Inici General El problema de les ocupacions delinqüencials

El problema de les ocupacions delinqüencials

658

Recollint la preocupació que diversos veïns i veïnes ens havien traslladat les darreres setmanes, Junts per Llagostera va presentar en el ple de setembre una moció per tal de garantir la convivència veïnal en els casos d’ocupacions delinqüencials d’habitatges.

 

Una de les conseqüències derivades dels greus problemes per accedir a un habitatge és que Catalunya sigui la comunitat autònoma amb més ocupacions il·legals d’habitatges, que suposen un 45% del total d’ocupacions a l’Estat espanyol; només a Catalunya hi ha 7.345 denuncies interposades als jutjats per aquests fets. Algunes d’aquestes ocupacions són delinqüencials.

A Llagostera no som aliens a aquesta problemàtica. Alguns dels nostres convilatans en pateixen les conseqüències pel fet de patir situacions que trenquen la convivència i suposen riscos per la seguretat de les persones.

Malgrat els esforços de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, i de la resta de serveis municipals, les ocupacions delinqüencials se segueixen produint, sense que s’hagin notat avenços en la lluita contra aquest greu problema. Cal destacar que darrerament s’han detectat actituds que posen en risc la bona convivència veïnal, causada per amenaces, coaccions, deixadesa de l’espai públic, arribant-se en alguns casos a les amenaces i fins i tot a la violència física.

 

Tot i que no s’ha dotat els Ajuntaments dels recursos econòmics adequats i suficients per a la problemàtica existent, les corporacions municipals som les que estem a primera fila, lluitant amb aquestes situacions. En el nostre municipi les ocupacions conflictives s’han incrementat, i tot i els esforços per evitar aquetes situacions, les mesures que s’han pres fins ara s’han mostrat insuficients.

Sabem les dificultats que presenta controlar i prevenir les ocupacions, i les limitacions legals que existeixen quan aquestes s’han produït. Cal dedicar més esforços i dedicació quan es produeixen problemes de convivència derivats del comportament de les persones que protagonitzen les ocupacions.

Cal vigilar que es facin complir les diverses ordenances que ja recullen les normes de comportament ciutadà, especialment aquelles que regulen el soroll, la tinença d’animals i la gestió de les escombraries: ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions, ordenança de control i tinença d’animals, ordenança general de gestió de residus i ordenança de convivència ciutadana.

Tots els municipis compartim els problemes d’accés dels nostres veïns i veïnes a l’habitatge, i destinem recursos a aquesta funció social, sovint més enllà de les nostres competències i possibilitats pressupostàries. Som també conscients del drama de moltes famílies que no poden accedir a un habitatge. Entenem que, al capdavall, la causa fonamental de les ocupacions es l’existència d’un gran nombre d’habitatges buits, especialment de grans tenidors, que són els principals objectius per a la pràctica d’activitats il·lícites.

Per aquest motiu des de Junts per Llagostera hem recolzat les polítiques d’habitatge de l’actual equip de govern, però no podem admetre cap vacil·lació en casos d’alteració de la convivència i la pau social.

En els darrers dies el Departament de Justícia de la Generalitat ha anunciat que modificarà el Codi Civil Català per tal que els Ajuntaments i les comunitats de veïns puguin instar al desallotjament d’un immoble en casos d’alteració de la convivència quan els propietaris no actuïn. D’altra banda el Departament de Drets Socials reformarà la Llei de l’habitatge per incloure l’ocupació il·legal, que generi alarma social, com una utilització anòmala d’habitatge. L’anunci d’aquestes modificacions, que no seran immediates, però que significaran eines per prevenir les ocupacions il·legals han d’estar al servei de l’indefugible compromís de garantir la convivència ciutadana.

A l’espera de l’aprovació definitiva de les modificacions del Codi Civil i de la reforma de la Llei de l’habitatge, demanem el ferm compromís de l’Ajuntament per posar totes les eines actualment disponibles al servei dels ciutadans.

És per tot el que s’ha exposat, i amb l’objectiu de donar resposta a la demanda de la ciutadania, que es va proposar al Ple que s’intensifiqui la vigilància sobre el compliment de les diverses ordenances que ja recullen les normes de comportament ciutadà en aquelles situacions que per causa d’una ocupació il·legal, es posi en perill la seguretat i el benestar veïnal. També que s’intensifiqui la vigilància i la identificació ràpida de les ocupacions delinqüencials, per tal d’evitar que es consolidin, apel·lant al reforç dels Mossos d’Esquadra si s’escau. I per últim, que s’ofereixi suport i acompanyament a les persones o col·lectius afectats quan es trobin en situacions conflictives derivades d’ocupacions delinqüencials.

Aquesta moció, aprovada per unanimitat, serà útil si es compleixen els acords anteriors, que creiem indispensables. Des de Junts per Llagostera ens comprometem com sempre a fer-ne el seguiment.