Inici Política i Societat Un pressupost expansiu per tornar a la normalitat

Un pressupost expansiu per tornar a la normalitat

1085

El tema més important d’aquest darrer ple de l’any, com sol ser habitualment, és el del pressupost de l’any que està a punt de començar, el 2021. Aquest pressupost està ple d’incerteses, ja que ningú pot predir la influència que pot tenir la COVID-19. Per al 2020 vam plantejar un pressupost amb una sèrie d’actuacions que hem hagut de posposar per fer front a les múltiples necessitats socioeconòmiques i de gestió que ens ha portat la pandèmia. Podem dir que el 2020 ha estat un any perdut pel que fa al desenvolupament del pla de govern que vam establir en l’inici de mandat. Tot i això, hem actuat amb un dels principis bàsics del nostre model de govern: l’atenció a les persones i col·lectius que s’han vist perjudicats per les mesures aplicades per frenar el contagi. Tot, fet amb diàleg amb els afectats i amb voluntat de aplicar el màxim de recursos que des de l’ajuntament podíem aportar.

Com dèiem al començament, el pressupost està ple d’incerteses, però l’hem elaborat amb la màxima il·lusió i amb el propòsit de complir el nostre programa de govern. Per això és important el compromís i dedicació de tot l’equip de govern i la necessitat d’obtenir recursos per a les diferents actuacions que ens proposem. I aquí ha estat clau el paper que des de tots els àmbits han fet els diferents grups polítics per poder acabar amb una llei que ens constrenyia a tots: la regla de la despesa. 

Alliberats d’aquest jou, i amb la possibilitat de recórrer al deute per complir els objectius proposats, com han reclamat el conjunt de les administracions, el pressupost del 2021 concentra els esforços a estar preparats per lluitar contra els efectes de la COVID, fent front a les emergències socials, i per millorar serveis i infraestructures. La situació econòmica de l’ajuntament, amb un deute històric molt baix, ens permet augmentar l’endeutament sense posar en risc l’economia del consistori. El deute que plantegem per al proper any serà del 34,72%, molt per sota del 110% permès, que ens permetrà disposar d’un pressupost de 9,4 milions d’euros, dels quals 1,6 milions estaran destinats a inversions.

En el capítol d’inversions, volem posar fi a problemes d’inundabilitat que venen patint veïns d’alguns sectors de la població, com és la zona de Can Gotarra o la part baixa de l’urbanització de Llagostera Residencial. També ens plategem algunes millores a la mobilitat i a la supressió de barreres arquitectòniques, ampliant algunes voreres del poble, millorant espais com la Plaça Catalunya. La zona de mercat, així com els seus accessos, també es veuran arranjades per tal de millorar la comoditat de paradistes i usuaris. 

La compra i enderrocament de Ca la Txe també estan previstos en aquest pressupost. Això permetrà ampliar la cruïlla dels carrers Concepció, Felip Neri i Santiago Rusiñol i fer més amable un punt amb molt de trànsit rodat.

També ampliarem les zones d’aparcament de vehicles. Per un costat construirem una zona de pàrquing en la connexió Almogàvers-Canigó (el caminitu), que ens permetrà il·luminar i tenir en bon estat un pas utilitzat per molts llagosterencs. I l’altre zona d’aparcament la ubicarem a l’antiga fàbrica de Can Ramos per tal de donar respostes als problemes del nucli antic.

L’aposta pel medi ambient i de lluita contra les conseqüències del canvi climàtic tenen la seva plasmació en el pressupost. Continuem en l’impuls a les energies renovables amb la instal·lació de plaques solars a la llar d’infants i avançarem en el projecte d’estalvi energètic.

Els problemes d’habitatge per a tota mena de col·lectius necessiten un nou impuls. Per això ens augmentarem el parc d’habitatges i buscarem complicitats per tal que des de l’àmbit privat, amb el suport i ajudes de l’ajuntament, s’aposti pel lloguer social o per altres models de cooperació en temes d’habitatge.

Pel que fa a les urbanitzacions, aprovarem el projecte per a la construcció de la nova canalització d’aigua a Selva Brava i Font Bona, tan necessària per resoldre definitivament els problemes que una conducció obsoleta presenta. Un cop aprovats els projectes es podrà executar l’obra, prevista per a començaments del 2022. Pel que fa a La Canyera, esperem que el 2021 sigui l’any de la recepció definitiva de la urbanització, que veurà la millora de les instal·lacions esportives molt abandonades durant molt de temps.

Pel que fa a personal, esperem que l’augment en determinats àrees (medi ambient, urbanisme, brigada…) serveixi per poder millorar els serveis de cara a la ciutadania, uns serveis que s’han vist afectats per les conseqüències de la pandèmia.

Per acabar, aquest pressupost és el pressupost de la il·lusió, de la plasmació d’un programa de govern que vam plantejar a l’inici de la legislatura i que s’ha vist frenat en la seva execució per una pandèmia que ens ha afectat a tots. Desitgem un any 2021 on l’ombra de la COVID es vagi dissipant al llarg de l’any, tot i que no serà fàcil. Bon any, amb salut i retorn a la normalitat.