Inici Política i Societat Només ens recordem de Santa Bàrbara quan plou

Només ens recordem de Santa Bàrbara quan plou

2405

Un dels temes que es va debatre en el darrer ple va ser l’episodi de pluges, que el darrer mes de novembre ens han recordat temps pretèrits en que la meteorologia en forma de pluja torrencial castigava Llagostera i provocava inundacions generals al voltant de la riera.

El problema de les inundacions de la riera Gotarra ve de lluny i era un problema endèmic. Aquesta situació, habitualment causada per una gran densitat de precipitació concentrada en poc temps, sumada a la brutícia que arrossegava la riera i l’aportació d’aigua provinent de la part alta del poble, generava un tap a l’alçada del pont sobre la carretera de Tossa que feia desbordar la riera i inundava tota la zona del Passeig Romeu.

L’Ajuntament, conscient d’aquest problema, va voler posar-hi solució. Cal recordar, que l’únic grup polític que havia portat al seu programa electoral el compromís d’arreglar el problema de les inundacions de la riera Gotarra, va ser el nostre. I ho vàrem complir.

Malgrat que no era fàcil a nivell tècnic i requeria una inversió molt important, aquest tema es va estar treballant i es va elaborar un projecte que consistia en conduir, mitjançant un desguàs de grans dimensions, tota l’aigua plujana fins a la riera, més enllà del coll d’ampolla que constitueix el pont sobre la carretera. La solució tècnica era clara, però calien els recursos. I aquests varen arribar l’any 2008 amb el Pla Zapatero.

Quan a moltes poblacions es varen dedicar a fer obres de cara a la galeria, a Llagostera es varen soterrar 1,3 milions d’euros! Literalment…

La construcció d’un col·lector d’aigües plujanes, que recull l’aigua que prové de la part alta del poble, i que la condueix més enllà del pont, evitant la seva acumulació va ser una obra estructural i de futur, que aquesta dies val la pena recordar.

És en aquest tipus de decisions, en les oportunitats d’inversió importants, on cal tenir clares les idees i pensar en el mig i llarg termini.. com també s’ha fet amb el Pla de Barris. Tenir un model de poble clar i estructurat es demostra amb fets com aquests. Saber distingir entre allò que realment té valor, tot i que no es vegi a simple vista, d’allò que tot i ser més aparent acaba essent prescindible.

L’efecte de les pluges d’aquest novembre, amb un episodi insòlit d’acumulació de precipitacions, hagués generat unes inundacions importants, i gràcies a una política previsora ha provocat danys relativament petits. Tot i que Llagostera no s’ha escapat del tot dels efectes del temporal, a diferència d’altres poblacions properes, els danys han estat molt menors del que haguessin estat sense la infraestructura comentada.

Cal, com sempre que es parla de meteorologia, estar amatent i vigilant, i cuidar la planificació i la prevenció per adaptar les mesures necessàries per a un correcte seguiment de les mesures a adoptar en casos extrems. El temps és incontrolable i el risc zero no existeix, però si s’actua amb celeritat i de forma coordinada, es poden minimitzar els seus efectes.

Cal agrair la tasca de la Policia, la Brigada i els Bombers, que en tot moment han ajudat a minimitzar els possibles danys i als veïns per la seva total col·laboració i suport.

I és ara, després de 10 anys que es pot comprovar, que algunes decisions poc vistoses, però enormement efectives, preses pensant en el mig i llarg termini, han minimitzat un episodi d’inundació que hagués acabant provocant un enorme problema a moltes famílies que viuen al voltant de la riera.

Política efectiva enfront de política d’aparador. Planificació al 2008 enfront de queixes al 2018. Caldrà tenir-ho present, ara que tothom fa cartes als reis, promet la lluna i se’n recorda de Santa Bàrbara quan plou.