Inici Política i Societat Seguim improvisant, ara amb la modificació de la plantilla de la Policia...

Seguim improvisant, ara amb la modificació de la plantilla de la Policia Local

1131

Per tercer cop en quatre mesos ens vam haver de referir en un ple a la situació que es viu a la Policia Local. La situació evoluciona, però ens sembla que no ben bé cap a on ho hauria de fer. 

D’una banda estem satisfets pel fet que es comenci a prendre mesures per intentar solucionar el problema que hi ha al cos policial. Com sabeu, en anteriors plens el nostre grup ha preguntat sobre la problemàtica del cos, i fins i tot des del mateix cos policial se’ns ha demanat ajuda per intentar desencallar aquesta situació que fa temps que dura.

I d’altra banda, i vist l’informe desfavorable de secretaria, ens preguntem si la solució que es va portar al darrer ple és la més adient. No entrem a valorar si la incorporació o habilitació, en aquest cas, d’un tercer caporal pot ser una solució que resolgui definitivament el problema actual.

Tot i això estem sorpresos per la manca de planificació d’aquest equip de govern. Com pot ser que tres mesos després d’aprovar els pressupostos, on també s’aprovava la plantilla de personal per l’any 2021, aquest fet no es tingués en compte? No únicament això, sinó que es va preveure una plaça d’inspector a partir del tercer trimestre, una plaça que tal i com se’ns va dir preveia solucionar el problema que ara intentem resoldre. 

El nostre grup ja va mostrar la disconformitat a incloure aquesta plaça en el passat pressupost, si com es va indicar per part de l’equip de govern, es tractava d’un últim recurs en el cas que el problema no se solucionés per si sol. I els problemes, per si sols, so desapareixen. 

Per tant, diem no a la creació d’una nova plaça de caporal.  I no volem posicionar-nos contra l’intent de solució del conflicte, el nostre no va contra la improvisació permanent. 

I també és un no a la improvisació que constatem ple rere ple. És un no a la manca de lideratge, és un no a la falta de visió, és un no al poc compromís amb el pressupost aprovat, com hem vist en punts anteriors i com amb tota certesa veurem en el futur. És la constatació de la manca de projecte, de la visió a mig i llarg termini, de la incapacitat en la presa de decisions, on el dia a dia es van menjant un mandat que al nostre parer està aportant uns resultats decebedors. I tot just n’arribem a l’equador.

Finalment, ressaltar l’informe desfavorable del Secretari, que aporta criteris normatius perfectament raonats i comprensibles, que mostren des del respecte a la legislació vigent la no procedència de la contractació d’un caporal. 

Mancances de gestió, absència de respecte a la legislació vigent.