Inici Política i Societat Ple ordinari del mes de febrer del 2019

Ple ordinari del mes de febrer del 2019

2564

Segon ple de l’any sense gaire temes a tractar més enllà de donar compte de l’informe d’Intervenció sobre l’obligació de subministrament d’informació pressupostària de l’exercici 2018. En aquest sentit, el secretari va informar que en relació a l’informe de morositat, el període mitjà del termini de pagament va ser de: 1r trimestre: 34 dies (Ajuntament), 23 (Residència Josep Baulida); 2n trimestre: 29 i 17; 3r trimestre: 33 i 17; 4t trimestre: 49 i 24. En relació al període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb els càlcul de la disposició transitòria única del Real Decret 635/2014: 1r trimestre: 2,60 dies; 2n: 12,13 dies; 3r: 20,13 dies; 4t: 30,72 dies. Finalment, referent a l’execució pressupostària, en cap dels 4 trimestres es va complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Informes d’alcaldia

A l’apartat d’informes d’alcaldia, l’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, va informar de diversos punts. D’una banda, va explicar que la Generalitat havia reduït el deute amb l’Ajuntament de Llagostera en referència al Pla de barris. Concretament la Generalitat ha pagat 770.000 euros dels 1.200.000 euros pendents.

D’altra banda, l’alcalde va comunicar la finalització de les obres d’instal·lació d’un mur de gabions de pedra per evitar esllavissades al carrer Ramal. També va informar que ara mateix està pendent l’aprovació del preu de l’aigua per l’empresa gestora de La Canyera, que es farà per Ple però es vol tenir prèviament la documentació perquè l’oposició la pugui analitzar.

Finalment, Santamaria va explicar que ja havia assistit a la prèvia del judici referent a la denúncia del Rec Madral per la gestió de l’aigua.

Precs i preguntes

A l’apartat de precs i preguntes el regidor d’Alternativa per Llagostera, David Parron, va demanar com estaven les negociacions per construir la rotonda de la Casa Blanca. L’alcalde va explicar que a finals de març tenen una reunió amb la Generalitat per tal que els expliquin com s’ha acabat de definir el projecte, així com el termini d’execució de les obres.

Per part d’Esquerra Republicana, Toni Navarro va  preguntar si l’acord amb el propietari del mòdul instal·lat al camp de futbol s’havia fet per escrit i quines despeses ha comportat. L’alcalde va explicar que aquest mòdul es trobava abandonat en un terreny abandonat i que per evitar mals majors van decidir traslladar-lo al camp de futbol, ja que feia falta per guardar material. No tenien coneixement de qui n’era el propietari però aquest es va acabar posant en contacte amb l’Ajuntament per telèfon i van arribar a un acord: mentre ell no el necessités, l’Ajuntament en podia fer ús. El consistori es va comprometre a fer-hi uns arranjaments a canvi de no pagar cap lloguer.

ERC també va demanar perquè l’Ajuntament havia hagut de pagar el condicionament d’un tros de vorera al carrer Panedes per tal que un veí pogués entrar el cotxe en un garatge amb gual. Santamaria va explicar que va ser una errada del consistori ja que en el moment de marcar les entrades de garatge al projecte de les obres de la carretera, aquesta els va passar per alt.

Una altra de les preguntes formulades per Navarro va ser perquè encara no s’havia retirat el fibrociment abocat a sota el pont de Can Cassoles. Fermí Santamaria va admetre que no recordava que ho haguessin dit en el darrer ple, però que ja es retirarà.

Esquerra també va tornar a preguntar per l’estat de la factura de l’aigua de La Canyera. En aquest sentit, l’alcalde va explicar que dels 17.000 euros que facturava Rec Madral, la major  part era en referència al cànon de l’ACA. Després de presentar una reclamació a l’ACA la factura havia quedat en 4.000 euros.

El regidor d’ERC també va demanar com havia quedat el tema de les bonificacions de les escombraries. El regidor de Medi Ambient, Xavier Vilella, va informar que a aquells que tenien el rebut domiciliat per banc ja se’ls hi havia abonat i els que paguen la taxa a l’oficina se’ls hi descomptaria de l’impost del 2019. Vilella va explicar que dels 3.289 habitatges que podien aconseguir bonificació pel servei porta a porta, gairebé un 40% l’havien aconseguit: 1.274 habitatges s’ha bonificat el 30% i 12 habitatges el 15%.

Navarro també va demanar al regidor d’Hisenda si la liquidació econòmica ja estava acabada i com havia quedat el saldo. Ramon Soler va remarcar que tal i com havia dit el dia de l’aprovació del pressupost, no és cert que hi hagi més ingressos que despeses, que la liquidació serà positiva en 798.000 euros i que se’n donarà compte en el proper Ple.

Finalment, per part del públic hi va haver dues preguntes, una referent a una problemàtica d’una granja i la pudor que desprèn i l’altra en relació a un gos perillós a la zona de Can Gotarra.