Inici Política i Societat Ple ordinari del mes de gener del 2019

Ple ordinari del mes de gener del 2019

1827

Primer ple de l’any 2019, un any que s’espera “mogut” pel que fa a la política municipal. Independentment dels resultats del proper 26 de maig a les urnes, Fermí Santamaria deixarà de ser l’alcalde de Llagostera, ja que no es presenta a la reelecció.

El punt de l’ordre del dia que més controvèrsia va generar va ser la modificació de l’Ordenança fiscal número 28 en relació a la taxa dels plafons publicitaris del pavelló municipal d’esports, que es va aprovar amb el vot a favor del PDeCat i en contra d’ERC i d’ALL. El regidor d’esports, Jesús Malagón, va explicar que el sentit de la modificació de l’ordenança era igualar les condicions de la publicitat del camp de futbol i la del pavelló. Fins al moment, la publicitat del camp de futbol té la possibilitat que se’n faci un ús privatiu, és a dir, els clubs la gestionen, mentre que al pavelló això no passava. Malagón va explicar que a la última reunió del Consell d’Esports es va parlar del tema i com que els presents van manifestar que estaven d’acord amb la modificació, per això es portava al ple per aprovar-la. Per tant, les entitats esportives que vulguin fer ús d’aquests espais de publicitat hauran de demanar l’ús privatiu a l’Ajuntament.

Després de l’exposició del regidor, va ser David Parron (ALL) qui va prendre el torn de paraula. Parron va manifestar que la modificació no els agrada tal i com està plantejada. Malgrat que iguala la publicitat del pavelló amb la del camp de futbol, des d’ALL creuen que hi ha una desregularització: podria haver-hi competència entre clubs ja que al no fixar el preu, l’empresa que es vulgui anunciar acabarà pagant per l’oferta més baixa. Parron va manifestar que veurien bé que ho gestionés cada club, però que la distribució d’espais i els preus es gestionés des de l’Ajuntament. A més, des d’ALL pensen que podria donar-se el cas que enguany un club (per exemple el bàsquet) demanés 20 plafons i que un altre (per exemple el Taekwondo) cap, però que la situació podria canviar al cap d’un any i es preguntava què passaria si l’any que següent el Taekwondo en vol demanar 5 i no en queda cap. O si sorgeix un club nou.

En el seu torn de paraula, el regidor d’ERC, Toni Navarro, va afegir un altre element que no acabava de veure clar, a banda dels que ja havien mencionat des d’ALL. Navarro va preguntar al regidor d’esports què passava amb aquells clubs que formen part del Consell però que no practiquen la seva activitat ni al pavelló ni al camp de futbol, com per exemple el Club BTT o la petanca: podrien disposar de plafons de publicitat? En cas afirmatiu, a on? Al pavelló o al camp de futbol?

En el seu darrer torn d’intervenció, Malagón va recordar que a l’equip de govern ja els semblava bé com estava l’ordenança fins al moment i que si s’ha decidit canviar és perquè ERC va treure el tema en una junta del Consell d’Esports. Finalment, l’alcalde Fermí Santamaria va intervenir proposant a l’oposició que presentessin els diversos punts esmentats durant el període de 30 dies per al·legacions.

Altres punts de l’ordre del dia

Entre la resta de punts de l’ordre del dia, el ple va aprovar per unanimitat el resum numèric del padró d’habitants a 01/01/2018, amb la xifra de 8.297 habitants.

Així mateix, el ple també va aprovar la urgència de tres punts inclosos dins dels acords d’urgència. D’una banda, es va aprovar declarar la caducitat dels expedients ref.LLISTAT ANNEX: 89DBC100  Exp. núm. 2019/39 amb els vots a favor del PDeCat i en contra d’ERC i d’ALL. En aquest sentit, també va sorgir una mica de polèmica ja que el regidor d’ALL, David Parron, va manifestar que a la seva manera de veure es tractava d’un cas molt greu ja que les sancions prescrites eren una sèrie d’expedients que ja havien caducat anteriorment i que durant el ple del desembre del 2017 hi va votar a favor amb l’esperança que es podria tornar a incoar un expedient sancionador. Parron va recordar que s’ha de tenir més cura a que els expedients sancionadors no caduquin i que si una persona no hi arriba per càrrega de treball, se li ha d’encarregar a una altra, ja que per ell, de no fer-ho, és una negligència per part de l’administració.

