Inici Política i Societat Ple ordinari del mes d’octubre del 2018

Ple ordinari del mes d’octubre del 2018

1885
Llagostera. Ajuntament de la vila.

Ni Castanyada, ni Halloween. La nit del 31 d’octubre a Llagostera es va celebrar el ple ordinari. Malgrat que ni la data, ni el temps (plovia a bots i barrals) acabessin d’acompanyar, entre el públic hi havia força cares noves i això (digueu-me malpensada) em porta a una conclusió: s’acosten les eleccions municipals. Bé o potser era perquè entre els punts de l’ordre del dia n’hi havia un d’important: la modificació inicial de les ordenances fiscals per a l’any 2019.

En aquest sentit, el regidor d’Hisenda, Ramon Soler, va ser l’encarregat d’explicar-les. Des de l’equip de govern s’aposta per donar continuïtat a la política de contenció fiscal, de manera que s’ha optat per no modificar la majoria dels impostos. Segons va explicar Soler, l’IBI d’un habitatge urbà patirà un increment de l’1,5%. La voluntat de l’Ajuntament és no carregar d’impostos i, per aquest motiu, des de l’any 2009 no s’han modificat els impostos d’activitats econòmiques, l’impost de construccions o el de guals. La taxa de la llar d’infants sí que s’ha vist incrementada en un 10%.

Pel que fa a la recollida d’escombraries, es continuarà amb el sistema de bonificacions. Segons Soler, un habitatge urbà que faci la recollida selectiva correctament i tregui el cubell d’orgànica 48 cops l’any i el d’envasos 40, gaudirà d’una bonificació del 30% del rebut.  A aquesta bonificació se n’hi poden sumar d’altres com les reduccions als jubilats, per compostatge casolà o per ús de la deixalleria. Totes varien en funció del tipus d’habitatge i es pot arribar a assolir una bonificació màxima del 40%.

Des d’ALL, David Parron va mostrar la opinió del seu grup en referència a tres de les ordenances. Per una banda, en relació a l’IBI, Parron va comentar que no troben que l’augment sigui significatiu i va proposar apujar l’IBI d’aquells habitatges en els quals no hi viu ningú, per tal de fomentar el lloguer. Des de l’Administració es podria posar un recàrrec del 50% en l’IBI dels habitatges buits i oferir als propietaris la possibilitat de posar-los a la borsa de lloguer social. D’altra banda, referent a la recollida d’escombraries, des d’ALL creuen que s’hauria d’apostar per un sistema de bonificació per aquells que generen menys residus i no per aquells que realitzen més aportacions, com s’està fent ara. L’objectiu de la Unió Europea és acabar prohibint els plàstics d’un sol ús, de manera que a la llarga s’haurà d’acabar replantejant el sistema de bonificacions i més valdria començar a buscar solucions. Una de les que proposen des del grup és regular les aportacions en funció del nombre de persones que viuen a cada habitatge. Finalment, referent a la Llar d’Infants creuen que l’error ha estat no haver pujat la taxa en els darrers anys i fer-ho ara tot d’un cop. A més, troben que hagués estat un bon moment per implantar la tarificació social.

Pel que fa el grup d’ERC, Toni Navarro va lamentar que abans de presentar les ordenances no es parlin amb els col·lectius afectats. Va posar per exemple la taxa de la llar d’infants. Pocs dies abans s’havia reunit el Consell de Participació de les Llars d’Infants i allà no es va comentar amb les famílies que es plantejava l’apujada del 10%. També creuen que hagués estat un bon moment per implantar la tarificació social i va reclamar algun tipus de descompte per aquelles famílies que tenen més d’un nen a la mateixa llar. Pel que fa al tractament de residus, ERC està d’acord amb ALL amb l’objectiu d’aconseguir el mínim de residus. Des del grup plantegen que una bona opció seria bonificar aquells comerços que apostin per reduir els residus fomentant, per exemple, la venta a granel o la desaparició dels envasos. A més, des d’ERC troben injust que els habitatges on encara no es fa el servei porta a porta (urbanitzacions, zones de pagès) no pugui tenir bonificacions i reclamen la implantació d’elements tecnològics que ho facin possible. Finalment, Navarro també va fer esment a que s’hauria de revisar les ordenances esportives.

Finalment, la modificació inicial de les ordenances fiscals per a l’any 2019 van ser aprovades amb el vot a favor del PDeCat i en contra d’ERC i d’ALL.

Altres punts de l’ordre del dia

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera també va aprovar el model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local, amb el vot a favor del PDeCat i d’ERC i l’abstenció d’ALL.

Un altre punt de l’ordre del dia que es va aprovar va ser el de donar suport a la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO, amb els vots a favor dels regidors del PDeCat i d’ALL i l’abstenció d’ERC. El ple també va ratificar el decret d’Alcaldia 1131/2018, de 5 d’octubre, d’esmena dels errors materials dels Plecs aprovats amb el vot a favor del PDeCat i d’ERC i en contra d’ALL.

D’altra banda, la moció presentada pel grup municipal d’ERC, en relació al desplegament de banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona no va prosperar ja que va comptar amb el vot en contra del PDeCat i els vots a favor dels regidors d’ERC i d’ALL.

La Junta de Portaveus, reunida abans de la celebració del ple, va acordar incorporar dues mocions d’urgència a l’ordre del dia. La primera va ser presentada de forma conjunta pels tres grups municipals i es tractava sobre una moció de l’Associació de Municipis per la Independència per mostrar el ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018. Aquesta va ser aprovada amb el vot favorable de tots els regidors de l’Ajuntament de Llagostera. La segona, presentada pel PDeCat en relació a la subvenció a les llars d’infants municipals també va prosperar amb el vot a favor de tots els regidors. Aquesta reclama a la Generalitat que recuperi la subvenció de 1.800 euros per alumne del curs 2009-2010 a les llars d’infants, que s’ha reduït fins als actuals 875 que atorga la Diputació. En la moció es recorda que la reducció d’aquesta ajuda afecta la sostenibilitat d’aquest servei, posant en perill la seva continuïtat  i obligant a l’Ajuntament a fer front al 54% del seu cost.

Informes d’alcaldia

En aquesta ocasió, a l’apartat d’informes d’alcaldia, l’alcalde va ser l’únic que va prendre el torn de paraula per explicar dues gestions. La primera estava relacionada amb l’ACA, que havia demanat a l’Ajuntament saber quines actuacions s’estaven realitzant per solucionar el problema del Rec Madral. Santamaria va explicar que el problema de La Canyera s’està solucionant ja que li han tret la gestió i ho està fent la pròpia Junta de Compensació. Pel que fa la connexió amb Selva Brava i Font Bona s’estan fent una sèrie de gestions, malgrat que ja està preparada.

La segona gestió que va explicar Santamaria estava relacionada amb el Pla de barris. A l’actualitat, la Generalitat de Catalunya deu a l’Ajuntament de Llagostera 1.700.000 euros. Des del Departament corresponent s’ha dit que una part ja està reconeguda i que es mirarà d’incloure l’altra per pagar-ho tant aviat com sigui possible. No obstant això, l’alcalde va informar que també s’ha demanat ajuda a la delegació territorial de Girona per poder solucionar el problema.

La resta de regidors van manifestar que no tenien cap novetat per comentar respecte les seves regidories.