Inici Política i Societat Ple ordinari del mes de desembre del 2018

Ple ordinari del mes de desembre del 2018

1644

El que es podria considerar el Ple més important de l’any es va celebrar el dimecres 19 de desembre, a les portes de les festes de Nadal. La importància del ple venia marcada pel que havia de ser l’únic punt de l’ordre del dia: l’aprovació del Pressupost General i la Plantilla de Personal per a l’any 2019, que es va aprovar amb el vot favorable del PDeCat i en contra d’ERC i d’ALL.

L’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, va recordar que es tractava de l’últim Pressupost que portaria la seva signatura i va demanar als regidors que no allarguessin les seves intervencions més del temps establert: una primera ronda de 30 minuts per l’equip de govern i 20 per cada partit a l’oposició; una segona de 35 i 15 respectivament i un torn final de tancament de 5 minuts per l’equip de govern.

La primera ronda la va obrir el regidor d’Hisenda, Ramon Soler. Malgrat que Soler disposava de 30 minuts per explicar la proposta de Pressupost que portaven al Ple, el regidor va utilitzar-ne poc més de la meitat per resumir-lo, en una intervenció que va aprofitar per fer balanç de la legislatura i que va deixar un regust d’inici de campanya electoral. Soler va explicar que el pressupost propi de la corporació pel 2019 puja a 8.037.210€, que consolidat incloent-hi la Residència Josep Baulida és de 9.302.210€. Segons el regidor, el pressupost “és fiable, realista i respon a les necessitats de la gent de Llagostera”.

Per Soler, el pressupost de 2019 és continuista (-0,8% respecte 2018) i permet mantenir un alt nivell de prestació de serveis en el que serà el primer any post Pla de barris (només resten 130.000 euros del projecte per invertir). Segons el regidor d’Hisenda, durant el 2019 es mantindran els programes formatius, dedicant-hi el 15% del pressupost total (1.217.640 euros) a través de les àrees d’educació, acció social, promoció local i joventut i noves tecnologies.

Soler també va destacar altres actuacions emmarcades en el pressupost com el manteniment de l’Oficina d’Habitatge (fins ara depenent del Pla de barris), la implementació d’un pla de dinamització comercial (incloent-hi una línia de subvencions per l’obertura i modernització d’establiments comercials per un import total de 10.000€),  el projecte de connexió de l’Avinguda Canigó amb el centre del poble o la renovació de la gespa artificial del camp de futbol, entre d’altres. En el capítol d’inversions també va esmentar la millora de l’enllumenat als carrers de l’eixample, l’aïllament tèrmic de la façana de l’Escola Lacustària, els treballs per ignifugar l’estructura de la coberta del teatre del Casino o la posada en funcionament d’una nau a  la deixalleria per establir-hi un centre de preparació per a la reutilització.

Finalment, Soler va explicar que durant els darrers 4 anys s’ha mantingut la contenció en l’apujada d’impostos, de manera que alguns no s’han tocat (com la taxa de guals o l’impost de construccions) i d’altres, com l’IBI, ho han fet un 1,2%.

A continuació va ser el torn del regidor d’ALL, David Parron, que va fer ús dels seus 20 minuts per repassar els punts del pressupost que no agraden al seu grup. Parron va destacar que s’ha pressupostat un augment significatiu dels ingressos en multes de trànsit (al pressupost de 2019 es preveu recaptar 120.000€ vers els 60.000 previstos el 2018). El regidor d’ALL suposava que aquest increment es devia al radar mòbil del que disposa la Policia Local però va recordar que hi ha altres tipus de sancions que seria bo aplicar per tal de prevenir incendis o per temes de salubritat com, per exemple, als propietaris de parcel·les descuidades o de piscines sense netejar.

ALL també va destacar que al pressupost hi ha una partida de taxes per ús d’instal·lacions esportives (5.500€) tot i que fa dos anys que s’està pressupostant i al final no s’acaba recaptant cap import en aquest concepte. Un altre punt esmentat per Parron va ser en relació a la despesa de personal de l’Ajuntament. El regidor va destacar que a l’àrea de Promoció Local la despesa de personal pujarà un 82% i a Cultura un 33%. Per ells, l’àrea per la que s’hauria d’apostar és Acció Social, ja que actualment la tècnica municipal que s’encarrega de temes socials també ho fa d’igualtat, acollida i habitatge, acumulant una sobrecàrrega de treball.

Parron també va voler remarcar que la despesa tècnica de l’Oficina d’habitatge disminueix un 80% en aquest pressupost, de manera que no es donaran els mateixos serveis que es donaven fins ara. També veuen necessari que a l’hora de convocar subvencions caldria que s’establissin uns criteris clars i objectius, amb barems transparents cosa, que al seu entendre, no està passant a l’actualitat.  Finalment, en el capítol d’esports, des d’ALL creuen que hi ha inversions que haurien de passar per davant del canvi de gespa artificial com, per exemple, obres per arreglar les goteres i les dutxes del pavelló.

L’últim en prendre la paraula va ser el regidor d’ERC, Toni Navarro. Navarro va començar fent un balanç del pressupost de l’any anterior (2018), en el qual 2 de cada 3 partides han augmentat la despesa per sobre del previst. Així mateix, de les 32 actuacions previstes, 8 no s’han executat (25%). Un altre punt qüestionat del pressupost anterior va ser l’eficàcia de la funció recaptadora de Xaloc, així com de l’eficàcia de l’Ajuntament de reclamar el que corresponia. Per posar dos exemples, Navarro va citar la falta d’expedient sancionador a l’empresa de recollida de residus, així com la de neteja, per no complir els compromisos contractuals.

