha en l’actual equip de govern en diversos temes, fins i tot fa la impressió que algun grup renuncia als seus principis. A canvi de què? Esperem els pressupostos per veure si hi podem trobar resposta…