Inici Política i Societat Pressupostos i compromisos: La raó dels fets

Pressupostos i compromisos: La raó dels fets

1794

Sense treure importància als altres plens que se celebren durant l’any, el de pressupostos és possiblement el més important. És en aquest ple en el que l’equip de govern, amb l’alcalde al capdavant, defineix prioritats, analitza els recursos disponibles, i dota econòmicament les diferents alternatives que s’han considerat prioritàries per al proper any. I això s’ha anat preparant, amb la participació dels regidors de cada àrea, analitzant noves necessitats, però essencialment essent fidels a l’execució del que el programa electoral recull, programa electoral que va merèixer la confiança de la majoria del poble de Llagostera a les darreres eleccions de 2015.

Al llarg d’aquest article explicarem el pressupost 2019 lligat amb els nostre compromís amb la gent de Llagostera: el programa electoral amb el que la nostra llista va concórrer a les eleccions, i votat per la majoria dels ciutadans del nostre poble aviat farà quatre anys.

El pressupost de l’ajuntament de Llagostera per l’any 2019 s’ha aprovat provisionalment el dia 19 de desembre. El pressupost propi de la Corporació ascendeix a 8.037.210,00 € d’ingressos i despeses i el consolidat, que incorpora la residencia Josep Baulida, és de 9.302.210,00 €.

El pressupost de l’ajuntament per a l’any 2019 es manté pràcticament igual que el pressupost inicial de l’any 2018, (es redueix un 0,8%) i tot que encara inclou actuacions del Pla de barris, per un import de  130.000 euros, és el primer pressupost post Pla de barris.

Pel que fa a l’endeutament, estem en una situació privilegiada. Un rati de 27% sobre els recursos ordinaris, molt per sota dels límits d’endeutament que estan al 110%.

Hem reduït gairebé a la meitat el rati de deute viu que ens vàrem trobar  quan  vàrem arribar l’any 2007.

  2007 2019 Reducció % Variació
Rati deute viu 48,43 26,98 -21,45 -44,29%
Deute 2.556.354,66 1.979.642,88 -576.711,78 -22,56%
Habitants 7.314 8.229 915,00 12,51%
Deute x habitant 349,52 240,57 -108,95 -31,17%

 

El Pressupost 2019  permet acabar d’executar la majoria dels compromisos del nostre programa electoral i obre la porta a nous projectes que donin continuïtat a un model de poble que hem anat definint des de l’any 2007, quan vàrem rebre el suport de la ciutadania de Llagostera per governar l’ajuntament.

Aquest és un pressupost fiable, realista i que respon a les necessitats de la gent de Llagostera.

A banda de consolidar els projectes del Pla de barris, marca la línia a seguir per als propers anys en àmbits tant importants per a nosaltres com l’atenció a  les persones i el progrés econòmic i social.

Quin va ser el nostre compromís amb la gent de Llagostera?

El nostre lema de campanya deia:

Amb tu, Llagostera té futur

I l’acompanyava un subtítol:

 Volem el benestar de la gent de Llagostera

Per analitzar al pressupost 2019 val la pena recordar 5 de les principals prioritats que destacàvem en el nostre programa:

 1. La nostra principal prioritat és el benestar de la gent
 • La millor política social és la que ajuda a les persones sense fer-les dependents.
 • La creació d’ocupació i l’atenció a les desigualtats socials son polítiques que han d’anar agafades de la mà
 • Si volem un poble social i econòmicament mes just, hem de fomentar la generació de riquesa i ocupació.
 • La millora dels carrers i places, un espai urbà mes verd i la mobilitat segura i sostenible milloren la qualitat de vida i ofereixen un espai de convivència per a tothom.

Com es tradueix això en el pressupost 2019?

Fidels a la voluntat de donar suport a les persones amb necessitats socioeconòmiques, que permetin superar situacions d’emergència, però sobretot, donar-los eines perquè sigui autosuficients, es fa un esforç important per mantenir i consolidar els programes formatius i les accions socioeconòmiques, que sense tenir en compte el Pla de barris, s’incrementen un 10% respecte l’any 2018. En el seu conjunt pugen a 1.217.640 euros i suposen el 15% del pressupost total de l’ajuntament.

Pel que fa a les ajudes, es farà una convocatòria de subvencions, amb una dotació de 30.000 euros que inclourà les ajudes de material escolar i sortides, els casals d’estiu i les beques per activitats esportives.

En política d’habitatge, es manté la oficina d’habitatge i es continuaran les adquisicions d’habitatges per anar creant el parc d’habitatge social de Llagostera. Amb les actuacions en curs i les previstes al pressupost 2019, l’ajuntament comptarà amb 3 habitatges per poder fer front a casos d’emergència social.