Des d’ERC, Toni Navarro també va ressaltar la gravetat de l’assumpte, per 2 motius: perquè l’ajuntament perd la oportunitat de cobrar aquestes sancions (900 euros) i pel propi motiu de les sancions, relacionades amb passejar gossos perillosos sense cap tipus de protecció, així com deixar la porta oberta d’una parcel·la on hi havia els animals deixats anar.

A continuació va ser el torn de l’alcalde, Fermí Santamaria, que va voler aclarir que el problema és que el cos de la policia municipal no disposa de suficient personal administratiu i per aquest motiu s’han derivat la gestió de les sancions a l’organisme Xaloc. Així mateix, també s’està mirant si és possible que algun dels policies que hi ha a l’actual plantilla pot ajudar en tasques administratives.

Per altra banda, el ple també va declarar la caducitat de l’expedient en matèria de gossos perillosos, núm. 2019/39, amb els vots favorables del PDeCat i  d’ALL i en contra d’ERC. En aquest cas, David Parron (ALL) va demanar que es tornessin a incoar els expedients sancionadors ja que malgrat haver caducat, aquestes infraccions no han prescrit. L’alcalde va dir que se’n faria un seguiment.

Finalment, el ple va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Gironès dins el programa “Treball i Formació 2018” amb el vot a favor de tots els regidors. Aquest programa permetrà la contractació de 2 peons de brigada (6 i 12 mesos respectivament) i un agent cívic (6 mesos).

Pel que fa la moció presentada per ERC en relació a la modificació del contracte de lloguer del carrer Major núm.11 (Can Muntaner), aquesta va prosperar amb els vots a favor d’ERC i d’ALL i l’abstenció del PDeCat. ERC va explicar que presentaven la moció perquè en el seu moment, el regidor de cultura va dir que el cost de l’aigua i de la llum del local llogat (Can Muntaner) anirien a càrrec de l’arrendador, malgrat que el plec de clàusules diu el contrari, de manera que obliga a l’ajuntament a assumir el cost de l’aigua i la llum. Malgrat que fins al moment no s’ha hagut de pagar, ERC demanava que aquest tracte de paraula quedés per escrit per tal que el propietari no pogués reclamar-ho més endavant.

El regidor de cultura, Josep Aliu, va aclarir que efectivament el tracte s’havia fet de paraula i que al redactar-se un contracte de lloguer tipus no hi constava. No obstant això, Aliu va explicar que s’havia parlat amb el propietari i aquest estava d’acord en fer un annex i deixar-ho per escrit. Finalment, des d’ALL, David Parron va manifestar que li semblava correcte que tot quedés per escrit, ja que a vegades “les paraules se les emporta el vent”.

Informes d’alcaldia

A l’apartat d’informes d’alcaldia, Fermí Santamaria va comunicar que les obres del carrer Constància ja havien finalitzat i que la càmera instal·lada està en període de prova. Així mateix, va informar que també s’havia acabat la capa de asfàltic instal·lada darrera del Puig Cadiretes i que es continuen fent gestions amb la Generalitat tant pel tema de la rotonda de l’entrada al municipi (Casa Blanca), com pel deute pendent del Pla de barris.

Finalment, Santamaria va voler informar sobre la querella presentada per Rec Madral contra l’alcalde de Llagostera, la Junta de Compensació, la constructora i Aqualia. En aquest sentit, Santamaria va deixar clar que “tinc la consciència ben tranquil·la perquè no he fet res que estigui fora de les meves competències com a alcalde”. Així mateix va aclarir que totes les actuacions han estat assessorades pel secretari de l’ajuntament després que aquest hagués  consultat a un advocat especialista en temes d’aigües. Fermí Santamaria va explicar que el proper dijous 7 de febrer declararia a Girona amb la “satisfacció personal d’anar-hi per defensar els interessos de la gent del meu poble: que el subministrament de l’aigua sigui el millor possible, així com donar solució a un problema que fa temps que s’arrossega”.