Inici Política i Societat Parlem de MEDI AMBIENT

Parlem de MEDI AMBIENT

3412
Il·lustració: Nuri Font.

Quan parlem de protegir el medi ambient, parlem d’assegurar un futur per les generacions que vindran. S’ha de tenir en compte la relació amb el nostre entorn en totes i cadascuna de les activitats que fem diàriament com a ciutadans, i exigir als nostres governs que la protecció del medi natural sigui un factor prioritari a l’hora de planificar i executar qualsevol acció política, encara que això vagi en contra de la lògica de mercat actual (que sovint menysté la protecció mediambiental amb l’argument que “això es un fre al desenvolupament econòmic”). Des de la CUP-Alternativa per Llagostera no creiem en aquesta lògica i proposem un model de transformació territorial  que asseguri un creixement econòmic en equilibri amb el seu entorn i amb molta més rendibilitat social.

La protecció del nostre entorn és un eix transversal de la nostra candidatura. Hem d’entendre que si parlem de mobilitat també parlem de connectors ecològics, que si proposem creixements urbans hem de valorar la repercussió sobre el medi que comporten o els recursos hídrics i energètics que consumeixen; i, parlant d’energia, sembla lògic abandonar la dependència dels combustibles fòssils, amb data de caducitat, i apostar per la transició cap a fonts d’energia renovables, tant en els edifici públics com privats.

Encara que en molts àmbits les competències son limitades, cal tenir uns objectius clars en l’àmbit local: un Ajuntament pot planificar la gestió del seu territori, dels residus que genera i, en part, pot decidir quin model energètic vol afavorir dins el seu municipi. No podem renunciar a la responsabilitat de la gestió del nostre territori en aquests aspectes. Els últims anys s’ha accentuat la pèrdua de control de molts factors que condicionen el nostre nivell de vida. No podem decidir quines infraestructures són o no necessàries, i veiem com les factures dels nostres serveis bàsics no paren de pujar, sotmeses al balanç de comptes dels grans oligopolis energètics.

Llagostera compta amb un entorn natural privilegiat, amb un mosaic agrari i forestal de gran valor, però no és immune als riscos i a les amenaces que pateixen els municipis situats en segona línia de mar (com el nostre). Recentment veiem com es reactiven operacions urbanístiques que semblaven oblidades en un calaix; això, de ben segur, comportarà un augment de la demanda de recursos com l’aigua i l’electricitat, i una altra vegada es reclamaran infraestructures per cobrir aquestes necessitats.  No podem obviar que gran part d’aquestes passen pel nostre entorn: l’abastament d’aigua, les xarxes elèctriques o les carreteres que porten fins a les segones residències del litoral, tot això té repercussió sobre el medi natural. Una altra vegada, doncs, el territori supeditat a l’interès econòmic i a una degradació pràcticament irreversible amb projectes que reportaran beneficis al capital privat  gràcies a grans inversions públiques en un escenari d’escassetat energètica. Volem teixir aliances a nivell municipal per tenir una visió més global de les afectacions sobre el medi i escoltar i donar veu a les entitats que treballen per a la preservació del nostre entorn.

Des de la CUP-Alternativa per Llagostera volem un poble que sàpiga atraure un turisme sostenible, que posi en valor els seu patrimoni natural tant urbà com rural, que gestioni de manera responsable els seus residus i es comprometi a reduir-los amb l’objectiu Residu Zero a l’horitzó, que vetlli pel benestar animal i que aposti pel canvi de model energètic. Tot això és mes fàcil  amb un Ajuntament valent, que faci compatibles les necessitats de creixement amb la preservació del seu valor paisatgístic i els seus recursos naturals, que connecti el món rural i l’urbà, i que entengui la protecció del medi ambient com la millor manera d’assegurar un desenvolupament econòmic, social i cultural que garanteixi la qualitat de vida de les generacions present i futures.