Inici Política i Societat El ple de desembre de 2018 i els pressupostos de cara al...

El ple de desembre de 2018 i els pressupostos de cara al 2019

2051

El ple de desembre del 2018 havia de ser un dels més importants de l’any, ja que es debatien els pressupostos de cara al 2019. Per aquesta raó, el grup d’Esquerra no vam presentar cap moció, amb l’objectiu de centrar tot el ple en l’anàlisi dels comptes que s’han d’aplicar l’any que tot just comença.

Malauradament, el ple no va complir les expectatives. Moltes preguntes van quedar sense resposta. L’explicació per part del regidor responsable va ser pobra i repetitiva i, el més estrany de tot, es va dedicar una bona part del temps a parlar de passats mandats.

Liquidació provisional del pressupost del 2018

El Grup Municipal d’Esquerra vam fer una anàlisi de l’execució del pressupost del 2018. La primera cosa que destacàrem és que hi ha un clar risc de desequilibri negatiu en el resultat final. Això vol dir que s’hauria de fer un pla economicofinancer per solucionar aquest desequilibri. No seria una situació greu, però vol dir que el marge de maniobra és escàs de cara a fer despeses necessàries. En qualsevol cas, volem deixar clar que parlem d’un risc. Caldrà veure la liquidació final (cap al febrer-març) per veure el resultat final.

El fet cert és que hi ha 91 partides en què ens hem excedit de les despeses previstes. D’un total de 346, és a dir 2 de cada 7 partides han superat les despeses previstes.

En el capítol d’ingressos, al llarg de l’any hem qüestionat l’eficàcia de la funció recaptadora de Xaloc, i de la poca eficiència de l’ajuntament per reclamar el que ens correspondria. Els dos casos més paradigmàtics són la no incoació d’expedient a l’empresa de recollida de residus i de l’empresa de neteja que no van complir amb els compromisos contractuals com calia.

Pressupost del 2019. Ingressos

En la previsió d’ingressos del nou pressupost, hi ha tres aspectes a destacar:

  • un augment d’ingressos per impostos i taxes que en termes absoluts representa 37.500 euros respecte a la previsió de l’any anterior
  • Una previsió d’augment d’ingressos en concepte de permisos d’obres producte d’ un increment d’activitat. L’augment seria de 30.000 euros respecte a la previsió de l’any anterior
  • La implementació del radar mòbil ha suposat que es doblin els ingressos per infraccions de circulació. Dels 60.000 euros previstos al 2018 (amb una recaptació real de 105.250 euros) hem passat a una previsió de 120.000 per al 2019.

En resum, si afegim els increments d’aquestes 3 partides, veurem que de cara al 2019 podem comptar amb 127.500 euros d’increment, la qual cosa és una bona notícia si se’n fa una bona gestió i s’aplica a despeses necessàries

Pressupost del 2019. Despeses

El capítol de despeses compromeses (personal, manteniment i subministraments necessaris, rèntings, lloguers…) està al límit del que es podria arribar a gastar per no deixar sense marge de maniobra la resta del pressupost. El conjunt d’inversions (descomptant el que incorporava el Pla de Barris) va caient any rere any, i això fa perdre autonomia municipal i que acabem fent únicament les inversions que ens venen dictades via subvenció.

Per això és important no comprometre’s amb despeses innecessàries, com el cost elevat del lloguer de Can Muntaner,  l’augment desmesurat de les retribucions i indemnitzacions dels regidors, i el clàssic dels llums de Nadal (per quart any consecutiu, ens gastarem 17.000 euros en el lloguer de la il·luminació nadalenca, i ja van quasi 70.000 euros de despesa per aquest concepte)

Cal destacar la manca de manteniment de les instal·lacions esportives, amb un risc evident en molts casos. Però el problema del manteniment no es circumscriu únicament al terreny esportiu. Cal millores al sanejament per evitar possibles inundacions o a l’enllumenat per evitar nits de foscor a una part de la població.

Un cop més, el capítol de subvencions no queda gens clar, pel que fa als criteris de concessió. Per exemple, no se’ns va explicar, com vam demanar, per quina raó es subvenciona “l’Associació Juvenil Enginyers Solidaris”, si no és una entitat del poble. Reivindiquem un cop més una reunió oberta i transparent per explicar els criteris amb que s’atorguen les subvencions.

Els lectors recordareu la polèmica sobre un estudi que pretenia justificar la taxa de recollida d’escombraries. En el seu moment vam dir que les dades eren incorrectes. Amb el pressupost s’ha vist la manca de rigor de les dades presentades per l’equip de govern, ja que no coincideixen amb el que es presenta al pressupost. Aquests canvis demostren el que vam dir en el seu moment.

En el capítol d’inversions, i tenint en compte que és l’últim pressupost de la legislatura, podem assegurar que el problema de la connexió Canigó-Almogàvers restarà pendent, igual que avançar en el tema del geriàtric, dues promeses incomplertes. Sabem que són de difícil solució, però no pot ser que s’aparquin fins l’arribada de nous períodes electorals. Malgrat tot, estem satisfets que finalment l’ascensor de l’ajuntament, planificat per al 2006 i demanat insistentment pel nostre grup, sigui finalment un projecte a realitzar el 2019.

No volem deixar aquest apartat sense lamentar la manca de política d’habitatge. L’únic que es destina al parc d’habitatges és allò que es va aprovar a proposta d’Esquerra, sense ampliar la quantitat com preveu la llei.

Un debat inexistent

Ha estat una llàstima que un debat tan interessant per contraposar models de poble no s’hagi portat a terme per part de l’equip de govern, que va deixar massa preguntes sense respondre. Una bona part del ple es va dedicar a criticar la feina de l’actual portaveu del Grup Municipal d’Esquerra, Toni Navarro, quan va ser un regidor EL 2006!!!, en un intent clar de desviar el debat.

La voluntat del grup d’Esquerra era parlar del pressupost, i així es va dir. Vam convidar el Sr. Ramon Soler a fer debat per tractar el tema de la gestió del 2006 fora del ple. El regidor d’Hisenda, però, va refusar la proposta. No és la primera vegada que es llença una opinió i després es renuncia a donar l’oportunitat de contrastar-la. Si es vol fer campanya i anàlisi amb profunditat d’actuacions del passat, el ple no és el lloc adequat.

El nostre grup va votar en contra del projecte de pressupostos. Ni el contingut ni les explicacions van possibilitar que donéssim el vistiplau als pressupostos del 2019.