Inici General Un pressupost continuista per encarar el final de mandat

Un pressupost continuista per encarar el final de mandat

1181

El pressupost del 2023 té una línia clarament continuista, producte de la valoració positiva dels projectes que s’han anat tirant endavant, i del fet que la lentitud dels processos fa que algunes actuacions de passats pressupostos estiguin encara en procés d’execució.

El continuisme a què fem referència no afecta només a  actuacions puntuals sinó a la mateixa filosofia que marca la nostra línia de treball. I aquesta filosofia passa per donar respostes a la crisi actual (abans sanitària, ara econòmica) a base d’ajudes socials, de foment de l’economia i de recerca de nou sòl industrial. A més, hem decidit no apujar els impostos, que en el cas de l’IBI hem mantingut en els dos darrers anys. També ha estat important per a nosaltres adaptar la plantilla a les necessitats de gestió de l’ajuntament, una mancança històrica que fins i tot els grups de l’oposició van reconèixer.

Amb aquests condicionants, quadrar el pressupost no ha estat fàcil, ja que partim de certs hàndicaps. Per una banda, d’un infrafinançament que afecta al conjunt dels ajuntaments, a més d’un augment important de costos energètics que dificulta l’equilibri entre ingressos i despeses. Malgrat tot, però, hem aconseguit tancar un pressupost de 12 milions d’euros, 3 milions més del pressupost del primer any del mandat.

Són canvis importants d’aquest pressupost la incorporació com a gestió directa del servei de neteja i també de la zona blava, convençuts que una gestió pública pot garantir el manteniment de les condicions laborals i afegir millores en el servei.

Dintre d’aquesta voluntat de millora, aportem gairebé 200.000 euros a la Residència Josep Baulida per garantir la millor atenció als residents.

En el capítol d’inversions, destaquem l’adequació d’un nou local per al Jutjat de Pau, els enderrocs de Ca la Txe i Casablanca, l’adequació de l’espai d’aparcaments a la zona del “caminitu” i la solució definitiva a diversos espais on hi ha problemes d’inundabilitat.

Pel que fa a les dependències, aquest serà l’any en què es faran efectives les obres per a un nou vestidor a la comissaria de policia, que es continuaran les millores a la Llar de Jubilats, que es repararà la façana de l’edifici de l’Estació i que es faran actuacions a l’edifici de l’Escola Lacustària.

Hi ha una obra promesa que podeu trobar a faltar, com és la que permetrà la portada d’aigües a les urbanitzacions de Selva Brava i Font Bona. Com es va dir al ple d’aprovació de pressupostos, quan sapiguem exactament el cost de l’obra i les possibles millores pel que fa al finançament, ho incorporarem al pressupost per tal que sigui una realitat, i més si tenim en compte que ja tenim el projecte enllestit. El mateix passarà amb les obres d’adequació del carrer Girona, ja que quan sapiguem el cost real també s’incorporarà al pressupost.

Bàsicament, aquestes són les línies bàsiques del nostre pressupost, que han de culminar les actuacions previstes en aquest mandat. Esperem que finalment no hi hagi cap entrebanc que ho impedeixi.