 1. Desenvoluparem el Pla estratègic i potenciarem el comerç local promocionant Llagostera com un destí turístic i gastronòmic.

A banda de les accions de promoció econòmica, les fires temàtiques, les campanyes gastronòmiques, les polítiques de formació per als desocupats i de suport als emprenedors, la borsa de treball o les accions de turisme actiu i de posada en valor del patrimoni natural i històric, cal destacar que dins les accions de foment del comerç i l’emprenedoria, s’implementarà el pla de dinamització comercial que inclou una línia de subvencions per a la obertura i modernització d’establiments comercial, per import de 10.000 euros.

També s’està treballant en la redacció del pla de dinamització comercial, amb el suport del teixit comercial del municipi i el treball en xarxa de la resta d’actors econòmics de Llagostera.

 1. Farem un vial per connectar a peu i en bicicleta l’Avinguda Canigó amb el centre del poble, ampliarem voreres i eliminarem barreres arquitectòniques. Ampliarem l’skate park

El pressupost preveu la redacció del Pla especial i el projecte de passarel.la a l’Avinguda Canigó  i l’ampliació de l’skate park

 1. Millorarem els equipaments esportius

En l’àmbit esportiu es preveu el canvi de gespa artificial i millores en l’enllumenat del camp municipal de futbol  i millores en el condicionament de les zones esportives municipals.

 1. Fiscalitat: Rebaixarem els valors cadastrals del immobles de Llagostera per adequar-los a la realitat i compensar els efectes de la revisió cadastral de l’any 2006

Pel que fa als ingressos, continuem la línia de contenció fiscal amb la que ens vàrem comprometre.

Amb la voluntat de no carregar d’impostos a les famílies en aquests anys de crisi econòmica, l’equip del PDeCAT a l’ajuntament de Llagostera ha fet en els darrers anys un esforç de contenció fiscal molt important. En tota la legislatura no s’han modificat ni l’impost d’activitats econòmiques, ni l’impost de construccions, ni la taxa sobre guals i entrades de garatge, que no es modifiquen des de l’any 2009.

L’IBI s’ha mantingut estable en tota la legislatura, i cal recordar que l’any 2017 es varen abaixar els rebuts de la contribució urbana un 2,2%. L’any 2019 tampoc han pujat per sobre del IPC previst.

Si fem balanç, en el conjunt dels darrers 4 anys, els rebuts de l’IBI a Llagostera han pujat un 1,2%, quan l’IPC acumulat ha estat del 3,4%.

En termes reals, l’IBI d’urbana s’ha reduït i això també es reflexa al pressupost d’ingressos.

La revisió cadastral del 2006 també va estar present en el debat dels pressupostos. Una revisió que va fer que els rebuts del IBI pugessin de forma continuada durant deu anys, arribant a multiplicar per dos o per tres, segons els casos, el que es pagava l’any 2006 i castigant fiscalment a la població de Llagostera en els anys mes durs de la crisi.

Estarem encantats de debatre aquest fet en el plenari de l’ajuntament, mentrestant, animem a que la gent faci la comprovació de com han variat els seus rebuts del IBI des de l’any 2006 fins ara. No hi ha res millor que l’experiència pròpia per donar o treure raons.

Pel que fa a les inversions reals, es preveuen actuacions per un import de 757.010,00 €. (9,4% del pressupost). Cal destacar, per la seva quantia les següents actuacions

 • Pla especial i projecte de passarel.la a l’Avinguda Canigó
 • Millores edificis escoles: Aïllament tèrmic a façanes exteriors de l’escola Lacustària
 • Millores enllumenat: Substitució de línies i llumeneres Led als carrers de l’eixample.
 • Millores d’infraestructures. Reasfaltatge del carrer Maiena.
 • Millores al teatre Casino: Ignifugar l’estructura de la coberta
 • Instal·lació software i equipament informàtic per videoacta
 • Posada en funcionament d’una nau a la deixalleria per al Centre de preparació per a la reutilització.
 • Inversions esports: nou enllumenat i canvi de gespa artificial del camp municipal de futbol i condicionament de les zones esportives municipals
 • Inversions dinamització turística i comercial: senyalització de rutes i espais d’interès turístics
 • Ascensor a l’ajuntament

En resum, el pressupost que hem presentat és social, sostenible, reflecteix els nostres compromisos adoptats al 2015, i és especialment realista.

Realista amb els recursos actuals de què disposem, realista a l’hora d’atendre les necessitats bàsiques de la gent del poble, que han de ser assistencials, però especialment orientats a la formació i l’empoderament de les persones, i realista per que gestiona de forma eficient els nostres recursos econòmics.

Feliç 2019 a tothom!!