Inici Política i Societat Ple del 28 d’octubre de 2020

Ple del 28 d’octubre de 2020

1069

Malauradament, el ple d’octubre ha recuperat un format al qual no volíem retornar. La situació provocada per la segona onada de la COVID ens obliga de nou a fer trobades telemàtiques, sempre difícils de seguir per part del públic, que no pot assistir presencialment al ple. Esperem que el sacrifici personal i econòmic d’una gran part de la ciutadania i l’actitud responsable de tots nosaltres ajudi a pal·liar aquesta situació.

El ple d’octubre, farcit de propostes com a demostració de la feina de l’equip de govern de què formem part, tenia com a punt important l’aprovació inicial de les ordenances fiscals. Abans de tractar aquest punt, comentarem la resta de propostes portades a ple.

Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP)

L’objectiu que des de l’equip de govern perseguim amb aquesta nova iniciativa conjunta és, en un futur, poder disposar d’una xarxa elèctrica pública que aposti per un model energètic, just, democràtic i sostenible, lluny del monopoli de les grans empreses del sector. Com a equip de govern, vam formar part de les primeres reunions constituents de l’associació, i per tant serem part activa d’aquest moviment.

Zona de pàrquing a prop del nucli antic.

Una de les preocupacions del grup d’Esquerra, manifestada en el seu programa electoral, és trobar solucions als problemes d’aparcament al poble (“Treballarem per resoldre la manca de places d’aparcament, tant a la zona centre com al nucli antic”, dèiem al nostre programa). Amb aquest objectiu, compartit pels socis de govern de CUP-Alternativa, hem millorat els  espais d’estacionament de la plaça retirant els obstacles que no permetien un ús còmode de les places, estem treballant per una solució a la zona del passeig i, com a proposta del ple que estem comentant, s’ha aprovat el lloguer d’un solar entre el carrer Albertí i el carrer Girona per habilitar-lo com a pàrquing públic que doni solucions a les mancances detectades al nucli antic i de la zona que l’envolta.

Aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2021.

Les ordenances fiscals són un mecanisme de generació de fons que permetin adoptar actuacions per a l’any en què s’apliquen, però s’han de fer pensant en polítiques d’ajuda als sectors més desafavorits, a la col·laboració amb els sectors productius i com a defensa del medi ambient. Els canvis que es proposen per a l’any 2021 van en aquesta línia.

L’Impost de Béns Urbans manté el nivell impositiu. El que es fa en aquest cas és millorar el redactat pel que fa als habitatges buits, per tal de poder fer efectiu l’increment en un 50% de la quota als habitatges que, mantenint-se desocupats, no col·laboren a pal·liar el greu problema en què es troben els joves i la població en general.

L’impost d’obres s’ha regularitzat a l’alça. Malgrat l’increment des del 2,6 al 3% de l’impost,  ens situem a la banda baixa respecte a la resta de pobles, que en molts casos arriben al màxim permès, del 4%.

Pel que fa a la taxa per la prestació de serveis de la policia, fins ara no es cobrava a entitats privades de fora del poble que necessitaven d’aquests serveis. Amb la modificació proposada, de cara al 2021 sí que se’ls aplicarà la taxa, sempre que no siguin entitats sense ànim de lucre.

La taxa per a la recollida i tractament d’escombraries puja de cara l’any 2021 per fer front a l’increment de la despesa provocat, d’una banda per decisions alienes a la nostra gestió i d’altra per canvis que plantegem. 

El conveni regulador dels treballadors que fan el servei de recollida no és el del sector a què pertanyen i per tant, estan cobrant menys del que els pertocaria. Com a ajuntament d’esquerres, creiem de justícia regular aquesta disfunció. 

Una altra de les raons que encareixen el servei en el seu conjunt és la taxa de deposició a l’abocador, que creix exponencialment (enguany un 12%) i que fa que els costos augmentin. 

Per altra banda, les peticions d’alguns llagosterencs, i l’objectiu de millora del servei, ens obliga a plantejar una sèrie d’actuacions que incrementen els costos i que volem implementar l’any 2021 amb un increment del porta a porta a les urbanitzacions i veïnats. En cada cas aquest porta a porta es farà de manera diferent, i ja tindrem ocasió de parlar-ne més endavant.

Per tots aquests motius, ens veiem obligats a incrementar la taxa de recollida d’escombraries, tot i mantenir les ajudes i bonificacions a sectors més desfavorits i als que facin una bona gestió que ajudi a reduir el cost total del servei. Des de l’equip de govern seguim apostant per la reducció de residus. Arribar a aquesta fita és responsabilitat de tots. Segurament hem de fer una revisió dels nostres hàbits de consum, apostar pels productes a granel, portar els nostres propis envasos de casa, escollir el producte també en funció de l’envàs, etc. Perquè la gestió de residus és cara, però ho és molt més si no es fa ben feta. És important que cada vegada entrin menys camions de rebuig a Solius, perquè els impostos que ha de pagar l’ajuntament per aquest concepte s’aniran apujant any rere any.

La majoria de famílies accedeixen a les bonificacions per la seva participació activa en la recollida selectiva, altres poden gaudir d’algun dels altres descomptes. És per això que entenem que són poques les famílies que per la seva “deixadesa” han de pagar la quota sencera.

Al mercat municipal hi ha una bona part de parades que tenen la consideració d’eventuals. Aquestes, a diferència de les parades fixes, tenen una taxa superior que no veiem justificada. Per aquest motiu s’han equiparat les dues taxes, rebaixant el cost afegit de les eventuals.

Totes aquestes modificacions van ser aprovades pel ple. Comença ara un període d’exposició pública en què tots vosaltres podeu formular les al·legacions que considereu convenients.

Altres punts tractats pel ple

Els punts comentats fins ara són els de més repercussió. S’han debatut altres, com els dies d’obertura de grans superfícies, la modificació puntual del conveni de col·laboració entre policies limítrofes o modificacions de plantilla. També s’han debatut propostes que els companys de l’oposició han portat a consideració.

El PSC va presentar una moció en relació als vehicles de mobilitat personal. El que es pretén amb aquesta moció és regular la normativa d’ús pel que fa a aquest tipus de vehicles (patinets, hoverboards…). El conjunt de grups vam votar a favor d’aquesta moció, que ens compromet a intentar fer la regulació en un termini d’un any aproximadament.

El mateix grup del PSC va presentar una moció sobre temes de salut. Davant les mancances i inconcrecions de la proposta, vàrem proposar de deixar-la sobre la taula amb l’objectiu de presentar-ne una que ens satisfés a tots.

Junts per Llagostera van presentar una moció perquè es convoqui el Consell de Salut. L’equip de govern, tenint en compte que properament està previst de convocar-lo, va votar a favor, i la moció es va aprovar per unanimitat.