Inici General Polítiques socials per no deixar ningú enrere i compromisos complerts

Polítiques socials per no deixar ningú enrere i compromisos complerts

746

En aquest passat ple ordinari d’octubre s’havia de decidir sobre, entre d’altres coses, què fer amb les subvencions de l’Ajuntament per a escolars destinades a cobrir les despeses de casals d’estiu, esport i lleure, activitats extraescolars i material escolar i sortides, corresponents al curs 2021-2022, ja que la demanda va desbordar la previsió inicial de destinar-hi 45.000 €. I no es pot dir que fos per manca de previsió, sinó que aquest any era el segon que es realitzaven però no podíem tenir de referència les subvencions de l’any passat ja que era en plena pandèmia de la covid-19, va ser un any molt anòmal i no es va exhaurir la partida destinada. Aquest any, doncs, de la previsió inicial es va passar a una necessitat de prop de 70.000 € per fer front a tota la demanda.

Hi havia per tant dues opcions. La que contemplava les bases reguladores de la subvenció de reduir proporcionalment les quanties de persona beneficiària, o bé modificar les bases augmentant el crèdit per tal que ningú no en quedés fora. Des del punt de vista polític teníem molt clar que la decisió havia de ser augmentar la partida, ja que d’alguna manera s’estava parlant de deixar o no fora de joc les famílies amb una situació de major vulnerabilitat econòmica, i posava en risc uns dels pilars de la nostra línia política: la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a tots els infants. Els criteris de la comissió tècnica també van anar en aquesta línia i van ser favorables a ampliar el crèdit disponible. Finalment, la proposta va ser aprovada per unanimitat en el ple.

D’altra banda, complint un dels compromisos del nostre programa de govern, es va iniciar el camí per a la creació d’un Consell de la Gent de Pagès i per a l’aprovació del seu Reglament, fruit de la participació de diversos veïns, veïnes i dels grups municipals que van col·laborar en la redacció de dit reglament. Tal com diu l’article 1 del Reglament, “El Consell Municipal de la Gent de Pagès és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, i d’assessorament a l’alcalde i a l’equip de govern de l’Ajuntament per facilitar i promoure la participació ciutadana en els assumptes municipals d’àmbit rural i forestal”. És a dir, és l’òrgan participatiu que ha d’ajudar el govern municipal a aplicar polítiques en els entorns rural i forestal, copsar les seves queixes, demandes i reivindicacions i intentar resoldre-les. Un cop estigui aprovat definitivament, ja de cara a l’any vinent, es convocarà la primera reunió on esperem que puguin estar representats el màxim de veïnats possibles, així com l’ADF, els grups municipals i els productors i productores de Llagostera adscrites al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

També es va aprovar una moció presentada conjuntament per tots els grups del consistori per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal. S’entenen com a morts gestacionals, perinatals i neonatals les pèrdues que es donen durant l’embaràs o al voltant del naixement, cosa que malauradament encara en la nostra societat es considera un tema tabú i no se’n parla obertament. Per això l’Ajuntament de Llagostera es vol posar al costat de les famílies que han de passar aquest tràngol i es compromet a habilitar un espai al cementiri municipal i a elaborar estratègies d’acompanyament per a les persones que han patit una pèrdua en aquestes circumstàncies.

Arran d’una moció que finalment va quedar sobre la taula, tots els grups municipals ens vam comprometre a abordar, sense demagògies, la necessitat de millora de l’Ajuntament en matèria de personal, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu i salarial, del qual som plenament conscients, com hem dit en reiterades ocasions, i que no hem deixat de treballar per solucionar-ho. Pensem però que fora bo que tots els grups municipals hi participessin. Podríem omplir hores i hores de retrets els uns als altres, però amb això no solucionaríem el problema, un problema que afecta el funcionament burocràtic de l’Ajuntament i les propostes polítiques del govern però que de retruc, i que és més important, també influeix en la salut i l’estat d’ànim de les treballadores. Per això ja ens hem emplaçat a una primera reunió per abordar el tema.

Altres punts van ser una modificació de crèdit per a la residència Josep Baulida i la renovació dels i les membres no electes al Consell Social Municipal, que es van aprovar sense més transcendència.