Inici General Primer pressupost del nou govern

Primer pressupost del nou govern

1509

El Ple Municipal del mes de desembre acabava amb una moció presentada pels grups municipals de CUP-ALL i d’ERC en suport al poble bolivià mobilitzat contra el cop d’estat executat per les oligarquies del país i perquè l’Estat espanyol no reconegués la colpista Jeanine Áñez com a presidenta interina de Bolívia, que va ser aprovada amb els vots favorables de l’equip de govern. La cosa curiosa és que ni JxLl ni PSC no van justificar la seva abstenció, amb la qual cosa no sabrem mai la seva opinió sobre aquest afer internacional.

De totes maneres, el punt més destacable del ple de desembre és el que discuteix el pressupost municipal per a l’any vinent. Aquest és el primer pressupost del nou govern de coalició entre ERC i CUP-ALL i, com vam dir durant el ple, no és el pressupost que ens hagués agradat presentar, però és el que hem pogut fer donades les circumstàncies. I les circumstàncies no són unes altres que les limitacions pressupostàries que el govern de l’Estat aplica a les administracions locals, d’una banda i, de l’altra, que tant la Generalitat de Catalunya com l’Estat financen el ajuntaments de manera molt deficient. Alhora, estem compromesos a treballar perquè els pressupostos siguin realment participatius els propers anys, disposant de les eines i el temps necessaris per fer-ho possible. Malgrat les limitacions, però, pensem que el nou pressupost ja mostra diferències significatives respecte als anteriors de CiU i PDeCat.

En números globals el pressupost de l’Ajuntament per al 2020 és de 8.085.000€, molt similar al del 2019. És important destacar que la major part del pressupost es dedica a despeses de personal i despeses corrents, de funcionament dels serveis del municipi…, així que el marge de maniobra no és gaire gran. Però dins d’aquest escàs marge el nou govern d’ERC i CUP-ALL ha posat l’accent en aquelles polítiques de les quals vol fer bandera com són, per exemple, el dret a l’habitatge, els drets socials o l’educació.

Abans d’entrar a desgranar el pressupost en aquells aspectes més destacables us direm que de cara a l’any vinent hi ha previst incorporar dos agents cívics per fer tasques de suport a medi ambient, seguretat vial i convivència ciutadana, i per controlar la zona d’estacionament limitat (la zona blava), que l’Ajuntament pretén gestionar directament a partir de mitjan 2020. Igualment també es preveu incorporar un tècnic de comunicació a mitja jornada per fer-se càrrec de l’emissora municipal Llagostera Ràdio. A això cal afegir-li el tècnic informàtic que va aprovar el ple ara fa un parell de mesos i que està previst que s’incorpori durant el primer trimestre de l’any.

Entrant en matèria, cal reconèixer que les inversions (427.700€) han patit una forta davallada respecte al 2019, degut bàsicament a la desaparició del Pla de Barris i a què les que s’han pogut assegurar per al 2020 són de menor quantia que l’any anterior. Cal dir però que hi ha diverses subvencions que tenim demanades i que no s’han incorporat ja que encara no estan confirmades. Esperem poder fer-ho aviat.

Les subvencions a entitats s’apugen un 5% respecte al 2019, on cal destacar de manera molt important les destinades a reduir les desigualtats socials, que s’incrementen un 25%. Un dels compromisos d’aquest govern era destinar almenys el 0,7% dels impostos directes a polítiques de cooperació internacional (amb la voluntat de treballar per dedicar-hi fins a l’1%) i aquest any  ja hem destinat el 0,76%, augmentant un 137% la partida respecte el 2019, fins arribar als 26.000€.

El pressupost de les actuacions de protecció i promoció social augmenten un 32%. I el de promoció i gestió d’habitatge de protecció pública un 269%! La inversió en educació (nosaltres preferim parlar d’inversió i no de despesa) representa la segona àrea de més importància amb 1.180.000€, només per sota dels serveis generals de l’Ajuntament. La major part dels diners destinats a educació es dediquen a les llars d’infants. No ens cansarem de repetir que, si la Generalitat es fes càrrec de la part que li correspon aportar de les llars d’infants, reduïda els cursos 2010-2011 i 2011-2012 i anul·lada a partir del 2013, les circumstàncies serien molt diferents i l’esforç econòmic que l’Ajuntament ha de fer any rere any per mantenir-les obertes disminuiria enormement. A tall d’exemple, hem calculat que el deute total de la Generalitat amb l’Ajuntament per les llars d’infants voltaria el milió d’euros.

Així doncs, creiem que podem afirmar que el pressupost per al 2020 no és de cap manera un pressupost continuista sinó que incorpora i augmenta clarament les partides dedicades a drets socials, habitatge i a aquelles que representen els pals de paller d’aquest govern, però sense abandonar-ne d’altres com l’accessibilitat, la seguretat i protecció civil, la promoció de l’esport de base i la cultura, la cura i el respecte al medi ambient rural i forestal o la participació ciutadana. El que tenim clar és que encara hi ha molta feina a fer, i que tot just acabem de començar!