En relació al pressupost de 2019, ERC també va destacar l’increment d’algunes taxes ja que segons l’Informe econòmic i financer s’apujaran les taxes de construcció i es doblaran les infraccions de trànsit. Així mateix, Navarro també va demanar que s’hauria de revisar el concepte de despeses jurídiques, ja que l’Ajuntament té un gran nombre de recursos i cada any es pressuposta 3.000 i a la realitat s’acaba  gastant molt més, diners que han d’estirar-se d’altres partides (durant 2018 es van gastar 15.365€ i durant 2017, 16.847€). Finalment des d’ERC també van recordar el que ja han parlat altres vegades, el sobrecost afegit de l’externalització de serveis que podrien fer-se des de l’Ajuntament.

Segona ronda d’intervencions i tancament

Soler va aprofitar els 35 minuts del seu segon torn d’intervenció per recordar que una de les inversions més importants previstes en el pressupost són les millores en equipaments esportius, incloent el camp de futbol però també el pavelló i el polivalent. Pel regidor d’Hisenda, no val la pena discutir partides que representen un percentatge petit del pressupost (el cas dels serveis jurídics) ja que l’estat de liquidació del pressupost és de superàvit i no hi ha motiu per preocupar-se.

Finalment, Soler va llegir un tros de l’acta del Ple de l’Ajuntament de Llagostera del 27 de setembre de 2006, quan Toni Navarro era regidor d’Hisenda, concloent que la revisió cadastral de la que parava va ser un “regal enverinat” de 10 anys per l’actual equip de govern.

A la seva segona intervenció, David Parron va voler continuar amb els punts que ALL no veia bé del pressupost. Des d’Alternativa no els sembla bé que es destinin 45.000€ en la redacció del Projecte i del Pla Especial de connexió de l’Avinguda Canigó amb el carrer Almogàvers. Si a aquests 45.000€ se li sumen els 10.000€ gastats en l’avantprojecte i els 280.000€ previstos de les obres s’estarien gastant 350.000€ en una obra que en teoria és provisional. Per ALL, si es gasten aquests diners voldrà dir que serà l’adéu definitiu al projecte d’urbanització d’aquell sector.

Toni Navarro va utilitzar els seus darrers 15 minuts per contestar a Ramon Soler. Primer, li va recordar que en converses en privat ell li havia dit que l’Ajuntament  de Llagostera sempre havia tingut grans regidors d’Hisenda, fet que semblava que l’incloïa. Després, Navarro va dir que no volia convertir els plens en debats electorals i va convidar a Soler a fer un debat sobre l’evolució de l’IBI fora del Ple, convidant a El Butlletí a organitzar-lo. Finalment, Navarro va recordar que aquest pressupost ha estat aprova per un equip de govern que el desenvoluparà parcialment i que seria bo que al mes d’abril o juny (al maig hi ha eleccions municipals) l’equip de govern sortint en fes un balanç.

El regidor d’hisenda, Ramon Soler, va ser l’encarregat de tancar el debat recordant que el pressupost aprovat és coherent amb tot el que s’ha fet en els darrers anys.

Altres punts de l’ordre del dia

El Ple va aprovar la urgència de dos punts que van ser incorporats a l’ordre del dia. D’una banda el Ple va aprovar delegar a l’alcaldia l’expropiació d’uns terrenys que han de permetre la instal·lació d’una canonada per fer la connexió de Vidreres amb el Pasteral, amb els vots favorables dels regidors del PDeCat i l’abstenció d’ERC i d’ALL. D’altra banda, el Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada de forma conjunta pels tres partits polítics per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i per donar suport als presos polítics en vaga de fam.

Informes d’alcaldia

En aquesta ocasió, a l’apartat d’informes d’alcaldia, l’alcalde Fermí Santamaria va recordar que la presentació del llibre del Pla de barris, prevista pel 21 de desembre, s’aplaçava a una nova data (11 de gener). També va explicar la seva visita al subdelegat del Govern d’Espanya per reclamar-li els pisos que està ocupant a l’actualitat la Guàrdia Civil a l’antic “cuartel”. El subdelegat va dir que parlaria amb el coronel del cos a Girona, que seria qui hauria de decidir què passa finalment.

L’alcalde també va anunciar que s’estaven acabant de fer els últims retocs al carrer Constància, així com que s’han tallat uns arbres al Passeig perquè estaven malalts. Un altre dels temes dels quals va informar l’alcalde és dels problemes que presenta l’enllumenat públic: hi ha un quadre elèctric que salta quan hi ha humitat i deixa el centre del poble sense llum. Santamaria va explicar que s’està reparant i que properament es canviarà part de l’enllumenat per Led.

Finalment, l’alcalde va explicar que es farà un rec asfàltic a un camí de terra darrera de l’escola Puig de les Cadiretes en el qual hi ha molt de fangueig, així com s’instal·larà un mur de gabions al carrer Canalejas (entre la rotonda de Can Bernis i la Casa Blanca) on hi hagut despreniments de terra, actuació que també es farà al puig on hi ha el dipòsit de l’aigua prop de  l’escola Lacustària (entrada d’Educació Infantil). Aquella zona també s’arreglarà el camí que connecta amb el carrer Lleó I.