Inici General Ple de maig de 2020

Ple de maig de 2020

1612

El passat 27 de Maig vàrem tenir el darrer plenari del consistori novament telemàtic, connectat al món virtual a través del youtube.
Coincidint amb la declaració de dol de 10 dies per les víctimes de la Covid-19, la més llarga de la història de la democràcia, vàrem dedicar 1 minut de silenci per respecte a les víctimes i per donar suport a les famílies que malauradament han perdut algú aquestes darreres setmanes.
Iniciant amb la incorporació d’un nou regidor al Grup Municipal de JuntsxLLagostera, degut a una baixa per motius personals, a qui voldríem agrair la seva tasca durant aquest any per treballar pel municipi, donem la benvinguda al nou regidor desitjant-li sort i encerts.
Un ple on hi havia dos punts a aprovar, que ja anticipem que varen ser aprovats unànimement.
El primer punt, concedir el 95% de bonificació de l’ICIO (impost sobre instal·lacions, construccions i obres) per l’instal·lació d’unes reixes en un habitatge al carrer St. Pere.
Un habitatge d’interès municipal com així contempla el PEPPA (Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic) de Llagostera. Aquesta bonificació la contempla l’ordenança fiscal número 3.
I el segon punt, aprovar inicialment el Pla de prevenció d’incendis forestals del terme municipal de Llagostera amb vigència de 4 anys. Un pla que des de 2009 es planteja als ajuntaments el tinguin incorporat.
Amb un cost de més de 918 mil euros, un cost que l’Ajuntament de Llagostera no pot assumir per si mateix; per això calen subvencions, que esperen que arribi al nombre màxim d’elles, per poder desenvolupar aquest pla de prevenció. On es contemplen diverses actuacions, arranjament de camins, neteja de vials, neteja de franges, instal·lacions de tomes d’aigua, etc.
Llagostera té un petit pulmó natural, que seria una llàstima que es perdés per un incendi que es podria haver evitat o com a mínim socórrer amb la màxima de rapidesa i efectivitat possible.
I bé no tot acaba aquí, uns dies abans en un dels consells participatius, en aquest cas el social, va sorgir una pregunta per part d’una participant. Feia referència a si es podria fer alguna penalització als habitatges tancats que hi ha Llagostera, doncs bé el Govern del President Pedro Sánchez va aprovar el darrer març de 2019 una nova llei que ens permet als ajuntaments incrementar el 50% de l’IBI, en els habitatges tancats. I així ho contempla la incorporació d’aquesta llei com a nova ordenança fiscal a l’Ajuntament de Llagostera, però que per falta d’un registre no s’està aplicant.
Llagostera té una necessitat d’habitatge coneguda per tothom, on 300 habitatges de particulars tancats i 90 de bancs, que segueixen sense mobilitzar-se i quan poden obtenir un 95% de bonificació sobre l’IBI en posar el pis a lloguer mitjançant la borsa d’habitatge local amb la garantia del cobrament del 100% del lloguer amb el fons de garantia municipal i l’avantlloguer.
Això sí, la feina fàcil s’ha fet, l’augment del 4’55% de l’IBI urbà i del 3’85% de l’IBI rústic incorporat ja és en vigor i ja s’està cobrant.
Esperem que per l’any vinent, hagi augmentat la borsa de lloguer a Llagostera, i qui encara segueixi amb l’habitatge tancat , se’l penalitzi amb l’increment del 50% de l’IBI com així contempla la nova norma.
I per acabar, sembla que el grup municipal de JuntsxLL no porta gaire bé el canvi de lloc, on han governat 12 anys i ara després d’un any a l’oposició, es veuen fora de lloc i culpen al govern que no els té en compte, segons ells per falta d’informació de tot allò que realitza el govern.
Com a govern tenen l’obligació de ser transparents amb la informació i actuacions, tant a l’oposició, com als ciutadans i ciutadanes. Des del PSC per Llagostera, creiem que així és i s’està fent.
Com a oposició tenim l’obligació d’estar informats, qualsevol dubte, no s’ha d’atacar al govern, sinó consultar i si cal debatre-ho. Però primer preguntar abans de dir res.
La crisi de la Covid-19 està fent molt de mal, però el mal de JuntsxLL ve de molt abans d’aquesta crisi.